Sistem za komunikaciju LON

Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

LON je sistem za komunikaciju koji dozvoljava kako vertikalnu komunikaciju između nivoa automatizacije tako i slobodnu topologiju mreže sa dvožičnim medijumom TP/FT10.
Sa LON se uvode profili koji dozvoljavaju projektovanje nezavisno od proizvodnje. LON se znalački oslanja na princip decentralizacije. On dozvoljava direktno umrežavanje omiljenih uređaja bez hijerahije u mreži. Pomoću definisanja više tipova medija i upotrebe mrežnih brojeva mogu se realizovati kompleksne aplikacije čak i preko granica medija. Logično povezivanje između mrežnih varijabli se odvija pomoću projektantskog alata i u čuva se u globalnog projektantskoj bazi podataka. Za jedinstvenu primenu proizvoda različitih proizvođača brine se definicija aplikacionih profila.

Wilo rešenja se baziraju na LON funkcionom profilu 8120 za pumpe. Pri tom objekat pumpe u LON uvek oslikava pumpni sistem. Nije bitno da li je priključena jedna pumpa, dupleks pumpa ili instalacija sa više pumpi. U dodatku ćete pronaći detalje za pojedinačno povezivanje Wilo LON i projektovanje neophodne dokumentacije.

Preuzimanje

Serije modela

  • Serija Wilo-Comfort CO..../CC
  • Serija Wilo-Comfort COR..../CC

Preuzimanje

Odgovarajuća dokumenta i prilozi