Szukaj
Kontakt
E-mail

ISH 2019 Keyvisual Stadion

Rozgrywający na Arenie

Podobnie jak zwycięskie drużyny na boisku, produkty Wilo przekonują perfekcyjną synergią pracy i najwyższą efektywnością. Operatorzy stadionów z całego świata wybierają Wilo, z uwagi na rozwiązania zapewniające niezawodne zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a także jako partnera serwisowego, który gwarantuje energooszczędne i połączone w sieć rozwiązania systemowe.

Nasze rozwiązania

Wilo-Stratos MAXO – Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart*

Stadiony sportowe to obiekty wyjątkowo złożone, również pod względem stosowanych systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich niezbędnym elementem są układy pompowe, od których oczekuje się nie tylko energooszczędności, ale także możliwości dostosowania wydajności do wysoce zmiennego zapotrzebowania - obiekty te cechują się pełnym obciążeniem głównie w soboty i niedziele. Z kolei przebieralnie drużyn i powierzchnie przeznaczone dla gości VIP wymagają niezawodnego systemu klimatyzacji przez cały rok.

Energooszczędna, inteligentna pompa Wilo-Stratos MAXO sprawdza się idealnie we wszystkich obszarach zastosowania, a dzięki możliwości łatwej rozbudowy gotowa jest sprostać stawianym jej wymaganiom nie tyko dzisiaj, ale również w przyszłości.

To inteligentne rozwiązanie, które dzięki innowacyjnej technologii ustanawia nowe standardy w zakresie komunikacji, sprawności instalacji oraz łatwości obsługi. Funkcje Dynamic Adapt plus oraz No-Flow Stop zapewniają maksymalną sprawność energetyczną. Interfejsy komunikacyjne, np. Wilo Net, zapewniają dostęp do usług mobilnych w chmurze, możliwość zdalnego monitoringu, tworzenia sieci pomp i układów wielopompowych (funkcja Multi-Flow Adaption). Lokalną, bezprzewodową obsługę, konfigurację i pobieranie danych umożliwia interfejs Bluetooth.

Wilo oferuje usługi serwisowe dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników - od pojedynczej usługi uruchomienia urządzeń przez techników serwisu Wilo, poprzez indywidualne umowy serwisowe, aż po pełną ochronę w ramach pakietu WiloCare.

Czytaj więcej
*Pod pojęciem pompy Smart rozumiemy nową kategorię pomp, która znacznie wykracza poza nasze pompy o najwyższej sprawności lub pompy z inteligencją pomp. Połączenie najnowszych nadajników oraz innowacyjnych funkcji regulacji (np. Dynamic Adapt plus i Multi-Flow Adaptation), łączności dwukierunkowej (np. Bluetooth, zintegrowane wejścia analogowe, binarne wejścia i wyjścia, interfejs do Wilo Net), aktualizacji poprzez Software Updates oraz znakomitej przyjaznej obsłudze (np. dzięki Setup Guide, możliwości podglądu dla przewidującej nawigacji oraz sprawdzonej technice zielonego pokrętła) sprawiają, że pompa ta zalicza się do pomp Smart.

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Inteligentna pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Z perspektywy techniki budowlanej stadiony stanowią ogromne wyzwanie w zakresie zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, szczególnie w czasie dużych wydarzeń sportowych. W wąskim oknie czasowym czterech do pięciu godzin, z punktem szczytowym w przerwie po pierwszej połowie meczu, powstaje bardzo wysokie zapotrzebowanie na wodę w węzłach sanitarnych i punktach gastronomicznych. Utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji jest ogromnym wyzwaniem w sytuacji tak dużych wahań zapotrzebowania, podobnie jak zapewnienie higienicznej jakości wody w rozgałęzionych instalacjach zaopatrzenia w wodę.

Nowa, niezawodna pompa Wilo-Stratos MAXO-Z spełnia wysokie wymagania higieniczne dla ciepłej wody użytkowej. Funkcja detekcji dezynfekcji termicznej gwarantuje utrzymanie higienicznych warunków w instalacji oraz optymalizuje zużycie energii, dzięki czemu Wilo-Stratos MAXO-Z nie ma sobie równych w kategorii pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody. Dzięki możliwości szerokiego zastosowania oraz łatwej aktualizacji, pompa gotowa jest sprostać wszystkim stawianym jej wymaganiom nie tyko dzisiaj, ale również w przyszłości. Uruchomienie urządzenia jest niezwykle łatwe dzięki zastosowaniu asystenta konfiguracji w zależności od obszaru zastosowania.

To inteligentne rozwiązanie, które dzięki innowacyjnej technologii ustanawia nowe standardy w zakresie komunikacji, sprawności instalacji oraz łatwości obsługi. Wilo oferuje również usługi serwisowe dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników - od pojedynczej usługi uruchomienia urządzeń przez techników serwisu Wilo, poprzez indywidualne umowy serwisowe, aż po pełną ochronę w ramach pakietu WiloCare.

Czytaj więcej

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Optymalne podnoszenie ciśnienia – zawsze wtedy, gdy jest potrzebne.

W razie awarii zaopatrzenia w wodę, kibice sportowi zmuszeni są zmagać się z dużymi niedogodnościami. W przypadku równoczesnego użycia wszystkich toalet i umywalek, na przykład podczas przerwy po pierwszej połowie meczu, instalacja zaopatrzenia w wodę pracuje na granicy swoich możliwości. Z tego powodu wymaga się rozwiązań, zapewniających należytą eksploatację instalacji w warunkach obciążenia szczytowego.

Zestaw do podnoszenia ciśnienia Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL to rozwiązanie idealne: dzięki wstępnej, fabrycznej nastawie parametrów możliwy jest łatwy wybór trybu pracy „Expert” lub „Easy”. Urządzenie sterujące SCe zapewnia szybkie dostosowanie zmiennej różnicy ciśnień do rzeczywistego zapotrzebowania w instalacji stadionu. Wysokiej jakości komponenty zestawu, silnik EC z IE5, część hydrauliczna zoptymalizowana pod względem strat w instalacji oraz funkcja wykrywania pracy na sucho z automatycznym wyłączaniem zapewniają niezawodną pracę i długą żywotność. Regulacja nastaw odbywa się za pomocą dobrze znanego zielonego pokrętła.

Zastosowanie urządzenia sterującego SCe wyposażonego w wyświetlacz LCD pozwala wykorzystać pełen potencjał regulacji. Opcjonalne interfejsy, jak BACnet lub Modbus, umożliwiają podłączenie zestawu do systemu zarządzania budynkiem. Wilo oferuje również pakiety usług serwisowych dostosowane do różnych grup użytkowników urządzeń. Są to zarówno pojedyncze usługi uruchomienia, jak i przeglądy czy naprawy, w tym pakiet pełnej ochrony serwisowej WiloCare.

Czytaj więcej

Wilo-EMUport CORE

Niezakłócone odprowadzanie ścieków.

Wymagania stawiane węzłom sanitarnym w budynkach użyteczności publicznej są coraz bardziej restrykcyjne – operatorzy instalacji oczekują niezawodnego działania urządzeń, niewielkich nakładów w zakresie konserwacji oraz maksymalnego poziomu higieny. W przypadku awarii instalacji w takim obiekcie jak stadion, efektywne odprowadzanie ścieków staje się niemożliwe. Niedrożne toalety i nieprzyjemne zapachy nie tylko znacząco ograniczają komfort gości, ale mogą również stanowić problem bezpieczeństwa z uwagi na jednoczesne przemieszczanie się dużej liczby osób do poszczególnych obszarów obiektu.

Tłocznia ścieków z systemem separacji części stałych Wilo-EMUport CORE to niezawodne i trwałe rozwiązanie, mogące bez trudu sprostać szczytowemu obciążeniu podczas przerw w wydarzeniu sportowym. System dwóch pomp umożliwia równoczesną obsługę napływu przez drugą pompę podczas wypompowywania ścieków. W ten sposób system stale zapobiega niedrożności oraz zapewnia niezawodną pracę i komfort. Dzięki higienicznemu ustawieniu na sucho, dostęp do tłoczni Wilo-EMUport CORE jest niezwykle łatwy, a prowadzenie prac konserwacyjnych czyste i wygodne.

Wilo oferuje pełny pakiet usług - od projektu po konserwację. Biorąc pod uwagę, iż węzły sanitarne w obiektach sportowych wykorzystywane są jedynie w poszczególnych dniach tygodnia i o określonej porze, ważna staje się możliwość ciągłego monitorowania w celu wczesnego wykrycia nawet najmniejszej awarii. Tłocznię Wilo-EMUport CORE warto doposażyć w sterownik Wilo-Control SC-Lift FTS, który pozwala na stałe, zdalne monitorowanie pracy systemu przez dział Serwisu Wilo.

Czytaj więcej