Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda

Izbor pumpi – jednostavno i brzo

Wilo-Select 4 online – Vaš konsultant za izbor pumpi

Wilo-Select 4, četvrta generacija softvera za izbor pumpi – fleksibilan, jednostavan, efikasan, moćan. Internet pristup omogućava najnovije podatke o proizvodima. Sasvim jednostavno online, svuda dostupno.

Izbor pumpi nikad nije bilo lakši, brži i sigurniji: u samo 4 koraka možete pristupiti izboru ili analizi troškova životnog ciklusa pumpe (LCC check).

  • Troškovi rada - otvoriti predpregled
  • Izaberite uporednu pumpu
  • Proverite podatke za izračuvanje
  • Uporedite troškove životnog ciklusa i vremena amortizacije

Integrisana opcija poređenja životnih ciklusa pumpi omogućava lakše utvrđivanje efikasnosti postojećih pumpi. Wilo-Select 4 daje najbolju opciju za zamenu, uz detaljan list sa tehničkim karakteristikama, sa informacijama o potencijalnoj uštedi I periodu amortizacije.

Wilo-Select 4 start

Opcija poređenja proizvoda daje čvrstu osnovu prilikom pregovaranja, kao i veliku prednost prilikom donošenja odluke o konačnom izboru pumpe.

Jednostavan interfejs olakšava izbor dodatne opreme za pumpe i pumpne sisteme za vodosnabdevanje ili otpadne vode, što za rezultat ima brže pripremanje ponuda i lakše upravljanje projektima.

Dodatne opcije za izvoz podataka i mogućnost direktnog slanja ponuda putem e-maila čine vašu komunikaciju sa klijentima veoma jednostavnom, pouzdanom i brzom.

Po pokretanju aplikacije, obavezno se regustrujte, kako bi aktivirali sve opcije.

Vaše prednosti

  • Laka i jednostavna upotreba
  • Pouzdan izbor proizvoda sa hidrauličkim proračunima
  • Poređenje LCC-a, troškova rada i amortizacije
  • Prava podrška u projektovanju i konsultovanju

Wilo Select 4 Online

Wilo Select 4 Online - online pristup softveru za izbor pumpi, za laku, brzu i jednostavnu upotrebu

Pokrenite Wilo-Select 4 Online