Szukaj
Kontakt
E-mail

Centrala deszczowa RainSystem AF 400 w siedzibie firmy Talex w Poznaniu

Siedziba firmy Talex

Siedziba firmy Talex w Poznaniu

Ogólne informacje o inwestycji:

Talex SA jest dostawcą zaawansowanych usług i produktów IT wspierających procesy biznesowe, od 2000 roku firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas rozbudowy siedziby firmy w 2015 roku zastosowano w niej proekologiczne rozwiązania, jak między innymi system odzysku wody deszczowej.

Wyzwanie – problem do rozwiązania:

Podstawowym wyzwaniem było zaprojektowanie systemu umożliwiającego wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania czterdziestu toalet znajdujących się w obiekcie.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Zastosowany w siedzibie firmy system pozwala na ekologiczne wykorzystanie wody deszczowej. Spływająca z dachu woda trafia najpierw do rynien, a następnie jest magazynowana w specjalnych zbiornikach retencyjnych. Zamontowana w nich pompa zatapialna podaje wodę do centrali deszczowej Wilo-RainSystem AF 400-2MP 604 DM, skąd trafia do toalet. RainSystem AF 400 jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym i może pracować samodzielnie, dzięki zastosowaniu dwóch pomp oraz w pełni automatycznego poboru wody deszczowej. W przypadku jej braku wykorzystywana jest woda sieciowa. Zastosowana w urządzeniu przerwa powietrzna gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy. W efekcie zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalet jest pokrywane w 50% przez wodę deszczową, co zapewnia wymierne oszczędności.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Wilo Polska. Urządzenia pracują bez zastrzeżeń, a systematyczna opieka serwisu fabrycznego zapewnia ciągłość ich pracy.