Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Opis serije

Primena

Atmosferski ventilisan predrezervoar prema DIN 14462 za posredan priključak sistema za gašenje požara u skladu sa normom DIN 1988-6 na javnu vodovodnu mrežu sa vodom za piće.

Raspodela sistema uz pomoć sigurnosne opreme u skladu sa EN 13077 slobodan odvod, tip AB prema DIN EN 1717

Prilikom primene treba uvažavati DIN 1988-6 kao i propise lokalnog preduzeća za vodosnabdevanje.

Opseg isporuke

PE rezervoar okruglog ili ugaonog oblika, sa prikazom nivoa vode

  • Pražnjenje
  • Plivajući prekidač kao davač signala za zaštitu od nedostatka vode
  • Ventilacija i odušivanje sa filterskim uloškom
  • Revizioni otvor sa poklopcem koji se zatvara bez primene alata
  • Unutrašnji zapljusni zidovi za smirivanje fluida
  • Dotok, priključak za potrošnju
  • Preliv kao slobodan odvod, tip AB prema DIN EN 1717
  • Poprečni presek niej kružnog oblika

Materijali

Dozvoljeni fluid: čista voda

Temperatura fluida: maks. 40 °C

Materijal posude: PE, kompletno u skladu sa Zakonom o životnim namirnicama

Serija

Rezervoar za protivpožarne sisteme (četvrtasta verzija)

Proizvod

PDF: Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje