Szukaj
Kontakt
E-mail

Tłocznia ścieków z monitoringiem w PWiK Lidzbark Warmiński

Ogólne informacje o inwestycji

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Lidzbarku Warmińskim. Zadanie inwestycyjne polegało na budowie sieci kanalizacji wraz z tłocznią przy ul. Kwiatowej. Miało to pozwolić na podłączenie do systemu kanalizacji miejskiej całego osiedla.

Wyzwanie – problem do rozwiązania

Miasto stanęło przed wyzwaniem uzbrojenia nowych dzielnic, dotąd nie podłączonych do systemu kanalizacji. Ze względu na lokalizację działki pośród terenów zamieszkałych i obawę o możliwość występowania uciążliwych dla mieszkańców zapachów, zdecydowano się na zastosowanie tłoczni ścieków. Jako dostawcę wybrano firmę Wilo Polska. Użytkownik miał już inne produkty tej firmy, a jej tłocznie cieszą się na rynku bardzo dobrą opinią. Parametry pracy zdecydowały o zastosowaniu 2 pomp typu FA08-73W-175, 11,5 kW każda.

Zastosowanie rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści

Zastosowanie tłoczni Wilo do transportu ścieków z terenów osiedla mieszkalnego pozwoliło na uniknięcie uciążliwego oddziaływania na otoczenie. W przeciwieństwie do tradycyjnych mokrych pompowni ścieków, tłocznie pozwalają na niemal całkowitą redukcję występowania odorów i nieprzyjemnych zapachów w sąsiedztwie obiektu. Tłocznia wyposażona jest w monitoring firmy Wilo, co pozwala nam na bieżący odczyt danych o jej pracy oraz odbiór ewentualnych sygnałów alarmowych. Takie rozwiązanie przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu oraz podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i obsługi.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska

Tłocznię Wilo eksploatujemy z powodzeniem od 5 lat. W tym czasie nie musieliśmy dokonywać żadnych napraw, a jedynie bieżący serwis. Urządzenie spełnia nasze wymogi. Dotychczasowa współpraca w zakresie konsultacji technicznych, dostaw oraz pełnego zabezpieczenia serwisowego zasługuje na uznanie. Możemy z zadowolenie stwierdzić, że Wilo Polska jest profesjonalnym partnerem gwarantującym znakomitą jakość, niezawodność oraz korzystną sprawność urządzeń. Życzymy Państwu i sobie dalszej owocnej współpracy.