Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Tłocznie ścieków Wilo-EMUport FS w gminie Solina

Ogólne informacje o inwestycji:

W związku z rozwojem gminy Solina, a także koniecznością poprawy warunków życia jej mieszkańców i okresowo odwiedzających ją turystów, zaistniała konieczność budowy nowej kanalizacji tłocznej z miejscowości Polańczyk do Berezki. Przesyłanie ścieków stało się problematyczne, zwłaszcza przy zwiększonym obciążeniu w sezonie turystycznym. Stosunkowo wysoka zawartość ciał stałych w ściekach socjalno-bytowych pochodzących z pobliskich miejscowości powodowała częste zapychanie się wirników pomp pracujących w lokalnych przepompowniach.

Wyzwanie – problem do rozwiązania:

Pierwotny projekt zakładał budowę pompowni typu „suchego” i pompowni pneumatycznych. Takie rozwiązanie byłoby jednak bardzo energochłonne, a ponadto generowałoby ryzyko zapychania się pomp w pompowniach suchych. W związku z tym na etapie przetargu zaproponowano system dwóch podwójnych zestawów tłoczni w oparciu o tłocznie ścieków EMUport FS 2600 firmy Wilo. Na wybór takiego rodzaju systemu kanalizacji wskazywał również rodzaj gruntu i dość wysoki poziom wód gruntowych w miejscach lokalizacji projektowanych tłoczni.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

System kanalizacji dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk – Berezka”, który bazuje na tłoczniach ścieków firmy Wilo z pompami o podwyższonej sprawności, generuje znacznie niższe koszty eksploatacyjne niż wcześniej proponowane rozwiązanie. W porównaniu do pompowni pneumatycznych cały komplet urządzeń Wilo wygenerował uzysk energetyczny na poziomie 115 kW na godzinę pracy, a także jest dużo łatwiejszy w eksploatacji.

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport FS w gminie Solina

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport FS 2600 w gminie Solina

Tłocznie ścieków Wilo-EMUport FS w gminie Solina
Tłocznia ścieków Wilo-EMUport FS w gminie Solina