Szkolenia online 2021

Data Godzina Temat Zarejestruj się
24.09.2021 9:30-10:30 Jak wykorzystać zasoby wody deszczowej - centrale deszczowe? PROJEKTANT
15.10.2021 9:30-10:30 Tłocznie ścieków na ratunek – projektowanie niezawodnych systemów odprowadzania ścieków.
PROJEKTANT
29.10.2021 9:30-10:30 Woda, powietrze, metal - jak zabezpieczyć instalacje grzewcze i chłodnicze? PROJEKTANT
19.11.2021 9:30-11:00 Jak spełnić nowe wymagania dla pompowni przeciwpożarowych?
PROJEKTANT
26.11.2021 9:30-11:00 Wymagania i budowa kontenerowych pompowni przeciwpożarowych. PROJEKTANT