Vodozahvati

Rešenje za bunare i površinske vode

Gde god su potrebne velike količine vode često smo upućeni na potrošnju površinskih voda. Pomoću plitkih bunara, na jezerima ili rekama voda se pumpa i razvodi dalje npr. za pripremu i tretman vode.

Izgradnja i upravljanje bunarima je ključni finansijski faktor u vodosnabdevanju. Veoma su važna sveobuhvatna znanja iz hidrogeologije, upravljanja vodama, vrstama izgradnje i materijalima, kao i odnosima između vodenih tokova u bunaru. Sa sopstvenim bunarom ili bušotinom ne zavisite od skupe pitke vode i samo ograničeno raspoložive kišnice. Prilikom ispumpavanja podzemne vode i navodnjavanja velikih površina, Wilo pumpe s podvodnim motorom vam pomažu pouzdano i jednostavno.

Pouzdana rešenja za sve protoke

Komunalnim potrošačima i industriji su svakoga dana potrebne velike količine vode. Efikasne metode i stvaranje novih izvora, kao što je desalinizovana morska voda ili Aquifere (dovod podzemne vode), su moguće opcije za obezbeđivanje snabdevanja u budućnosti. Već danas se primenjuju visoki standardi u pogledu ekologije i ekonomije pri eksploataciji vode iz jezera, brana, reka i mora. Bunar poseduje velike potencijale uštede ako pumpa radi u svojoj optimalnoj radnoj tački. Wilo bunarske pumpe se mogu precizno prilagoditi uslovima za rad. Dubina ugradnje i ispunjenost bunara određuju koja će se pumpa primeniti. Kriterijumi za izbor su najbolji stepen iskorišćenja za smanjenje energetskih troškova i korišćenje materijala koji bi osigurali dugotrajan rad pumpe bez održavanja. Osim toga, omogućeno je precizno podešavanje prečnika radnog kola, kao precizno definisanje željenog kapaciteta protoka. To vam garantuje ekonomičan rad i visoku efikasnost sistema. Za eksploataciju vode sa korozivnim i abrazivnim elementima koristimo neporozne materijale, i obloge kao što je Ceram ili Ceram CT. Oni služe kao zaštita od agresivnih fluida i omogućavaju dugovečan rad pumpe.