System kanalizacji ciśnieniowej z inteligentnym systemem sterowania Nexos

System kanalizacji ciśnieniowej z inteligentnym systemem sterowania Nexos: inteligentne zarządzanie kanalizacją gwarantuje sprawną i niezawodną pracę.

Przetłaczanie ścieków nieoczyszczonych staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na zróżnicowane warunki, w których proces ten się odbywa. Jednym z częstych problemów jest zapychanie się rurociągów tłocznych. Wilo proponuje innowacyjny system kanalizacji ciśnieniowej wraz z inteligentnym systemem sterowania Nexos, który monitoruje i zarządza pracą poszczególnych pompowni, zapewniając niezawodne i energooszczędne odprowadzanie ścieków.

System kanalizacji ciśnieniowej z inteligentnym systemem sterowania Nexos

  • Zoptymalizowane natężenie przepływu w rurociągach zbiorczych pozwala na energooszczędną pracę systemu kanalizacji i rozwiązuje problem zapychania.
  • Pompy eksploatowane są w sposób ekonomiczny dzięki zoptymalizowanym punktom pracy, zapewniając niezawodną pracę i niski stopień zużycia.
  • Koszty eksploatacji i konserwacji systemu kanalizacji są znacząco niższe.
  • Koszty eksploatacji są dodatkowo obniżone dzięki wczesnemu wykrywaniu awarii.
  • System łączności oraz cyfrowe przesyłanie danych umożliwiają zdalne zarządzanie pracą pompowni ścieków.

System kanalizacji ciśnieniowej z inteligentnym systemem sterowania Nexos

System kanalizacji ciśnieniowej z inteligentnym systemem sterowania Nexos to kompleksowe rozwiązanie zapewniające zdalną komunikację oraz możliwość monitorowania i sterowania pracą sieci kanalizacji. Składa się on ze studzienki Wilo-Port 800, pompy zatapialnej do ścieków z urządzeniem tnącym oraz sterownika Wilo-EC Lift z anteną radiową, bramką komunikacyjną i oprogramowaniem. Poszczególne pompownie ścieków komunikują się ze sobą oraz z centralnym systemem sterowania kanalizacją ciśnieniową. Pozwala to monitorować pompownie i opróżniać je zgodnie z opracowanym algorytmem - etapami lub w określonych odstępach czasu. Inteligentny system sterowania zapewnia również zoptymalizowane natężenie przepływu w rurociągach, minimalizując tym samym ryzyko zapychania..

Zdalny monitoring i sterowanie pracą

Wszystkie informacje o statusie kanalizacji ciśnieniowej zbierane są przez centralny serwer, dzięki czemu wszelkie powiadomienia o awariach przesyłane są niezwykle szybko, wiadomością SMS lub e-mail. Umożliwia to szybką interwencję i zapobiega dalszym negatywnym skutkom awarii.

Co więcej, inteligentny system Nexos oferuje możliwość sterowania każdą z pompowni osobno lub wszystkimi pompowniami jednocześnie. Jest to szczególnie ważne w przypadku prowadzenia prac serwisowych w pompowni pośredniej, ponieważ umożliwia tymczasowe wyłączenie systemu kanalizacji ciśnieniowej i zapobiega przepływowi wstecznemu.

Analiza parametrów pracy

Za pomocą komputera można w dowolnym momencie łatwo sprawdzić status każdej z pompowni.

Funkcje analizy danych dają wiele możliwości – dane można wyświetlać w formie szczegółowych wykresów dobowych lub jako pełne, roczne raporty o pracy systemu.

System inteligentnego sterowania kanalizacją ciśnieniową Nexos oferuje trzy kluczowe korzyści: wysoką niezawodność pracy kanalizacji ciśnieniowej, pełną kontrolę oraz oszczędność energii elektrycznej.