Izbor pumpi – jednostavno i brzo

Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Select 4 online – Vaš konsultant za izbor pumpi

Wilo-Select 4, četvrta generacija softvera za izbor pumpi – fleksibilan, jednostavan, efikasan, moćan. Internet pristup omogućava najnovije podatke o proizvodima. Sasvim jednostavno online, svuda dostupno.

Izbor pumpi nikad nije bilo lakši, brži i sigurniji: u samo 4 koraka možete pristupiti izboru ili analizi troškova životnog ciklusa pumpe (LCC check).

  • Troškovi rada - otvoriti predpregled
  • Izaberite uporednu pumpu
  • Proverite podatke za izračuvanje
  • Uporedite troškove životnog ciklusa & vremena amortizacije

Integrisana opcija poređenja životnih ciklusa pumpi omogućava lakše utvrđivanje efikasnosti postojećih pumpi. Wilo-Select 4 daje najbolju opciju za zamenu, uz detaljan list sa tehničkim karakteristikama, sa informacijama o potencijalnoj uštedi I periodu amortizacije.

Wilo-Select 4 start

Opcija poređenja proizvoda daje čvrstu osnovu prilikom pregovaranja, kao i veliku prednost prilikom donošenja odluke o konačnom izboru pumpe.

Jednostavan interfejs olakšava izbor dodatne opreme za pumpe i pumpne sisteme za vodosnabdevanje ili otpadne vode, što za rezultat ima brže pripremanje ponuda i lakše upravljanje projektima.

Dodatne opcije za izvoz podataka, i mogućnost direktnog slanja ponuda putem e-maila čine vašu komunikaciju sa klijentima veoma jednostavnom, pouzdanom i brzom.

Po pokretanju aplikacije, obavezno se regustrujte, kako bi aktivirali sve opcije.

Vaše prednosti

  • Laka i jednostavna upotreba
  • Pouzdan izbor proizvoda sa hidrauličkim proračunima
  • Poređenje LCC-a, troškova rada i amortizacije
  • Prava podrška u projektovanju i konsultovanju

Wilo Select 4 Online

Wilo Select 4 Online - online pristup softveru za izbor pumpi, za laku, brzu i jednostavnu upotrebu

Pokrenite Wilo-Select 4 Online

Wilo Select 4 Desktop

Wilo Select 4 Desktop - verziju za download, za pristup u svakom trenutku bez obzira da li se nalazite u kancelariji, kod kuće ili na terenu

Preuzmite Wilo Select 4 Desktop