Obiekty komercyjne i użyteczności publicznej

Smart Connect Smart Connect

Smart connect - aplikacja do zdalnego sterowania pompami Stratos-MAXO

Wilo-Care Connect - Tool Icon

Care connect - aplikacja serwisowa do monitoringu i konserwacji pomp

Wilo Welt BS Hotel Entwässerung Permanent drainage

Automatyka budynku

Daniel Podgorny informs about pump funding

Wilo-Financial Services

Operator of the waste water treatment plant in Almere (Bart van der Stoep)

Wilo Try & Buy