Rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków

Rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków

Niedobór zasobów naturalnych oraz stale rosnące zapotrzebowanie na wodę wymagają wydajnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. W celu optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, Wilo wykorzystuje możliwości, jakie oferuje cyfryzacja i automatyzacja. Niezależnie od tego, czy zadaniem jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków czy też budowa nowej, nasze rozwiązania gwarantują wysoką sprawność i ułatwiają codzienną pracę.

Systemgrafik

Wilo-TP Control – zwiększone bezpieczeństwo i sprawność w procesie biologicznego oczyszczania ścieków

Nowy system sterowania przeznaczony dla oczyszczalni ścieków umożliwia optymalizację procesu oczyszczania poprzez inteligentny monitoring i regulację pracy. System kontroluje niemal wszystkie ważne etapy procesu, łącząc w sobie automatykę, bezpieczeństwo oraz możliwość dokumentowania jego przebiegu.

  • Wygoda codziennej pracy dzięki nowemu systemowi sterowania Wilo-TP Control
  • Gromadzenie i analiza danych w celu zapewnienia optymalnej i bezpiecznej pracy oczyszczalni


Systemy napowietrzania, mieszadła oraz technologia dekantacji – Innowacyjne Rozwiązania Systemowe

Niezależnie od tego, czy mówimy o projektowaniu nowego systemu, czy też modernizacji systemu już istniejącego, wyposażenie technologiczne jest zawsze indywidualne dopasowywane do danej oczyszczalni i stosowanego przez nią procesu oczyszczania ścieków. Portfolio produktów Wilo obejmuje wszelkie komponenty niezbędne do zapewnienia, aby proces ten przebiegał optymalnie.

  • Indywidualna konfiguracja i projektowanie z wykorzystaniem nowoczesnych cyfrowych symulacji przepływu.
  • Optymalna praca systemu i zwiększenie wydajności całej oczyszczalni dzięki zastosowaniu innowacyjnych systemów napowietrzania, mieszadeł i technologii dekantacji.

Dla przykładu, silniki zatapialne lub mieszadła pionowe Wilo zapewniają niezbędną moc i przepływ, a jednocześnie płynną pracę – nawet w niesprzyjających warunkach napływu. Systemy odpowietrzania oferowane przez Wilo gwarantują optymalne zaopatrzenie w tlen zbiorników osadu czynnego dzięki różnym wersjom wykonania oraz materiałom membran.

Slow-running submersible mixer

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Vardo WEEDLESS-F Langsamlaufendes Vertikalrührwerk

Wilo-Vardo WEEDLESS

Wilo-Sevio Air Composing

Wilo-Sevio AIR

Wilo-Sevio ELASTOX

SBR-DEKA Dekantiertechnik für den SBR-process - ein Produkt der Wilo GVA GmbH

Wilo-Savus OPTI