Remont pomp

Pomaganie przez serwisowanie to idea, gdzie 5 zł z każdego zlecenia serwisowego przekazujemy zespołowi "Remont Pomp"

Zatem jeśli lubisz pomagać, czekamy na Twoje zlecenia!
Pierwszy kontakt „Remontu Pomp” z Wilo zaowocował powstaniem dwóch fantastycznych utworów zagranych na pompach i częściach urządzeń pompowych zamieszczonych na drugiej płycie zespołu, której wydanie wsparliśmy w 2016 roku.