Szukaj
Kontakt
E-mail

Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Green Solutions for a better climate

Odwiedź nasze wirtualne stoisko na targach IFAT 2020

Z przykrością przyjęliśmy informację, iż tegoroczne targi IFAT 2020 nie odbędą się w zaplanowanym terminie. Chcielibyśmy jednak uchylić rąbka tajemnicy i pochwalić się naszymi rozwiązaniami dla wszystkich obszarów gospodarki wodnej - "Green Solutions" od Wilo to koncepcja wspierająca zrównoważony rozwój i ochronę klimatu. Odwiedź nasze wirtualne stoisko, przekonaj się czym są "Green Solutions" i odkryj usługi Wilo wraz z nowym Wilo-Live Assistant.

Do komfortowego oglądania stoiska rekomendujemy szybkie łącze internetowe.

Jednym z naszych nadrzędnych celów jest zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody. Wymaga to jednak przyjrzenia się całemu cyklowi obiegu wody. Zrównoważona gospodarka wodna to nie tylko produkcja i zaopatrzenie w wodę pitną; to również kwestie odprowadzania i oczyszczania ścieków. To właśnie te procesy pozwalają oszczędzić ten cenny zasób i zapobiegają jego zanieczyszczeniu.

Wilo oferuje szeroki wachlarz produktów dla wszystkich obszarów gospodarki wodnej i stale rozwija portfolio swoich rozwiązań.

Cyfrowa transformacja wiąże się z licznymi zmianami. To nie tylko szereg zalet i ogromny potencjał możliwości, ale także nowe wyzwania i niepewność. Jako lider cyfrowych rozwiązań w branży pomp, Wilo wykorzystuje szanse, jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja, oferując inteligentne systemy zarządzania wodą, które pozwolą sprostać przyszłym wymaganiom w zakresie pozyskiwania wody pitnej, jej transportu oraz oczyszczania.

Inicjatywa UN Global Compact i Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą działającą na rzecz odpowiedzialnej polityki korporacyjnej. Dziesięć zasad oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs: Sustainable Development Goals) służą promowaniu inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki światowej, zapewniającej korzyści wszystkim ludziom, społecznościom i rynkom, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Zarząd firmy Wilo podjął decyzję o dołączeniu do inicjatywy Global Compact w 2018 roku, podkreślając tym samym swoje zaangażowanie we wspólne, międzynarodowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Corporate Website

Nasze zrównoważone rozwiązania na IFAT 2020

Rozwiązania dla wszystkich obszarów gospodarki wodno-ściekowej

Globalny deficyt wody sprawia, że staje się ona jednym z najcenniejszych zasobów w dzisiejszym świecie. Niezakłócone zaopatrzenie w czystą wodę pitną, a także do zastosowań w rolnictwie i przemyśle, jest jednym z największych wyzwań przyszłości. Celem Wilo jest dostarczanie rozwiązań, które stawią czoła temu wyzwaniu.

Pobór wody surowej

Niezawodne zaopatrzenie w wodę pitną jest jednym z fundamentów społeczeństwa w ujęciu funkcjonalnym. Nasze produkty ustanawiają standardy w zakresie sprawności i wydajności. Pompy głębinowe Wilo osiągają sprawność hydrauliczną do 84.5%. Są one również odpowiednie do trudnych zastosowań, czyli poboru wody surowej, przetłaczając do 310 m³ wody na godzinę.

Wilo-Actun OPTI-MS

Nasze pompy głębinowe Wilo OPTI-MS zasilane są energią słoneczną, dzięki czemu zapewniają niezależne od sieci energetycznej, ekonomiczne zaopatrzenie w wodę.

SDG nr 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Pojedyncza pompa głębinowa zasilana energią słoneczną zapewnia niezawodne zaopatrzenie w wodę pitną dla nawet 650 osób.

SDG nr 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wspieramy społeczności posiadające niewystarczającą infrastrukturę energetyczną, zapewniając ekonomiczne zaopatrzenie w wodę, które nie wymaga dostępu do sieci energetycznej.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej, oferowane przez nas rozwiązanie pozwala zredukować emisję CO2 o około 2 tony rocznie dla każdej pompy*.

* W porównaniu do pompy głębinowej napędzanej agregatem prądotwórczym z silnikiem Diesla.

Informacje o produktach

Wilo-Actun ZETOS

Wilo-Energy Solutions to inicjatywa, dzięki której użytkownicy odkrywają, że ich instalacje mogą osiągnąć wyższą sprawność, dzięki proaktywnej wymianie pomp, które nadal niezawodnie pracują, ale cechują się niską sprawnością energetyczną. Pompa Wilo-Actun ZETOS oferuje sprawność na poziomie nawet 85.5%.

SDG nr 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Pompa Wlo-Actun ZETOS to najbardziej wydajne rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia w wodę*. Gwarantuje ona zrównoważone korzystanie z cennego zasobu, jakim jest woda.

SDG nr 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Innowacyjna powłoka CERAM CP zapobiega tworzeniu się ochry, gwarantując tym samym dłuższą żywotność pompy Wilo-Actun ZETOS i infrastruktury wodociągowej.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Modernizacja wodociągów w Bad Überkingen, gdzie zastosowano nasze rozwiązanie, pozwoliła zaoszczędzić nawet 100,000 kWh energii elektrycznej rocznie. Redukcja emisji CO2 wyniosła z kolei aż 53.7 ton.

* Pompa Wilo-Actun ZETOS spełnia wymagania dotyczące wody pitnej w wielu krajach, w tym w USA (NSF6), Wielkiej Brytanii (BS), Francji (ACS) i Niemczech (UBA).

Informacje o produktach

Zaopatrzenie w wodę

Postępująca urbanizacja stawia systemom zaopatrzenia w wodę coraz wyższe wymagania. Oznacza to, że bezpieczeństwo dostaw wody staje się wyzwaniem technologicznym, zarównio pod względem niezawodności, jak i wzrostu objętości dostarczanej wody. Takie produkty jak pompy z korpusem dzielonym stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczny jest transport dużej objętości wody przy jednoczesnym wymogu niezawodności i stałego poziomu wydajności. Pompy tego typu mogą przetłaczać nawet 17,000 m³/h przy sprawności energetycznej na poziomie do 90%.

Wilo-Atmos GIGA-N

Rozwiązania Wilo znacząco przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W porównaniu do poprzedniego typoszeregu pomp, Wilo-Atmos GIGA-N oferuje potencjał redukcji nawet 26 ton CO2 rocznie.

SDG nr 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Rozwiązania w zakresie monitoringu pracy oraz pakiety serwisowe dopasowane do potrzeb użytkownika zapewniają niezawodną eksploatację urządzeń w instalacjach wodociągowych.

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Zastosowanie przetwornicy częstotliwości Wilo-EFC umożliwia połączenie z systemem zarządzania siecią elektroenergetyczną miast i gmin, zapewniając zrównoważone zaopatrzenie w wodę.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Nowa generacja typoszeregu Wilo-Atmos GIGA-N zużywa nawet 48,00 kWh mniej energii elektrycznej i przyczynia się do redukcji emisji CO2 o nawet 26 ton*.

* W porównaniu do pomp dławnicowych poprzedniej generacji.

Informacje o produktach

Wilo-Atmos TERA-SCH

Projektując i wytwarzając swoje produkty, Wilo ma na uwadze ich los po zakończeniu okresu eksploatacji. 95% podzespołów pompy Wilo-Atmos TERA-SCH można poddać recyklingowi.

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Komunikacja z systemem zarządzania siecią elektroenergetyczną z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości Wilo-EFC w sposób zrównoważony poprawia zaopatrzenie w wodę w dużych sieciach wodociągowych inteligentnych miast.

SDG nr 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W procesie opracowywania swoich produktów, Wilo dba o możliwość recyklingu. Zastosowane materiały i podzespoły charakteryzują się wskaźnikiem recyklingu na poziomie 95%.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Nowa pompa z korpusem dzielonym osiowo Wilo-Atmos TERA-SCH zużywa nawet 73.000 kWh mniej energii elektrycznej i przyczynia się do redukcji emisji CO2 o nawet 39 ton rocznie*.

* W porównaniu do pompy konwencjonalnej.

Oczyszczanie ścieków

Niedobór zasobów naturalnych oraz stale rosnące zapotrzebowanie na wodę pitną wymagają wydajnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. Produkty Wilo stosowane są do procesowania wody technologicznej, recyklingu wody i oczyszczania ścieków. Urządzeniem spełniającym wymagania stawiane przez wspomniane procesy jest mieszadło zatapialne z silnikiem o wysokiej sprawności, wykonane z materiałów odpornych na zużycie i dobieranych w zależności od środowiska pracy.

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -TP Control

Energia elektryczna jest niezwykle cennym zasobem, z którego chcemy korzystać rozważnie. Produkty Wilo oferują oczyszczalniom ścieków optymalny proces mieszania przy niewielkim zużyciu energii.

SDG nr 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Zastosowanie naszej technologii oczyszczania ścieków gwarantuje, że proces oczyszczania jest wydajny, dzięki czemu zaspokajane jest rosnące zapotrzebowanie na wodę czystą.

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wymiarowanie za pomocą symulacji CFD oraz inteligentny system sterowania Wilo-TP Control gwarantuje niezawodną pracę biologicznej oczyszczalni ścieków.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Wyjątkowo niskie zużycie energii pozwala na redukcję CO2 o nawet 19.7 ton rocznie dla przeciętnej oczyszczalni ścieków wyposażonej w sześć mieszadeł zatapialnych i trzy zbiorniki.

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -TP Control

SDG nr 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

System Wilo-TP Control wspomaga personel techniczny i zapewnia, że osiągnięte zostaną wymagane prawem wartości przepływu w celu recyrkulacji wody w strumieniach czy rzekach.

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Dzięki wymiarowaniu urządzeń w zależności od środowiska pracy oraz zastosowaniu systemu Wilo-TP Contol, proces oczyszczania ścieków jest wydajny i niezawodny.

SDG nr 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wraz z uniwersytetami oraz siecią globalnych partnerów pracujemy nad dalszym zwiększeniem wydajności procesów recyklingu ścieków.

Odprowadzanie ścieków

Przetłaczanie ścieków nieoczyszczonych staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem z powodu rosnącej zawartości cząstek stałych oraz coraz dłuższego czasu retencji ścieków w systemie kanalizacji, przez co przetłaczane medium charakteryzuje się coraz wyższą agresywnością. Nowa pompa Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence charakteryzuje się sprawnością hydrauliczną na poziomie nawet 75% oraz sprawnością silnika do 92.3%. Jest to pierwsza "cyfrowa" pompa zatapialna do ścieków wyposażona w technologię silnika IE5 PM, pozwalająca na tłoczenie 360m³/h przy zachowaniu wyjątkowo wysokiej sprawności i niezawodności.

Wilo-EMUport CORE

Wilo stale optymalizuje wykorzystanie surowców w procesie wytwarzania swoich produktów. Co więcej, konsumpcja zasobów ulega dodatkowej redukcji, dzięki zastosowaniu materiałów cechujących się wysoką trwałościa.

Wilo-EMUport CORE

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania Nexos Intelligence w systemie kanalizacji ciśnieniowej, możliwe stało się monitorowanie i zarządzanie pracą pompowni, zapewniając wyższy komfort eksploatacji.

SDG nr 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Systemy Wilo-EMUport CORE wytwarzane są z polietylenu, który może zostać poddany recyklingowi. Polietylen jest materiałem o długiej żywotności, minimalizującym ilość odpadów do złomowania w przypadku utylizacji.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Geometria zastosowanych wirników zapewnia niskie zużycie energii całego systemu.

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence to doskonale rozwiązanie, oferujące niezrównaną niezawodność, sprawność energetyczną oraz możliwości komunikacji sieciowej. To także system, który zwiększa wydajność i wygodę codziennej pracy.

SDG nr 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Odporna na zapychanie pompa Wilo-Rexa SOLID Q wraz z systemem automatycznego sterowania w wersji LSI do integracji z istniejącymi systemami sprawiają, że infrastruktura kanalizacyjna w miastach i gminach wiejskich pracuje w sposób inteligentny i niezawodny.

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Pompa Wilo-Rexa SOLID-Q z inteligentnym systemem Nexos Intelligence spełnia wymagania obszarów metropolitalnych, gdzie infrastruktura i różne aspekty życia są ze sobą połączone cyfrowo. Pompownie mogą być łatwo monitorowane i zarządzane.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Zaprojektowany z myślą o projektach modernizacji, system automatycznego sterowania Nexos LSI pozwala zminimalizować straty spowodowane tarciem w rurociągach i zredukować koszty energii o nawet 20%, przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 o nawet 20.7 ton rocznie dla każdej z pomp*.

* W porównaniu do konwencjonalnych pomp do ścieków.

Wilo-Rexa SUPRA-V with Wilo-Digital Data Interface

Wilo-Rexa SUPRA-V z cyfrowym interfejsem danych Wilo-Digital Data Interface to nasze najnowsze osiągnięcie w obszarze pomp przeznaczonych do ścieków. Pompa ta zapewnia dużą oszczędność energii oraz wygodę eksploatacji w oparciu o cyfrowe technologie, zapewniając bardziej ekonomiczne zarządzanie odprowadzaniem ścieków.

SDG nr 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Funkcje łączności i komunikacji pomp oraz pompowni, a także wygodne, zdalne zarządzanie pracą poszczególnych urządzeń przyczyniają się do stabilnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej.

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Pompę Wilo-Rexa SUPRA-V z cyfrowym intefejsem danych Wilo-Digital Data Interface można łatwo zintegrować z istniejącym, miejskim lub gminnym systemem zarządzania kanalizacją, dzięki czemu będzie on gotowy na wyzwania przyszłości.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Dzięki najwyższej sprawności w swojej klasie, pompa ta pozwala na redukcję emisji CO2 o nawet 13.6 ton rocznie dla każdego urządzenia*.

* W porównaniu do konwencjonalnych pomp do ścieków.

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Inteligentne systemy od Wilo pozwalają połączyć poszczególne pompownie we wspólną sieć oraz monitorują i zarządzają ich pracą, dzięki czemu system kanalizacji ciśnieniowej funkcjonuje niezawodnie i energooszczędnie. Inteligentne rozwiązania od Wilo w sposób zrównoważony wspierają gminy w ich zadaniach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Pressure Drainage System with Nexos Intelligence - arial view and system analysis

SDG nr 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

System Wilo-Nexos Net-Intelligence umożliwia podłączenie nawet 1000 pompowni do inteligentnego, cyfrowego systemu zarządzania, gwarantującego niezawodną pracę kanalizacji ciśnieniowej.

SDG nr 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

System Wilo-Nexos Net-Intelligence upraszcza sposób zarządzania pracą pompowni, dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu sieciowego. Dostęp do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz szybkie przesyłanie danych umożliwiają wygodne, zdalne monitorowanie systemu kanalizacji.

SDG nr 13 - Działania na rzecz klimatu

Zoptymalizowany przepływ minimalizuje gromadzenie się osadów, dzięki czemu system zużywa nawet 30% mniej energii*.

* W porównaniu do konwencjonalnego systemu kanalizacji ciśnieniowej.