Utrzymanie sprawności technicznej

Zapobiegliwość się opłaca

Oferujemy Państwu szereg rozwiązań pozwalających na stałe monitorowanie pracy urządzeń. Niezawodność i optymalne wykorzystanie energii to gwarancja komfortu eksploatacji. A na dłuższą metę także oszczędności…

Działając w ten sposób można znacznie zredukować budżet związany z konserwacją i utrzymaniem ruchu. Udowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym przeglądom. Usterki są rozpoznawane odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze dojdzie do zakłócenia produkcji, dostaw ciepła lub wody i większych uszkodzeń.

Nasze usługi utrzymania sprawności technicznej dostosowywane są do Państwa indywidualnych potrzeb oraz do posiadanych urządzeń.

Oferowane usługi:

  • Jednorazowe przeglądy, konserwacje oraz naprawy pomp i instalacji;
  • Pakiety usług serwisowych: Smart, Comfort i Gwarancja Premium;
  • Pilnowanie kalendarza wizyt serwisowych i wymian po stronie Wilo w ramach zawartych umów: Comfort i Gwarancja Premium;
  • Indywidualne rozwiązania oraz pełne umowy serwisowe;
  • Brak dodatkowych opłat za wizyty między terminami przeglądów w ramach zawartych umów;
  • Prace wykonywane wg listy kontrolnej wszystkich czynności serwisowych, adekwatnych do posiadanych przez Państwa urządzeń.

Pakiety usług serwisowych i cennik

Czynności Smart Comfort Gwarancja Premium
Brak minimalnego czasu trwania umowy x
Przeprowadzenie przeglądu według listy kontrolnej (zakres uzależniony od typu urządzenia) x x x
Optymalizacja pracy urządzenia/systemu x x x
24-godzinny dyżur telefoniczny x x
Opłata ryczałtowa za czas pracy i dojazd x x
Bezpłatna wizyta serwisu (poza harmonogramem określonym w umowie) x x
Szkolenie techników z ekspoloatacji urządzeń x x
Bezpłatna naprawa urządzenia/ systemu x
Przyspieszenie czasu reakcji x
Przyspieszenie czasu naprawy x