Szukaj
Kontakt
E-mail

Wysokoefektywne technologie do transportu ścieków

Szkolenie ukierunkowane na dobór i opis rozwiązań zastosowania tłoczni ścieków na sieciach kanalizacyjnych.

  • Aspekty projektowe
  • Aspekty techniczne
  • Różnice między pompownią mokrą a tłoczną ścieków
  • Warunki pracy
  • Korzyści wynikające z zastosowania tłoczni ścieków

Prowadzący:

Paweł Serafin- Kierownik Zespołu Doradztwa i Ofertowania, Dział Komunalny, Wilo Polska

Termin szkolenia

  • 17.06.2020 godzina 10:00-11:15