Contact

+40 21 317 01 64

IR-Stick

Descrierea seriei constructive

Avantajele dumneavoastră

Stick-ul IR Wilo oferă împreună cu software-ul PC Wilo Service Tool:

 • O prezentare clară şi acces direct, rapid, intuitiv la toate datele şi parametrii pompei
 • Prezentare grafică a celor mai importante setări ale pompei, dintr-o privire
 • Salvarea tuturor datelor pompei pentru documentaţie, prelucrarea ulterioară şi arhivarea cu Excel
 • Din Excel datele înregistrate ale pompei pot fi tipărite în prezentarea dorită
 • Pentru analiza proceselor temporale în cazul datelor pompei, acestea pot fi înregistrate într-un fişier Excel pentru o mai lungă perioadă de timp

Comunicarea IR fără fir permite:

 • Setarea şi monitorizarea pompelor instalate în poziţii inaccesibile
 • Sunt necesare reglaje speciale pentru solicitări deosebite
 • Protecţia contra accesului neautorizat asupra pompei

Tip constructiv

Cerințe PC

Pentru utilizarea stick-ului IR este necesar un PC / notebook comun, cu sistem de operare Windows, care trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:

 • Interfeţe: Conexiune USB 1.1 (compatibilă USB 2.x / 3.x)
 • Sistem de operare: Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
 • Afișaj: Min. XGA (1024 x 768 pixeli)

Firmware-ul curent pentru stick-ul IR, împreună cu ultima versiune a software-ului de operare sunt disponibile pentru descărcare pe pagina de internet www.wilo.de/zubehoer (www.wilo.com/accessories).

Utilizare

Stick USB pentru schimbul de date fără fir pentru toate pompele Wilo cu interfaţă IR, adaptabil pentru orice laptop cu interfaţă USB. Stick-ul IR, în combinaţie cu software-ul Wilo furnizat (CD-ROM), permite citirea şi stocarea seturilor de date de la pompe, precum şi trimiterea de setări predefinite ale pompelor.

Echipare/funcționare

Funcție și operare

Stick-ul IR este conectat ca un stick de stocare USB la conexiunea USB a PC-ului / notebook-ului. Pentru ajustarea mai uşoară la interfaţa IR a pompei poate fi utilizat cablul de prelungire USB livrat în pachet. Receptorul de impulsuri IR este plasat pe exteriorul părţii frontale a stick-ului, în partea opusă conectorului USB, în fereastra interfeţei IR receptorul de impulsuri IR al stick-ului să indice către popă. Operarea se face prin intermediul software-ului pentru Windows PC, WILO Service Tool

Realizarea conexiunii

Schimbul de informaţii dintre stick-ul IR şi pompă (pompe) se realizează de la fără fir prin intermediul unei interfeţe IR de 33 kHz sau 455 kHz. Transmisia lentă de 33 kHz asigură compatibilitatea cu toate pompele controlate electronic existente, care dispun de interfaţă IR. La realizarea conexiunii, după selectarea pompei dorite, este creată conexiunea logică cu această pompă. Până la întreruperea conexiunii se va mai comunica doar cu această pompă, chiar dacă în raza de acţiune sunt disponibile şi alte pompe.

Suport la analiza erorilor

În cazul unei erori a pompei, sunt salvate în pompă toate datele de operare anterior valide. În scopul diagnozei, acestea pot fi citite şi analizate pe PC cu ajutorul Wilo Service Tool.

Funcții statistice

În multe pompe sunt salvate informaţii statistice. Cu ajtuorul Wilo Service Tool aceste date pot fi citite şi evaluate grafic. Prin intermediul acestei aplicaţii devin disponibile informaţii importante privitoare la condiţiile de operare şi setări, care pot fi utilizate pentru optimizarea pompei şi a setărilor.

Date tehnice

Seria constructivă

Stick IR

Produs

PDF: IR-Stick

Configurare

Selecție pagină

Informații opționale

Puteți specifica informațiile personale, care doriți să apară în antet.

Memorare