Scurgere

Contact

+40 21 317 01 64

Peste tot unde oamenii locuiesc în clădiri există apă uzată care poate fi încadrată în categoriile de apă murdară și apă de ploaie. De regulă, apa murdară este direcționată direct în canalizare și apoi tratată într-o stație de epurare pentru a putea fi redirecționată în circuitul apei. Însă apa de ploaie poate fi purjată atât separat prin intermediul unei instalații de separare, cât și împreună cu apa murdară prin intermediul unei instalații mixte. Constructorii și beneficiarii sunt sfătuiți să elaboreze întotdeauna un plan de d

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Pentru a menține funcționalitatea durabilă a stației de drenare, elementele individuale precum modulul de pompare pentru ape uzate, dispozitivele de prevenire a returului și conductele trebuie întreținute și curățate la intervale periodice. În cazul beciurilor inundate din cauza precipitațiilor puternice, de cele mai multe ori problema este lipsa unui mijloc de

blocare a punctelor de drenare. Dat fiind faptul că un număr neglijabil de conducte pentru apă uzată instalate în clădiri sunt neetanșe sau devin neetanșe în timp, se recomandă efectuarea unor verificări periodice a etanșeității, pentru ca modulul dvs. de pompare pentru ape uzate să nu pompeze apă uzată în zidărie și să provoace daune masive. În calitate de producător premium de sisteme de pompare de cea mai înaltă calitate, Wilo este cu plăcere primul dvs. partener de contact pentru service orientat spre client și soluții de sisteme complete.

Drenarea terenurilor și a clădirilor

Pentru majoritatea cetățenilor, o îndepărtare a apei uzate care funcționează impecabil este o stare de fapt percepută drept firească. Cât de importante sunt stațiile de drenare funcționale ale clădirilor și terenurilor devine evident abia atunci când apa nu se mai curge corect. De cele mai multe ori, problemele la stațiile de drenare apar din cauza conductelor deteriorate sau rupte, prin care apa uzată și solul surpat pot ajunge în apa freatică. Acest lucru duce la o murdărire care are drept urmare costuri enorme din cauza timpilor de funcționare mai îndelungați ai pompelor din stațiile de epurare. În cazul surpării și clătirii pământului sub străzi, deseori se poate ajunge la pericole în apropierea infrastructurii existente. Din acest motiv, proprietarii de teren sunt obligați să mențină stația de drenare în stare corespunzătoare. Pentru consultanță în îngrijire și întreținere, vă stăm cu plăcere la dispoziție ca partener competent.

Domenii de utilizare a stațiilor de drenare

Stațiile de drenare sunt utile atât pentru gospodăriile și terenurile private, cât și pentru instituțiile publice. Pompele de drenaj Wilo sunt utilizate de mulți ani cu succes în construcții civile, construcții de clădiri, amenajări peisagistice și spații pentru practicarea sportului. Mai mult decât atât, pompele noastre sunt utilizate pentru extragerea apei din lacuri și râuri, pentru eliminarea apei și în diverse drenări.

Entwässerung Regenwasserentsorgung