Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Mieszadła Wilo w oczyszczalni ścieków Kapuściska

Ogólne informacje o inwestycji:

Przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. (MWiK) uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości ok. 61,7 mln zł na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.” Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 96,88 mln zł.

Wyzwanie – problem do rozwiązania:

Jednym z głównych celów modernizacji oczyszczalni ścieków „Kapuściska” było zmniejszenie jej oddziaływania na środowisko. Dziś, w dobie wciąż rosnących kosztów energii elektrycznej, urządzenia energooszczędne stały się bardzo istotnym elementem inwestycji. Na tym etapie modernizacji Zamawiający podjął decyzję o wymianie urządzeń m.in. w komorach predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i odtleniania.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Firma Wilo zaproponowała nowoczesne mieszadła średnioobrotowe typu TR 90, a także mieszadła wolnoobrotowe typu TRE 321 i TRE 326. Wszystkie z tych urządzeń cechują się niskim zużyciem energii. W związku z tym zamawiający może znacznie obniżyć koszty eksploatacji, a jednocześnie zyskuje gwarancję niezachwianego procesu oczyszczania ścieków dzięki pełnemu wymieszaniu komór.

Mieszadło wolnoobrotowe Wilo w Oczyszczalni Ścieków Kapuściska

Mieszadło wolnoobrotowe Wilo w Oczyszczalni Ścieków Kapuściska

Mieszadło wolnoobrotowe Wilo w Oczyszczalni Ścieków Kapuściska
Mieszadło wolnoobrotowe Wilo w Oczyszczalni Ścieków Kapuściska