Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Tłocznie ścieków EMUport CORE w kanalizacji w Józefowie

Ogólne informacje o inwestycji:

W latach 2017 – 2022 podczas budowy i rozbudowy systemu kanalizacji w Józefowie, Urząd Miasta Józefowa we współpracy z Hydrosferą Józefów zdecydowały się zastosować energooszczędne, nowoczesne tłocznie ścieków w zbiornikach z PEHD zamiast tradycyjnych, mokrych przepompowni ścieków. W ramach realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wbudowano w sumie 8 tłoczni ścieków. Pierwsza zastosowana tłocznia wyprodukowana przez innego producenta była zainstalowana w zbiorniku z kręgów betonowych, natomiast kolejnych 7 sztuk zostało wykonanych i dostarczonych w formie monolitycznych rozwiązań w zbiornikach PEHD przez Wilo Polska Sp. z o.o.

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Hydrosfera Józefów eksploatuje obecnie 21 tradycyjnych mokrych przepompowni, przy czym kilkanaście ostatnich zostało wybudowanych w roku 2013. Ze względu na rosnące koszty zużycia energii i eksploatacji, a także brak komfortu obsługi i nieprzyjemny zapach, Hydrosfera Józefów zdecydowała się w 2017 roku wypróbować technologię tłoczni ścieków. Pierwsza tłocznia została dostarczona w zbiorniku z kręgów betonowych. Zapach jest w tym przypadku niewyczuwalny dla otoczenia, a tłocznia sprawdziła się jako niezawodny system transportu ścieków ze względu na brak problemu z blokowaniem się pomp i jedynie sporadyczne sytuacje awaryjne. Problemem okazał się jednak zastosowany zbiornik. Betonowe kręgi, w których umieszczono moduł tłoczni nie spełniły oczekiwań związanych ze szczelnością. W związku z tym w kolejnych latach zastosowano zbiorniki wykonane z PEHD. Tłocznie umieszczone w zbiorniku z PEHD są transportowane na plac budowy wraz z zamontowanym fabrycznie modułem tłoczni i wyposażeniem oraz gotowymi przejściami, dlatego też ich jakość jest znacznie wyższa w porównaniu do rozwiązań w tradycyjnych kręgach betonowych. Powodami, dla których Inwestor zdecydował się na zastosowanie tłoczni ścieków, jest konsekwentnie realizowana przez niego strategia zmniejszania zużycia energii oraz zapobieganie przenikaniu przykrych zapachów do otoczenia.

Wnętrze tłoczni scieków EMUport CORE Józefów Parkingowa

Wnętrze tłoczni ścieków EMUport CORE w zbiorniku PEHD dostarczonej jako monolit w kanalizacji w Józefowie na ul. Parkingowej.

Tradycyjne przepompownie są pod tym względem znacznie bardziej uciążliwe, nawet pomimo stosowania odpowiednich filtrów, co skutkuje skargami ze strony mieszkańców. Problemem jest również znacznie niższy komfort ich obsługi, ze względu na kontakt obsługi ze ściekami. Ponadto już po niespełna 10 latach tego typu przepompownie ulegają korozji wraz z armaturą i orurowaniem. Dzieje się tak dlatego, że dopływające ścieki są coraz bardziej stężone i powodują zniszczenie zarówno zbiorników, jak i całego wyposażenia. Proces ten można zauważyć szczególnie w części widocznej tuż nad powierzchnią ścieków. Wysokie stężenie gazów w tym miejscu powoduje nie tylko korozję całej przepompowni, lecz także stanowi zagrożenie dla obsługi. W starego typu przepompowniach w Józefowie brakowało również przepływomierzy, których zastosowanie w tłoczniach stało się już standardem.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Zastosowanie tłoczni ścieków Wilo w zbiorniku z PEHD wyeliminowało większość z wyżej opisanych problemów. EMUport to zamknięta, szczelna przepompownia ścieków wyposażona w instalowany przed pompami system separacji części stałych. Rozwiązanie to chroni pompy przed zapychaniem się i blokowaniem. Dzięki temu do transportu ścieków surowych można stosować pompy z zamkniętymi wirnikami kanałowymi lub otwartymi o mniejszym wolnym przelocie, za to o większej sprawności hydraulicznej niż w przypadku stosowanych w tradycyjnych pompowniach urządzeń z wirnikami otwartymi wortex o przelocie min 80 mm. Pozwala to zmniejszyć zużycie wciąż drożejącego prądu elektrycznego i jest zgodne z konsekwentnie realizowaną przez Inwestora strategią oszczędzania energii na każdym etapie transportu i oczyszczania ścieków. W porównaniu do tradycyjnych przepompowni tłocznie ścieków Wilo pozwoliły zmniejszyć zużycie energii o ok. 20 %.

Zniknął również problem nieprzyjemnych zapachów. W tłoczni ścieków Wilo wydobywają się one tylko z jednego kominka, w którym dodatkowo zastosowano filtr węglowy. Dzięki częstszej wymianie prawie całej objętości ścieków ze zbiornika tłoczni, nie ulegają one zagniciu, co również wpływa na mniejszą emisję zapachu.

Zastosowanie zbiornika PEHD oraz tłoczni jako monolitycznego rozwiązania wraz z wewnętrzną technologią, które jest dostarczane w formie gotowej do zamontowania, skraca czas montażu i gwarantuje szczelność niezależnie od poziomu wody gruntowej. Nie ma ryzyka powstawania jakichkolwiek przecieków, gdyż przejścia rurociągów przez zbiornik są szczelne.

Aktualnie w Józefowie wbudowano już 8 tłoczni ścieków, z czego 7 to monolityczne i kompaktowe tłocznie ścieków EMUport CORE 20.2 umieszczone w studniach z PEHD. Kolejne 3 sztuki w tej technologii zostaną dostarczone już w 2022 roku.

Technologia tłoczni ścieków sprawdziła się jako niezawodne, nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie. W związku z tym Hydrosfera Józefów jako inwestor i użytkownik chce oprzeć wszystkie nowe inwestycje o tę technologię transportu ścieków, gdyż jest ona najbardziej efektywna, co inwestor miał okazję sprawdzić w praktyce podczas ponad 5-letniej eksploatacji we własnym systemie kanalizacji.

Tłocznie ścieków CORE 20.2 w zbiornikach PEHD o wydajnościach ok. 5 l/s pracują w następujących lokalizacjach:

- od 2018 r - ul. Parkingowa,

- od 2019 r - ul. Teatralna i Okrzei,

- od 2020 r - ul. Dzika,

- od 2021 r - ul. Jęczmienna.

W 2022 roku zostaną dodatkowo uruchomione już posadowione tłocznie CORE 20 na ul. Wiązowskiej i Podstołecznej.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Jesteśmy zadowoleni zarówno z jakości i trwałości dostarczonych rozwiązań jak i obsługi serwisowej. Posiadamy też tradycyjne przepompownie z pompami Wilo.

Poniższe zdjęcia pokazują proces rozładunku i posadowienia tłoczni ścieków CORE 20 w zbiorniku z PEHD na ul. Teatralnej.

Transport tłoczni ścieków Wilo-EMUport CORE
Przygotowanie do posadowienia tłoczni ścieków Wilo-EMUport CORE
Posadowienie tłoczni ścieków Wilo-EMUport CORE
Posadowienie tłoczni ścieków Wilo-EMUport CORE