Szukaj
Kontakt
E-mail

Zestaw do podnoszenia ciśnienia w zakładzie produkcyjnym Develey w Warszawie

Ogólne informacje o inwestycji:

Zakład w Warszawie jest jednym z 18 zakładów produkcyjnych koncernu Develey, który produkuje ketchup, musztardę i inne, różnego rodzaju sosy.

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Zakład w wodę zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej. Zbyt niskie ciśnienie na wejściu do zakładu sprawiało, że w najdalszych punktach czerpalnych instalacji wody technologicznej było zbyt niskie ciśnienie, co sprawiało, że niektóre urządzenia wyłączały się. Powtarzalność tego typu zdarzeń była częsta i zaburzało to ciągłość procesów produkcyjnych.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

W wyniku analizy hydraulicznej układu został dobrany zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4 Helix VE1603/4kW-WMS, którego zadaniem jest utrzymywanie stabilnego ciśnienia w instalacji. W zakresie oferty Wilo, oprócz dostawy w/w urządzenia, było wykonanie wszystkich prac montażowych, konfiguracja i uruchomienie układu. Klient zdecydował się również na podpisanie z Wilo umowy serwisowej, w ramach której producent odpowiedzialny jest za utrzymanie poprawnego stanu technicznego urządzenia.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Współpraca przebiega bardzo dobrze.

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Całkowicie automatyczny system zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia podczas pracy z zasysaniem, z publicznej sieci wodociągowej lub zbiornika do zastosowań prywatnych, komercyjnych, przemysłowych i komunalnych (np. budynki mieszkalne, biurowe, administracyjne, hotele, szpitale, przedsiębiorstwa rzemieślnicze, przemysłowe i wodociągowe).

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Wilo-SiBoost Smart Helix VE