Szukaj
Kontakt
E-mail

Reaktor Wilo Terce-Flow

Reaktor Wilo Terce-Flow

Nowe reaktory są dedykowane dla przepustowości ~30 – 1500 m3 /d, a więc znajdują zastosowanie w małych i średnich miejscowościach oraz jako zbiorcze oczyszczalnie gminne.

Opis technologii Terce-Flow

Oferowana przez firmę Wilo technologia Terce-Flow opiera się na metodzie oczyszczania z użyciem niskoobciążonego osadu czynnego. Wyróżnia ją zastosowanie układu przepływowo-kaskadowego, w którym występuje gradient stężeń i wysokie stężenie średnie osadu czynnego. Na czym to polega w praktyce?

W trakcie oczyszczania ścieki najpierw przepływają przez kaskadę, którą tworzą następujące po sobie komory osadu czynnego (KOCZ). W komorach tych dochodzi do biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Kolejnym etapem jest transport ścieków do pionowego osadnika wtórnego, w którym następuje sedymentacja osadu. W ten sposób oczyszczone ścieki są odprowadzane z reaktora, zaś osad wraca na początek układu dzięki procesowi recyrkulacji.

Za zawracanie osadu z poszczególnych poziomów bloku biologicznego odpowiada układ kaskadowej recyrkulacji wewnętrznej Terce-Flow-RK, który może być zainstalowany w ostatniej z komór lub w oddzielnej studni. W wyniku recyrkulacji powstaje określony gradient stężeń. W pierwszej komorze stężenie jest najwyższe, a w ostatniej – najniższe. Dzięki takiemu rozkładowi stężeń osadnik wtórny jest chroniony przed zbyt wysokim obciążeniem, zaś pierwszy stopień kaskady pełni funkcję selektora tlenowego w trakcie dopływów uderzeniowych.

Osad czynny jest napowietrzany przez system drobnopęcherzykowy, który może być zaopatrzony w dyfuzory dyskowe lub dyfuzory rurowe Wilo-Sevio ELASTOX. Sprężone powietrze do systemu dostarcza stacja dmuchaw. Położenie poszczególnych dyfuzorów jest uzależnione od ich miejsca w kaskadzie oraz obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń. Ruszty wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 można w każdej chwili zdemontować, nie przerywając przy tym normalnej pracy reaktora.

Osad nadmierny, który powstaje w wyniku procesu oczyszczania, trafia do wydzielonej komory tlenowej, gdzie następuje jego stabilizacja. Komora tlenowa jest zaopatrzona w identyczny system napowietrzania, jak komora osadu czynnego (KOCZ), a także dekanter pompowy, który pozwala na zagęszczanie osadu.

Wszystkie oferowane przez firmę Wilo reaktory mogą także realizować całościowy proces oczyszczania biologicznego wraz z defostatacją, denitryfikacją i nitryfikacją w celu usuwania związków biogennych. Projekt i wyposażenie rozwiązania są dostosowywane do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Podsumowując, technologia Terce-Flow to połączenie nowatorskich rozwiązań i elementów tradycyjnych reaktorów przepływowych wykorzystujących osad czynny. Kaskadowy układ komór, w którym gradient stężeń jest utrzymywany w aktywny sposób, niesie za sobą wiele korzyści.

Przede wszystkim rozwiązanie to wpływa pozytywnie na stan i pracę osadu czynnego. Staje się on bardziej odporny na gwałtowne dopływy ładunków zanieczyszczeń, a ryzyko rozwoju bakterii nitkowatych jest ograniczone. Ponadto średnie stężenie osadu czynnego może być utrzymywane na wyższym poziomie niż w przypadku tradycyjnych bloków biologicznych. W związku z tym komora osadu czynnego ma mniejsze wymiary, co obniża koszt realizacji całej oczyszczalni.

Pobierz broszurę o Technologii Terce-Flow
Schemat działania systemu oczyszczania ścieków Wilo Terce-Flow

Schemat działania systemu oczyszczania ścieków Wilo Terce-Flow