Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Mieszadła średnioobrotowe Wilo w Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Ogólne informacje o inwestycji:

Na przełomie 2019 i 2020 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało przetarg na remont Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lubelskim. Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wymianę 10 mieszadeł zatapialnych wraz z masztami oraz 2 mieszadeł pompujących z masztami. Ponadto w ramach przetargu należało dostarczyć 6 mieszadeł rezerwowych.

Wyzwanie – problem do rozwiązania:

Decyzja o wymianie starych mieszadeł podyktowana była zużyciem oraz częstymi awariami. Wątpliwości wzbudzał również sposób rozmieszczenia mieszadeł, co wpływało na przyspieszone niszczenie masztów oraz widoczne wycieranie i korodowanie wirników mieszadeł. Firma Wilo Polska Sp. z o.o. wraz z partnerską lokalną firmą wykonawczą postanowiły zmierzyć się z niełatwym zadaniem postawionym przez Inwestora. Okazało się ono tym trudniejsze, że wszystkie prace należało prowadzić na pracującym obiekcie. Inwestor nie mógł pozwolić sobie na czasowe wyłączenie części oczyszczalni z użytkowania ze względu na duży napływ ścieków i wysokie obciążenie reaktorów oczyszczalni.

Piaskownik i reaktor biologiczny w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Piaskownik i reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Reaktor biologiczny oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Wymiana mieszadeł średnioobrotowych przez nurka w Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Wymiana mieszadeł średnioobrotowych przez nurka w Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Nurek pracujący w OŚ w Tomaszowie Lubelskim
Nurek pracujący przy wymianie mieszadeł w Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lubelskim

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Po przeanalizowaniu pracy starych mieszadeł konkurencyjnej firmy, Wilo Polska Sp. z o.o. zaproponowała rozwiązania własnej produkcji oraz korektę rozmieszczenia urządzeń w poszczególnych komorach oczyszczalni.

Głównym utrudnieniem przy wymianie masztów mieszadeł, demontażu starych mieszadeł pompujących i montażu nowych był fakt, że wszystkie te prace należało przeprowadzić pod ściekami. W związku z tym podjęto decyzję o zatrudnieniu profesjonalnej ekipy nurków specjalizujących się w tego typu zadaniach. Podwodne prace były wykonywane praktycznie „na ślepo”, co zmuszało nurków do stosowania niestandardowych narzędzi umożliwiających rozwiązywanie stale pojawiających się problemów natury technicznej. Należy jednocześnie zaznaczyć, że prace podwodne na oczyszczalni ścieków wiązały się z zachowaniem wyśrubowanych procedur bezpieczeństwa, co dodatkowo wydłużało realizację tego i tak niełatwego zadania. Finalnie wszystkie dostawy i prace montażowe ukończono w terminie. Zaproponowane przez firmę Wilo zmiany w ustawieniu mieszadeł wpłynęły pozytywnie na ich pracę. Jakość pracy i stopień wymieszania medium w komorach oczyszczalni uległy wyraźnej poprawie.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Demontaż zużytych i montaż nowych mieszadeł został przeprowadzony zgodnie z naszymi wymaganiami, bez zakłócenia procesu oczyszczania ścieków.

Po kilkunastu miesiącach pracy mieszadeł jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Wilo. Dobrane mieszadła bardzo dobrze mieszają ścieki w poszczególnych komorach, nie było żadnych wyłączeń awaryjnych, nie wykazują nadmiernego zużycia.