Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Tłocznie ścieków Wilo w zmodernizowanych przepompowniach PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

Ogólne informacje o inwestycji

Podczas modernizacji należących do PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie dwóch starych przepompowni ścieków z lat 70., które znajdują się przy ul. Pułtuskiej i ul. 3 Maja, zostały zainstalowane tłocznie firmy Wilo typu FG 1500 i FG 2000. Inwestycje te były zrealizowane w ramach projektu PPI „Domino”. Pierwsza z nowych tłoczni Wilo w Wyszkowie została dostarczona, wbudowana i uruchomiona w grudniu 2015 roku na ul. Pułtuskiej. Jest to rozwiązanie o wydajności 100 m³/h typu EMUport FG 1500 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=154 m³/h przy H=8,6m, przy czym każda z nich posiada moc nominalną 7,8kW. Druga tłocznia, o dwukrotnie większej wydajności, została wbudowana w ramach modernizacji przepompowni przy ul. 3 Maja w roku 2018, po ponad dwóch latach pozytywnych doświadczeń z eksploatacji pierwszej tłoczni ścieków Wilo. Tym razem zastosowano rozwiązanie EMUport FG2000 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=230 m³/h przy H=7,9m i mocy nominalnej 7,8kW.

Wyzwanie – problem do rozwiązania

Przed modernizacją przepompowni ścieków występowało wiele problemów z ich eksploatacją, takich jak częste zapychanie się pomp, duże zużycie prądu, problemy wynikające z gospodarki skratkami, występowanie odorów i wysokie koszty obsługi. W pierwszej kolejności na podstawie projektu została zabudowana tłocznia ścieków Wilo-EMUport FG 1500 przy ul. Pułtuskiej. Natomiast w 2018 roku została całkowicie zmodernizowana przepompownia przy ul. 3 Maja, gdzie zastosowano tłocznię ścieków FG 2000.

Nowa wydajność przepompowni została określona przez inwestora na poziomie 100 m³/h. Do takiego natężenia dopływu została dobrana tłocznia EMUport FG1500 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=154 m³/h przy H=8,6m i mocy nominalnej 7,8kW. Silniki pomp posiadają stopień ochrony IP68, co oznacza, że są odporne na całkowite zalanie. To dodatkowy atut w przypadku awaryjnego zalania komory suchej, gdyż pompy mogą dalej pracować.

Wydajność nowej przepompowni przy ul. 3 Maja została określona przez inwestora na 200 m³/h. Do takiego natężenia dopływu dobrano tłocznię FG 2000. Również w tym przypadku silniki pomp posiadają stopień ochrony IP68. Ponadto wirniki pomp zostały dodatkowo pokryte specjalną powłoką Ceram C0, która jest odporna na korozję i ścieranie.

Obie tłocznie Wilo pracują prawidłowo od momentu uruchomienia.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści

Tłocznie ścieków Wilo okazały się efektywnym rozwiązaniem wszystkich problemów z dotychczasowymi przepompowniami.

Tłocznia ścieków EMUport to zamknięta, szczelna przepompownia ścieków wyposażona w zainstalowany przed pompami system separacji części stałych. Rozwiązanie to chroni pompy przed zapychaniem się i blokowaniem, a jednocześnie rozwiązuje problem gospodarki skratkowej, ponieważ zatrzymywane części stałe są transportowane dalej rurociągiem tłocznym podczas fazy tłoczenia.

Dzięki temu do ścieków surowych można stosować pompy z zamkniętymi wirnikami kanałowymi o dużo większej sprawności hydraulicznej niż urządzenia z wirnikami otwartymi vortex, co daje duże oszczędności zużycia prądu elektrycznego, którego ceny rosną. Dzięki zastosowaniu pomp z wirnikami zamkniętymi o sprawności ok. 67,8% znacząco spadło zużycie prądu w przepompowni na ul. Pułtuskiej, co przedstawia poniższa tabela. Zużycie prądu i koszty po modernizacji przepompowni zaznaczono na zielono. Oszczędność energii elektrycznej udało się uzyskać także w tłoczni ścieków na ul. 3 Maja, gdzie zastosowano pompy z wirnikami zamkniętymi o wysokiej sprawności ok. 70,9%.

Zużycie energii elektrycznej dla tłoczni ścieków ul. Pułtuska

Na podstawie danych otrzymanych od Użytkownika, porównując koszty zużycia energii przed i po modernizacji, koszty energii po modernizacji na ul. 3 Maja spadły o 38%.

Zastosowanie tłoczni ścieków Wilo pozwoliło wyeliminować uciążliwą w procesie eksploatacji gospodarkę skratkową wraz z częścią mokrą modernizowanej przepompowni. Dzięki zdalnemu monitoringowi tłocznia pracuje bezobsługowo, dlatego zrezygnowano ze stałej obsługi przepompowni na rzecz okresowych przeglądów, które są obecnie bezpieczne i higieniczne. W okolicznym terenie nie rozprzestrzeniają się już w sposób niekontrolowany odory i gazy kanałowe. Odpowietrzenie zbiornika tłoczni jest wyposażone w filtr antyodorowy.

Tłocznie Wilo wykonane są w całości (oprócz armatury i pomp) z tworzywa PEHD, co zapewnia ich całkowitą odporność na korozję w kontakcie ze ściekami bytowo-gospodarczymi na okres około 50 lat. Wirniki pomp są dodatkowo pokrywane specjalną powłoką Ceram C0, która jest odporna na korozję i ścieranie.

Tłocznia ścieków przy Pułtuskiej przed modernizacją

Tłocznia ścieków przy ul. Pułtuskiej przed modernizacją

Tłocznia ścieków przy ul. Pułtuskiej po modernizacji

Tłocznia ścieków przy ul. Pułtuskiej po modernizacji

Tłocznia ścieków przy ul. 3 Maja przed modernizacją

Tłocznia ścieków przy ul. 3 Maja przed modernizacją

Tłocznia ścieków przy ul. 3 Maja po modernizacji

Tłocznia ścieków przy ul. 3 Maja po modernizacji