Pierwszy na świecie częściowo centralny system zaopatrzenia i odprowadzania dla metropolii przyszłości

Megamiasta, niedobór wody i zanieczyszczenie powietrza — te wyzwania wymagają innowacyjnych rozwiązań dla przyszłości. Jednym z takich przyszłościowych rozwiązań jest innowacyjne centrum zaopatrzenia i odprowadzania SEMIZENTRAL w chińskim mieście Qingdao. Centrum zaopatrzenia i odprowadzania zostało otwarte wiosną 2014 roku w ramach światowej wystawy ogrodniczej. Jest to pierwsza na świecie instalacja referencyjna częściowo centralnego, zintegrowanego projektu infrastruktury, który zaopatruje około 12 000 osób.

SEMIZENTRAL to projekt Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, stworzony we współpracy z chińskim uniwersytetem Tongij Shanghai. Firma Wilo uczestniczyła w planowaniu i realizowaniu projektu jako specjalista od pomp i układów pompowych — dostarczyła szerokie spektrum systemów pompowych z dziedziny techniki budynków i gospodarki wodnej. Projekt został wyróżniony w 2015 roku nagrodą GreenTec Awards w kategorii „Urbanizacja”, jedną z najbardziej renomowanych nagród w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki w Europie.

Quingdao — metropolia na drodze do rangi megamiasta

Chińskie miasto portowe Qingdao w prowincji Shangdong we wschodniej części Chin od lat cierpi z powodu braku wody. Przyczyną jest ogromny wzrost zaludnienia. Liczba mieszkańców całego regionu metropolitalnego wzrosła do ośmiu milionów. Quingdao jest już megamiastem i wciąż się rozrasta. Aby sprostać nadzwyczajnemu rozwojowi zasiedlenia i zaopatrywać region w wodę i energię, konieczne było wkroczenie na nową drogę.

Semizentral — elastyczna droga pośrednia

„Semizentral” to elastyczny projekt infrastruktury dla miast przyszłości, droga pośrednia między zdecentralizowanym i centralnym oczyszczaniem ścieków.W każdej nowej części miasta powstaje niezbędna infrastruktura. Zamiast przygotowywania i dystrybucji wody za pomocą ogromnych systemów o długich czasach zasilania, Semizentral rośnie razem z megamiastem. Pierwszy częściowo centralny system zaopatrzenia i odprowadzania na świecie integruje strumienie ścieków i odpadów organicznych w modułowej koncepcji rozwiązania.Przyszłościowe podejście do infrastruktury zmniejsza zarówno zapotrzebowanie na świeżą wodę oraz ilość ścieków w obszarze użytkowym o około 30 – 40 procent. Woda użytkowa nie jest bezpośrednio kierowana do oczyszczania, lecz wykorzystywana ponownie. Przykładowo ścieki z kabin prysznicowych są wykorzystywane do płukania toalet.Potrzebna do tego energia jest wytwarzana samoczynnie przez doprowadzanie powstałych osadów i bioodpadów z gospodarstw domowych do zintegrowanej biogazowni. Pompy Wilo o najwyższej sprawności wnoszą przy tym decydujący wkład w pracę pilotażowej instalacji projektu. Pomagają w wytwarzaniu wody użytkowej i energii ze ścieków i odpadów organicznych. Powstające przy tym ciepło może być używane do ogrzewania. Dzięki temu centrum zaopatrzenia i odprowadzania pracuje niezależnie od dostawców energii i w dużym stopniu bez negatywnego oddziaływania na klimat.Łącznie zastosowano około 56 wysokosprawnych mieszadeł z silnikiem zatapialnym, pomp oraz systemów do podnoszenia ciśnienia i systemów gaśniczych. Elastyczna, oszczędzająca zasoby infrastruktura wodna daje się dostosować i może rosnąć razem z miejskim otoczeniem. Dzięki temu centrum jest zawsze „tak duże, jak trzeba i tak małe, jak to możliwe”.

Dane i fakty
Projekt Semizentral
Qingdao
China