Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Doprowadzanie wody chłodzącej do odległego regionu

Elektrownia „Inter Mongolia Shangdu” o mocy 8 x 600 MW jest jednym z głównym dostawców elektryczności na terenie północnych Chin. W ciągu dwóch pierwszych lat eksploatacji elektrownia wytworzyła 1,58 mld. kWh prądu. Na etapie planowania przewidziano pośrednią przepompownię między rzeką Luan a elektrownią Shangdu. Budowa takiej pośredniej stacji pomp na trawiastej sawannie oznaczałaby jednak wysokie koszty dodatkowe, w szczególności zimą, związane przede wszystkim z budową dróg. W celu rozwiązania tego problemu firma Wilo dostarczyła alternatywne, profesjonalne rozwiązanie, które umożliwiło optymalizację projektu budowlanego w taki sposób, by zaoszczędzić koszty i zasoby.

W chińskiej elektrowni zainstalowano pięć wykonanych z brązu jednostek oczyszczających wodę. Od 2005 roku są one eksploatowane w przepompowni na potrzeby zaopatrzenia w wodę regionu Mongolii Wewnętrznej. Od momentu uruchomienia sprawnie zasilają one wodą chłodzącą turbiny elektrowni Shangdu/Neimengu.

W tym celu pompy pobierają wodę chłodzącą o temperaturze 4 – 10 °C z zapory wodnej i tłoczą ją przez przewody ciśnieniowe (DN 400 – DN 1000) do przepompowni zlokalizowanej na wzgórzu oddalonym o 35 km. Stamtąd woda chłodząca przepływa do elektrowni przez kolejny przewód ciśnieniowy, również o długości 35 km.

Oszczędność kosztów dzięki rozwiązaniu dopasowanemu do zapotrzebowania

Dzięki takiemu rozwiązaniu kosztowna budowa pośredniej przepompowni stała się niepotrzebna. Pozwoliło to uniknąć ogromnych kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych. Samoczynnie rozwiązał się również problem związany z potrzebą przeprowadzania złożonych prac konserwacyjnych w przepompowni w czasie zimy. Ponadto zastosowanie silnika wysokonapięciowego umożliwiło zwiększenie napięcia i obniżenie przepływu prądu. Przełożyło się to na zmniejszenie poziomu strat w przewodzie przesyłowym oraz zwiększenie wydajności, co z kolei przyczyniło się do realizacji zakładanych celów oszczędności energii.