Szukaj
Kontakt
E-mail

Modernizacja pompowni - monitoring ostrzegający o awariach i pompy z silnikami z własnym chłodzeniem w Górze Puławskiej

Ogólne informacje o inwestycji:

W związku z rozwojem gminy i koniecznością poprawy warunków życia mieszkańców gminy, a w szczególności koniecznością poprawy działania pompowni ścieków P-15 w Górze Puławskiej, z uwagi na dosyć wysoką zawartość ciał stałych w ściekach socjalno-bytowych dopływających do pompowni i częste zapychanie się wirników pomp, pojawiła się konieczność rozwiązania tego problemu.

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Podstawowy problem to odprowadzenie ścieków w miejscowości Góra Puławska do oczyszczalni ścieków w Puławach pod dnem Wisły. Dotychczasowa pompownia z pompami KSB i wolnym przelotem 76 mm była już wyeksploatowana, a pompy często się zapychały. W założeniu miała być tylko wymiana pomp, ale w trakcie wymiany okazało się, że cała instalacja tłoczna i zbiornik nie nadają się do eksploatacji. Konieczny był szybki projekt i wymiana całej pompowni.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Zastosowanie monitoringu ostrzegającego o awariach spowodowało możliwość szybszej reakcji na zapychanie. Zastosowano pompy Wilo z silnikami z własnym chłodzeniem, co dało możliwość maksymalnego opróżniania komory pompowni ze ścieków. Wpłynęło to na zmniejszenie ilości awarii spowodowanych blokowaniem rurociągu i dodatkowo zmniejszyło zagniwanie ścieków w pompowni.