Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Break tank for sanitary water application (round version)

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

Primena

Atmosferski ventilisan predrezervoar prema DIN 1988 (EN 806) za posredan priključak sistema za povišenje pritiska na javnu vodovodnu mrežu sa vodom za piće.

Prilikom primene, uvažavati DIN 1988 (EN 806), kao i propise lokalnog preduzeća za vodosnabdevanje.

Opseg isporuke

PE rezervoar, okruglog ili ugaonog oblika, sa sledećim komponentama:

  • Prikaz nivoa vode
  • Pražnjenje plivajućeg prekidača kao davača signala za zaštitu od nedostatka vode
  • Ventilacija i odušivanje sa filterskim uloškom
  • Revizioni otvor sa poklopcem koji se zatvara bez primene alata
  • Unutrašnji zapljusni zidovi za smirivanje fluida
  • Dotok, preliv, priključak za potrošnju

Materijali

Dozvoljeni fluid: čista voda

Temperatura fluida: maks. 40 °C

Materijal posude: PE, kompletno u skladu sa Zakonom o životnim namirnicama

Serija

Rezervoar za pitku vodu (okrugla verzija)

Proizvod

PDF: Break tank for sanitary water application (round version)

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje