Doprowadzanie wody chłodzącej do odległego regionu

Elektrownia „Inter Mongolia Shangdu” o mocy 8 x 600 MW jest jednym z głównym dostawców elektryczności na terenie północnych Chin. W ciągu dwóch pierwszych lat eksploatacji elektrownia wytworzyła 1,58 mld. kWh prądu. Na etapie planowania przewidziano pośrednią przepompownię między rzeką Luan a elektrownią Shangdu. Tego typu pośrednia stacja pomp na trawiastej sawannie powodowałaby wysokie koszty dodatkowe, w szczególności zimą, koszty budowy dróg itd. Firma Wilo dostarczyła w tym celu alternatywne, profesjonalne rozwiązanie, umożliwiające optymalizację budowli w sposób oszczędzający koszty i zasoby.

W chińskiej elektrowni zamontowano pięć instalacji wody czystej wykonane z brązu. Od 2005 roku te jednostki są eksploatowane w przepompowni na potrzeby zaopatrzenia w wodę Wewnętrznej Mongolii. Od tego czasu sprawnie zasilają one turbiny elektrowni Shangdu/Neimengu wodą chłodzącą.

W tym celu pompy pobierają wodę chłodzącą o temperaturze 4 – 10 °C z zapory wodnej i tłoczą ją przez przewody ciśnieniowe (DN 400 – DN 1000) do przepompowni zlokalizowanej na wzgórzu oddalonym o 35 km. Stamtąd woda chłodząca przepływa przez kolejny przewód ciśnieniowy, również o długości 35 km, do elektrowni.

Oszczędność kosztów dzięki rozwiązaniu odpowiedniemu do zapotrzebowania

Dzięki temu nie była wymagana kosztowna budowa pośredniej przepompowni. Pozwoliło to uniknąć ogromnych kosztów inwestycji, eksploatacji i konserwacji. Samoczynnie rozwiązał się również problem związany ze złożonymi pracami konserwacyjnymi w przepompowni w czasie zimy. Ponadto zastosowanie silnika wysokonapięciowego umożliwiło zwiększenie napięcia i obniżenie prądów elektrycznych. Zmniejszyło to poziom strat w przewodzie przesyłowym oraz zwiększyło wydajność i przyczyniło się do zrealizowania zakładanych oszczędności energii.

Dane i fakty
Projekt Energiegewinnung Shangdu
Shangdu Town
Innere Mongolei
Inwestor Inner Mongolia Shangdu Power Ltd.
Shangdu Town Zhenglanqi
Innere Mongolei
Projektowanie techniczne North China Electric Power Design Institute
No. 5 North Alley Liupukang, Xicheng District
Peking
China
Zainstalowane produkty Wilo-EMU KM 3100S-1