Szukaj
Kontakt
E-mail

Tłocznie ścieków Wilo w zmodernizowanych przepompowniach PWiK w Wyszkowie

Ogólne informacje o inwestycji

Podczas modernizacji należących do PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie dwóch starych przepompowni z lat 70., które znajdują się przy ul. Pułtuskiej i ul. 3 Maja, zostały zainstalowane tłocznie firmy Wilo typu FG 1500 i FG 2000. Inwestycje te były zrealizowane w ramach projektu PPI „Domino”. Pierwsza z nowych tłoczni Wilo w Wyszkowie została dostarczona, wbudowana i uruchomiona w grudniu 2015 roku na ul. Pułtuskiej. Jest to rozwiązanie o wydajności 100 m³/h typu EMUport FG1500 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=154 m³/h przy H=8,6m, przy czym każda z nich posiada moc nominalną 7,8kW. Druga tłocznia, o dwukrotnie większej wydajności, została wbudowana w ramach modernizacji przepompowni przy ul. 3 Maja w roku 2018, po ponad dwóch latach pozytywnych doświadczeń z eksploatacji pierwszej tłoczni ścieków Wilo. Tym razem zastosowano rozwiązanie EMUport FG2000 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=230 m³/h przy H=7,9m i mocy nominalnej 7,8kW.

Wyzwanie – problem do rozwiązania

Przed modernizacją przepompowni występowało wiele problemów z ich eksploatacją, takich jak częste zapychanie się pomp, duże zużycie prądu, problemy wynikające z gospodarki skratkami, występowanie odorów i wysokie koszty obsługi. W pierwszej kolejności na podstawie projektu została zabudowana tłocznia ścieków Wilo EMUport FG 1500 przy ul. Pułtuskiej. Natomiast w 2018 roku została całkowicie zmodernizowana przepompownia przy ul. 3 Maja, gdzie zastosowano tłocznię ścieków FG 2000.

Nowa wydajność przepompowni została określona przez inwestora na poziomie 100 m³/h. Do takiego natężenia dopływu została dobrana tłocznia EMUport FG1500 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=154 m³/h przy H=8,6m i mocy nominalnej 7,8kW. Silniki pomp posiadają stopień ochrony IP68, co oznacza, że są odporne na całkowite zalanie. To dodatkowy atut w przypadku awaryjnego zalania komory suchej, gdyż pompy mogą dalej pracować.

Wydajność nowej przepompowni przy ul. 3 Maja została określona przez inwestora na 200 m³/h. Do takiego natężenia dopływu dobrano tłocznię FG 2000. Również w tym przypadku silniki pomp posiadają stopień ochrony IP68. Ponadto wirniki pomp zostały dodatkowo pokryte specjalną powłoką Ceram C0, która jest odporna na korozję i ścieranie.

Obie tłocznie Wilo pracują prawidłowo od momentu uruchomienia.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści

Tłocznie ścieków Wilo okazały się efektywnym rozwiązaniem wszystkich problemów z dotychczasowymi przepompowniami.

Tłocznia ścieków EMUport to zamknięta, szczelna przepompownia ścieków wyposażona w zainstalowany przed pompami system separacji części stałych. Rozwiązanie to chroni pompy przed zapychaniem się i blokowaniem, a jednocześnie rozwiązuje problem gospodarki skratkowej, ponieważ zatrzymywane części stałe są transportowane dalej rurociągiem tłocznym podczas fazy tłoczenia.

Dzięki temu do ścieków surowych można stosować pompy z zamkniętymi wirnikami kanałowymi o dużo większej sprawności hydraulicznej niż urządzenia z wirnikami otwartymi vortex, co daje duże oszczędności zużycia prądu elektrycznego, którego ceny rosną. Dzięki zastosowaniu pomp z wirnikami zamkniętymi o sprawności ok. 67,8% znacząco spadło zużycie prądu w przepompowni na ul. Pułtuskiej, co przedstawia poniższa tabela. Zużycie prądu i koszty po modernizacji przepompowni zaznaczono na zielono. Oszczędność energii elektrycznej udało się uzyskać także w tłoczni ścieków na ul. 3 Maja, gdzie zastosowano pompy z wirnikami zamkniętymi o wysokiej sprawności ok. 70,9%.

Na podstawie danych otrzymanych od Użytkownika, porównując koszty zużycia energii przed i po modernizacji, koszty energii po modernizacji na ul. 3 Maja spadły o 38%.

Zastosowanie tłoczni ścieków Wilo pozwoliło wyeliminować uciążliwą w procesie eksploatacji gospodarkę skratkową wraz z częścią mokrą modernizowanej przepompowni. Dzięki zdalnemu monitoringowi tłocznia pracuje bezobsługowo, dlatego zrezygnowano ze stałej obsługi przepompowni na rzecz okresowych przeglądów, które są obecnie bezpieczne i higieniczne. W okolicznym terenie nie rozprzestrzeniają się już w sposób niekontrolowany odory i gazy kanałowe. Odpowietrzenie zbiornika tłoczni jest wyposażone w filtr antyodorowy.

Tłocznie Wilo wykonane są w całości (oprócz armatury i pomp) z tworzywa PEHD, co zapewnia ich całkowitą odporność na korozję w kontakcie ze ściekami bytowo-gospodarczymi na okres około 50 lat. Wirniki pomp są dodatkowo pokrywane specjalną powłoką Ceram C0, która jest odporna na korozję i ścieranie.

Tłocznia przy ul. Pułtuskiej przed modernizacją

Tłocznia przy ul. Pułtuskiej po modernizacji

Tłocznia przy ul. 3 Maja przed modernizacją

Tłocznia przy ul. 3 Maja po modernizacji