Dworzec „Praterstern”, obsługujący około 100 000 podróżnych w ciągu dnia, jest wyjątkowo intensywnie eksploatowanym węzłem komunikacyjnym. (Zdjęcie: ÖBB/Robert Deopito)

Wiedeński Północny Dworzec Kolejowy stawia na kontrolę online swoich urządzeń do przetłaczania

Około 25 000 nieruchomości, 5000 budynków oraz ponad 1000 dworców kolejowych i przystanków — Österreichische Bundesbahnen (ÖBB — Austriackie Koleje Państwowe) należą do największych właścicieli nieruchomości tego alpejskiego kraju. Około 760 dobrze przeszkolonych specjalistów utrzymuje ciągłą funkcjonalność infrastruktury. O wsparcie przy zabezpieczaniu newralgicznego odprowadzania ścieków na dworcach kolejowych dbają usługi bazujące na sieci web, wykorzystywane w powodzeniem na wiedeńskim dworcu „Praterstern”. Zarówno pompy i infrastruktura sieciowa pochodzą od firmy Wilo. Kompleks, przebudowany całkowicie w 2008 roku, zapewnia podróżnym przyjemne otoczenie, na które składają się również urządzenia sanitarne. W celu zagwarantowania najwyższej możliwej wydajności, niezawodnego działania i żywotności, spółka ÖBB zdecydowała się na nowe urządzenie do przetłaczania „EMUport” firmy Wilo.

Dowiedz się więcej

Toalety na dworcu — szczególne wyzwanie

„Systemy kontroli dostępu, personel sprzątający i nadzorujący mogą wprawdzie utrzymać zewnętrzną jakość instalacji sanitarnych, ale konieczne jest również zapewnienie ich funkcji”, wyjaśnia Andreas Coufal z działu zarządzania techniką ÖBB w Wiedniu. W często użytkowanych, publicznych obiektach sanitarnych zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania nie jest łatwym zadaniem: W toalecie użytkownicy pozbywają się różnych przedmiotów, które mogą unieruchomić pompy do ścieków. Zostawiają po sobie niezbyt przyjemne warunki dla kolejnych odwiedzających. „W przeszłości musieliśmy inicjować kilka napraw w tygodniu, aby uwalniać pompy z substancji stałych”, mówi Coufal.

Pompownia z systemem separacji części stałych w celu ochrony pomp

Urządzenie do przetłaczania Wilo „EMUport” znacznie zmniejszyło częstość zapychania. W nowo wybudowanym Dworcu Głównym w Wiedniu 21 urządzeń „EMUport” skutecznie zabezpiecza odprowadzanie ścieków. „Na podstawie pozytywnych doświadczeń zdecydowaliśmy się przy budowie dworca „Praterstern” na ten system separacji części stałych”, opowiada Coufal.

Według zasady pompowni z systemem separacji części stałych opracowanej przez Wilo dopływające ścieki najpierw dostają się do zbiornika, w którym siatka zatrzymuje elementy stałe. Tak wstępnie oczyszczone ścieki przepływają przez pompę niwelującą i są gromadzone w rezerwuarze. Po osiągnięciu zdefiniowanego poziomu napełnienia pompa tłoczy ścieki z rezerwuaru z powrotem do zbiornika substancji stałych. Stąd substancje stałe są transportowane przez przewód ciśnieniowy do sieci kanałów. Instalacja jest wyposażona w dwie komory separacji substancji stałych i pompy. Pracują one naprzemiennie, a w przypadku usterki lub konserwacji w pracy ciągłej, tak aby zapewnione było prawie nieprzerwane odprowadzanie ścieków.

Dowiedz się więcej

Regularne kontrole działania i zapobiegawcza konserwacja i naprawa mają decydujący wpływ na żywotność

Dzięki pompowni z systemem separacji części stałych materiały, które mogą powodować zatkanie, są utrzymywane z dala od hydrauliki pompy, jednak pompy urządzeń do przetłaczania wciąż wymagają regularnej konserwacji i naprawy. Dodatkowo w normie DIN EN 12056-4 zdefiniowano konkretne terminy i działania. W przypadku eksploatacji gospodarczej instalacja musi być co trzy miesiące konserwowana przez odpowiedniego rzeczoznawcę. Ponadto użytkownik musi co miesiąc sprawdzać sprawność urządzenia do przetłaczania przez obserwację co najmniej dwóch cykli przełączania.

W wielu obiektach ÖBB jest to nadzwyczaj pracochłonne. „Niezależnie od tego, przy tak intensywnym użytkowaniu, jak ma to miejsce w przypadku dworca kolejowego, dochodzi do wielu niewłaściwych działań w ciągu miesiąca”, skarży się Andreas Coufal na niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych w celu usuwania odpadów. Dlatego koncepcja „WiloCare” opiera się na dwóch założeniach: Konserwacji i naprawie zgodnymi z normą DIN EN 12056-4 oraz zapobieganiu przez monitorowanie instalacji w czasie rzeczywistym. W tym celu urządzenie do przetłaczania zostało wyposażone w dodatkowe czujniki, które za pośrednictwem skrzynki komunikacyjnej wysyłają parametry instalacji do chmury Wilo Cloud. „Ze względów bezpieczeństwa pracujemy przy tym z wykorzystaniem własnego systemu bazującego na sieci web”, wyjaśnia szczegółowo Niko Kösling. „Analizuje ono w czasie rzeczywistym wszystkie istotne parametry robocze. Jeśli dojdzie do nietypowego zwiększenia poboru mocy pompy, technicy serwisowi Wilo mogą już na podstawie całościowego obrazu danych ograniczyć problem i usunąć go na miejscu, zanim dojdzie do wyłączenia”.

W zależności od wybranego pakietu serwisowego interwencje są rozliczane odrębnie na podstawie opłat ryczałtowych lub też są uwzględnione już w umowie serwisowej. „Oprócz technicznej transparentności dzięki comiesięcznym raportom pozwala to uzyskać również przeliczalną przejrzystość kosztową”, wskazuje dodatkową zaletę ekonomiczną administrator Andreas Coufal. Dodatkową zaletą jest odciążenie własnego personelu.„Regularne kontrole działania i zapobiegawcza konserwacja i naprawa mają decydujący wpływ na żywotność”, mówi Thomas Huber, kierownik serwisu w WILO Pumpen Österreich GmbH. „Jeśli prace te będą nieskuteczne”, Huber opowiada własne doświadczenia, „pompy nie wytrzymają zbyt długo i rzeczywiste koszty cyklu życia wzrosną niezależnie od producenta”.

(2016_05_20 Steuerung Hebeanlage) Die Hebeanlage ist sowohl an das Kanalnetz angeschlossen – ca sechs Meter unter der Rückstauebene – als auch an das Datennetz. Die Online-Überwachung durch den Service „WiloCare“ erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage beträchtlich. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Urządzenie do przetłaczania jest podłączone zarówno do sieci kanalizacyjnej — około sześć metrów poniżej poziomu spiętrzenia — oraz do sieci danych. Kontrola online przez usługę „WiloCare” znacznie zwiększa niezawodność działania i żywotność systemu. (Zdjęcie: ÖBB/ Andreas Coufal)

Cyfryzacja wspomaga kontrolę

Zastosowanie urządzeń „EMUport” z pompownią z systemem separacji części stałych zmniejszyło interwencje serwisu o około 50 procent. Dzięki kontroli za pomocą „WiloCare” nie występują już większe usterki, ponieważ ta usługa umożliwia optymalizację parametrów roboczych i usuwanie potencjalnych źródeł usterek. Z drugiej strony bezpieczna praca jest zasługą regularnie przeprowadzanych prac konserwacyjnych przez wykwalifikowanych techników Wilo oraz odpowiednio wczesnych kontroli zbiorników separacji cząstek stałych przez pracowników ÖBB.

Dla wiedeńskiego Dworca Północnego i przyciągającego ludzi parku Prater w bezpośrednim sąsiedztwie utrzymanie funkcjonalności i czystości instalacji sanitarnej jest wcale niemałym czynnikiem, pozwalającym na „odświeżenie” wizerunku węzła przesiadkowego, z którego korzysta około 100 000 podróżnych w ciągu dnia.

Checkliste Wilo Care

"WiloCare"

Trzy oferowane pakiety usług są skierowane do „wrażliwych” zastosowań pomp — również już istniejących. Systemy do podnoszenia ciśnienia i instalacje przetłaczania ścieków są tego doskonałymi przykładami, ponieważ awarie prowadzą w każdym przypadku do przewężenia w zasilaniu lub odprowadzaniu, a skutkiem są nierzadko duże koszty napraw. Dlatego techniczne i ekonomiczne zabezpieczenie wydajności instalacji pompowych jest deklarowanym celem usługi bazującej na sieci web — zarówno dla nowych oraz już istniejących instalacji.

Dowiedz się więcej
Dane i fakty
Projekt Nordbahnhof Praterstern
Wien
Österreich
Wykonanie 2016
Inwestor Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
Nordbahnstraße 50
Wien
Österreich
www.oebb-immobilien.at
Zainstalowane produkty Wilo-EMUport CORE