Gospodarka wodno-ściekowa - systemowe rozwiązania

Inteligentne technologie wobec niedoboru wody występującego na całym świecie

Woda należy do najcenniejszych zasobów na Ziemi. Wraz ze wzrostem liczby ludności potrzebujemy jej coraz więcej. Globalne niedobory wody to znaczący problem. Pozyskiwanie i dystrybucja wody należy zatem do największych wyzwań przyszłości. Wilo ma w swojej ofercie rozwiązania, które pozwalają na optymalizację metod pozyskiwania wody. Należą do nich pompy i układy pompowe do wykorzystania wody deszczowej, zaopatrzenia w wodę, urządzenia do podwyższania ciśnienia, systemy przeciwpożarowe, systemy uzdatniania wody, poboru wody oraz pompy do nawadniania terenów rolniczych.

Dowiedz się więcej

Niezawodne uzdatnianie wody - świeża woda z doliny Jordanu

Istnieją kraje, dla których zaopatrzenie w wodę stanowi niezwykle trudne wyzwanie. Za przykład może posłużyć Jordania, jeden z krajów świata, najbardziej ubogich w wodę. Świeża woda z doliny Jordanu pompowana jest do wielkich miast przy różnicy wysokości 1400 metrów. Wzrastająca liczba ludności i stare, nieszczelne instalacje rurowe jeszcze bardziej pogarszają sytuację.

Wilo dostarczyło nowe wyposażenie i wiedzę dotyczącą stacji pomp do wody użytkowej do Ebquoreyeh. Przepompownia, wyposażona w dwie wydajne pompy z płaszczem ciśnieniowym typu EMU K, systemy oszczędności energii oraz nowy monitoring, zapewnia niezawodne zaopatrzenie w wodę użytkową dla 50000 mieszkańców. Ponadto stacja ta oszczędza ponad 1,5 mln kW/H, 1100 ton CO2 oraz ponad 110 000 Euro kosztów energii elektrycznej rocznie.

Niezawodne systemy odprowadzania ścieków w szybko rozwijających się miastach

Miasta to przestrzeń życiowa przyszłości – staje ona przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest utylizacja ścieków i wody brudnej, przy zachowaniu standardów higieny i uniknięciu przykrych zapachów. Wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe odrowadzenie ścieków do kanalizacji zgodnie z naturalnym spadkiem, niezbędne jest zastosowanie wydajnych pomp do ścieków i urządzeń do przetłaczania. Najbardziej wydajne i ekonomiczne produkty i systemy Wilo odprowadzają i transportują ścieki w sposób niezawodny. A opracowując nowe efektywne rozwiązania oczyszczania ścieków przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego oraz oszczędnego traktowania cennych zasobów wody.

Dowiedz się więcej