Szukaj
Kontakt
E-mail

Podwyższenie ciśnienia na sieci dzięki zestawowi pompowemu w SUW Nowy Folwark

Stacja Uzdatniania Wody Nowy Folwark

Ogólne informacje o inwestycji:

Modernizacja SUW Nowy Folwark pozwoliła uzyskać w pełni bezobsługową, zautomatyzowaną, nowoczesną stację uzdatniania wody, spełniającą wymogi zarówno krajowe jak i europejskie pod względem wymogów technologicznych.

Nowoczesne urządzenia zlikwidowały zakłócenia w poborze wody i przyczyniły się do poprawy jakości dostarczanej wody i ograniczenia kosztów eksploatacji. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami.

Wilo-SiBoost Smart Helix VE w Stacji Uzdatniania Wody Nowy Folwark

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Celem inwestycji było zapewnienie doprowadzenia wody pod odpowiednim ciśnieniem dla mieszkańców miejscowości Nowy Folwark realizowanej przez SUW Nowy Folwark - PWiK Września.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Wilo Polska dostarczyło zestaw hydroforowy o parametrach Q=80,00m3/h i dH=40,00m H2O typ SiBoost Smart 4 Helix VE 2202-4, zbudowany z czterech pomp, które są połączone w układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej.

Zestaw współpracuje z dwoma zbiornikami retencyjnymi, do których dostawę wody zapewniają agregaty głębinowe typu TWI 6.50 produkcji Wilo.

Uzyskano podwyższenie ciśnienia na sieci i zapewnienie dostaw wody dla miejscowości Nowy Folwark, zaopatrywanej przez SUW Nowy Folwark - PWiK Września.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Z powodzeniem eksploatujemy agregaty głębinowe oraz zestaw hydroforowy firmy Wilo. Szeroki typoszereg odpowiada elastycznym potrzebom doboru pod względem wydajności i wysokości podnoszenia. Stwierdzamy, że urządzenia spełniają nasze wymogi i ich eksploatacja zapewnia technologiczną poprawną pracę.

Dotychczasowa współpraca w zakresie konsultacji technicznych, dostaw oraz pełnego zabezpieczenia serwisowego zasługuje na uznanie. Możemy z zadowoleniem stwierdzić, iż Wilo Polska jest profesjonalnym i kompetentnym parterem gwarantującym znakomitą jakość, niezawodność oraz korzystną sprawność urządzeń.

Życzymy Państwu i sobie dalszej owocnej współpracy.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. we Wrześni