IFAT 2018

Wilo podczas targów IFAT 2018

W dobie urbanizacji, zrównoważony rozwój wymaga takiej koncepcji zarządzania ściekami, która będzie odpowiadała potrzebom przyszłości – nie tylko w rozwijających się miastach, ale także na mniej zaludnionych obszarach wiejskich.

Przetłaczanie ścieków nieoczyszczonych staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem: przepisy dotyczące odprowadzania ścieków ulegają zmianom, wzrasta zawartość cząstek stałych w ściekach, rośnie również ich czas retencji w systemie kanalizacji, a medium charakteryzuje się coraz większą agresywnością i zawartością substancji oleistych. Ścieki, szlam oraz medium abrazyjne lub włókniste muszą być odprowadzane w sposób niezawodny i energooszczędny, przy różnych prędkościach przepływu i ciśnieniach tłoczenia. Niezawodność pracy, trwałość oraz inteligentne sterowanie stają się niezwykle ważne, tak jak tworzenie sieci pomp i systemów pompowych.

Wilo już dziś ma odpowiedź na pytania przyszłości dotyczące technologii odprowadzania ścieków: to indywidualne rozwiązania w obszarze ścieków nieoczyszczonych, które można idealnie dopasować do indywidualnych wymagań.

Innowacje przyszłości. Nasze rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej.

Wilo-Rexa SOLID-Q z inteligentnym systemem sterowania Nexos Intelligence – Inteligentne rozwiązanie dla pompowni ścieków

Przetłaczanie ścieków nieoczyszczonych staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem z uwagi na rosnącą zawartość cząstek stałych oraz włóknistych w medium, co skutkuje wzrostem kosztów eksploatacji. Nowe rozwiązanie Wilo-Rexa SOLID-Q z inteligentnym systemem sterowania Nexos Intelligence charakteryzuje się niezawodnością, oszczędnością energii oraz zaawansowaną funkcjonalnością dostępną dzięki zastosowaniu technologii sieci cyfrowych. Inteligentne rozwiązanie zapewniające oszczędność kosztów i wygodę w codziennej pracy.