Wilo servis za puštanje u rad

Sigurnost od samog početka

Profitirajte uz pomoć mogućnosti da odmah iskoristite prednosti i snagu naših proizvoda. Pratimo od samog puštanja u rad našeg proizvoda i upoznajemo vas sa svim snagama. Tako dobijate optimizovan i siguran start.

Naše servisne usluge za vas:

  • Provera instaliranja
  • Podešavanje optimizovanih sistemskih parametara
  • Probni rad
  • Provereno i dokumentovano u skladu sa kontrolnom listom
  • Praktična obuka za rukovanje
  • Wilo protokol puštanja u rad

Uputstvo za ugradnju i upotrebu ćete takođe naći u aplikaciji Wilo-Assistent.

App Store available German "Erhältlich im App Store"

Sada upotrebite Wilo-asistente:

Android Google Play Store