Szukaj
Kontakt
E-mail

Stabilne ciśnienia w kotłowni Wilo Polska w Lesznowoli

Stabilne ciśnienia w kotłowni Wilo Polska w Lesznowoli

Inżynieria zdrowia – inżynieria sanitarna.

Co mają do siebie te dwa hasła?

W dużej mierze układ krążenia w naszych ciałach ma wiele podobieństw do systemów grzewczych czy chłodniczych. Często zmagamy się z tymi samymi problemami. Jednym z nich jest wahanie nastroju...czy też ciśnienia??.

Ciśnienie w naszym organizmie nie jest stałe i ulega zmianom w trakcie dnia pracy, w związku ze emocjami (np. stres) lub wysiłkiem fizycznym czy nieprawidłową dietą. Zarówno zbyt niskie jak i zbyt wysokie ciśnienie może wiązać się z obniżeniem naszej efektywności działania w ciągu dnia i poważnymi problemami zdrowotnymi w dłuższej perspektywie.

Nie inaczej wygląda to w systemach grzewczych czy chłodniczych.

Dlatego tak ważne jest aby układy te posiadały systemy monitorowania i stabilizacji ciśnienia. Które przy większym obciążeniu, nadwyżkę ciśnienia (stres) pozwolą skompensować poza układem (wykrzyczeć system) natomiast w przypadku zbyt dużego rozluźnienia i spadku ciśnienia uzupełnić braki (nazwijmy to motywatorem).

Pamiętając ze system grzewczy ma swoje zadania do wykonania, zapewnienie stabilnych warunków ciśnieniowych pozwoli na ich realizację w sposób ciągły oraz efektywny.

Charakterystyka obiektu:

Budynek biurowo-produkcyjno-magazynowy zasilany z sieci gazowej. Źródłem ciepła jest gazowa kotłownia wodna o mocy nominalnej 420 kW.

Istniejąca kotłownia zasila 4 obiegi grzewcze (grzejniki, ogrzewanie podłogowe oraz dwa obiegi ogrzewania wentylacyjnego). Z kotłowni zasilony został również obieg podgrzewu ciepłej wody. Instalacja grzewcza jest instalacją typu zamkniętego.

Wysokość statyczna instalacji wynosi 18 metrów

Pojemność zładu w układzie wynosi ~ 5040 litrów

Parametry pracy kotłowni gazowej 75/55

Rodzaj czynnika: woda.

Pierwotnie w kotłowni zainstalowany została sprężarkowy system stabilizacji ciśnienia, w związku z awarią urządzenia postanowiliśmy zastosować układ pompy Wilo-Sinum MONO wyposażony w poziomą pompę wysokociśnieniową oraz zbiornik bezciśnieniowy wyposażony worek butylowy pojemności 200 litrów.

Dlaczego układy stabilizacji ciśnienia?

  • Podstawa prawa:

PN-EN 12828. Instalacja ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. 4.7.4 Urządzenie kontrolne do utrzymania ciśnienia Instalacja grzewcza powinna być wyposażona w urządzenia do regulacji i utrzymywania odpowiedniego ciśnienia, w celu zapewnienia w niej minimalnego ciśnienia roboczego. Może być to osiągnięte poprzez zastosowanie automatycznych zestawów do uzupełniania i napełniania instalacji lub zbiorników zasilających i kompensujących lub zbiorników kompensujących połączonych z ogranicznikiem niskiego ciśnienia. W zamkniętych systemach, urządzenia te w trybie ciągłym monitorują ciśnienia i w przypadku jego spadku poniżej ustawionej wartości minimalnej lub wyłączenie systemu, rozpoczynają automatyczne uzupełnienie lub daję sygnał alarmowy do operatora.

  • Podstawa faktyczna:

Każda pompa obiegowa wymaga zapewnienia minimalnego ciśnienia wlotowego (powyżej ciśnienia atmosferycznego) na króćcu ssawnym w celu uniknięcia kawitacji. W przypadku zainstalowanych w kotłowni pomp, największa z nich Wilo-Stratos 80 przy temperaturze czynnika przekraczającej +50°C wymaga 1,5 bar minimalnego ciśnienia dopływu.

Bardzo zależy nam aby nasze FACHOWE DORADZTWO było podparte doświadczeniami a najlepiej zbierać na swoim własnym przykładzie, pierwszy system uruchomiony z końcem marca 2021 znalazł się w naszej kotłowni.