Szukaj
Kontakt
E-mail

Centrala deszczowa RainSystem AF 400 w Szkole Podstawowej w Rokietnicy

Szkoła podstawowa w Rokietnicy

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Ogólne informacje o inwestycji:

Podczas rozbudowy i modernizacji budynku szkoły podstawowej w Rokietnicy zastosowano centralę deszczową Wilo-RainSystem AF 400, która umożliwia wykorzystanie wody deszczowej do celów bytowych. Prace budowlane objęły dobudowę nowej części dla 750 uczniów wraz z zapleczem socjalno-bytowym.

Wyzwanie – problem do rozwiązania:

Głównym wyzwaniem było ograniczenie sporego zużycia wody z sieci wodociągowej do spłukiwania toalet. Tym samym obiekt miał stać się bardziej przyjazny środowisku naturalnemu.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Zestaw pompowy RainSystem AF 400 firmy Wilo umożliwił znaczące ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej do spłukiwania toalet, gdyż częściowo zastąpiła ją woda deszczowa.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Jako użytkownik urządzeń pompowych firmy Wilo jestem zadowolona z ich niezawodności i trwałości. Urządzenia działają bezawaryjnie, a obsługa serwisowa działa bardzo dobrze.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy