Wyposażenie huty z myślą o przyszłości

Salzgitter Flachstahl to największa stalowa córka w Grupie Salzgitter. Ponad 4400 pracowników wytwarza około 4,6 miliona ton surowej stali, z tego 3,1 miliona ton dla zakładu w Salzgitter. Najważniejszymi odbiorcami płaskich wyrobów są producenci pojazdów i ich poddostawcy, producenci rur i rur wielkośrednicowych, zakłady z branży walcowania na zimno i przemysł budowlany. Salzgitter Flachstahl GmbH wytwarza w zintegrowanej hucie taśmę szeroką walcowaną na gorąco, taśmę stalową, taśmę blaszaną, blachę cienką walcowaną na zimno oraz produkty do uszlachetniania powierzchni o najróżniejszych wymiarach grubości i szerokości. Do programu produkcyjnego należą stale ciągnione, stale głęboko ciągnione i specjalne stale głęboko ciągnione, stale budowlane i stale drobnoziarniste oraz stale o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości. Do wytwarzania wysokiej jakości produktów stalowych i ich dalszej obróbki Grupa Salzgitter wykorzystuje nowoczesne technologie produkcyjne. W związku z rosnącym światowym zapotrzebowaniem znacznie rozbudowano walcownię szerokiej taśmy walcowanej na gorąco, aby przez zachowanie wszystkich wymogów dotyczących jakości zapewnić sobie wyposażenie na przyszłość.

Agresywne media o właściwościach ściernych — duże obciążenie pomp w trybie pracy ciągłej

Produkcja stali wiąże się z wyjątkowo dużym zapotrzebowaniem na energię i wodę, i jednocześnie oferuje nadzwyczaj duży potencjał oszczędności w odniesieniu do zastosowanych pomp i układu pompowego. W tak zwanym „procesie wody naciekowej” pompy są narażone nie tylko na wysokie obciążenia mechaniczne, lecz także na działanie agresywnego przetłaczanego medium, jakim jest woda wapienna.

Pompy zatapialne Wilo osiągają maksymalną żywotność

W obiegu wody naciekowej stosowane są pompy zatapialne bardzo odporne na zużycie, które dzięki innowacyjnej powłoce ceramicznej i specjalnemu stopowi twardemu osiągają niezrównaną żywotność przekraczającą okres jednego roku. Pompy Wilo wytrzymują tutaj nie tylko produkcję strumieniową, w której osiągają maksymalną żywotność, lecz także wyróżniają się najlepszymi możliwymi wartościami kosztów cyklu życia.

Dane i fakty
Projekt Metallindustrie- Salzgitter Flachstahl
Salzgitter
Deutschland
Wykonanie 2008
Inwestor Salzgitter Flachstahl GmbH
Eisenhüttenstraße 99
Salzgitter
Deutschland
http://www.salzgitter-flachstahl.de/
Projektowanie techniczne PSE Engineering GmbH
Pfaffenstraße 11
49610 Quakenbrück
Deutschland
http://www.pse-eng.de/
Zainstalowane produkty Wilo-CronoNorm-NL
Wilo-EMU FA (customized)