Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

CC-HVAC system

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Jednostavno rukovanje: Navigacija kroz meni jednostavna za korišćenje, sa višejezičnim tekstom odn. navigacionim simbolima.
 • Komforni sistem: Memorisanje i prikaz pogonskih podatka, prikaz i memorisanje poruka o greškama.
 • Pouzdani sistem: Test provodljivosti linija davača, zaštite motora, signalizacije statusa za pogone.
 • Napredni parametri podešavanja: 3 podesive zadate vrednosti, PID regulator.
 • Opcioni moduli za priključak na Bus sisteme: Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet i drugi.

Vrsta konstrukcije

Regulacioni sistem Comfort za sve konvencionalne pumpe u konstrukciji sa suvim ili vlažnim rotorom sa stalnim brojem obrtaja i trofaznim motorima.

Primena

Za kontinualno prilagođavanje snage prema varijabilnim pogonskim stanjima za sisteme sa jednom, dupleks ili više pumpi (do 6 pumpi). Regulacija se vrši u zavisnosti od diferencijalnog pritiska Δp, temperature polaznog/povrtanog voda (±T) ili diferencijalne temperature (ΔT) uključujući slobodno podešavanje radne tačke pomoću prethodne korekture snage pumpe pod potpunim opterećenjem.

Oprema/funkcija

Način funkcionisanja

Regulacioni sistemi Wilo-Comfort omogućava kontinualno elektronsko prilagođavanje snage pumpi promenljivim radnim stanjima hidrauličnog sistema u zavisnosti od regulisanih veličina: pritisak (p), protok (Q), temperatura (T).

Karakterstike opreme

 • PID regulator
 • Integrisan sat realnog vremena sa promenom na letnje / zimsko vreme
 • Integrisano brojilo pojedinačnih / ukupnih radnih časova
 • Optimizacija vremena rada na instalacijama sa više pumpi
 • Zaštita motora zbog priključka WSK, KLF i TSA
 • Displej u boji osetljiv na dodir, sa pozadinskim osvetljenjem
 • Prikaz statusa za pogone (npr. pumpe i frekventni regulator)
 • Navigacija kroz meni jednostavna za korišćenje, sa višejezičnim tekstom odn. navigacionim simbolima
 • Memorisanje i prikaz detaljnih pogonskih podataka
 • Definisani prikaz poruka o greškama i njihovo odlaganje u memoriju istorije
 • Kontrola prekida žice na trasama senzora

Način označavanja

Primer

CC-HVAC 2x1,1 FC WM

CC

Comfort Controller za aktivaciju konvencionalnih pumpi sa konstantnim brojem obrtaja

CC-FC

Comfort Controller sa frekventnim regulatorom za pumpu osnovnog opterećenja

HVAC

Primena kod grejanja, klimatizacije, hlađenja

2

Broj pumpi koje treba da se regulišu (1- maks. 6 pumpi)

1,1

Maksimalna nominalna snaga motora P2 pumpe koju treba regulisati u kW

FC

Verzija uključujući frekventne regulatore

WM

Model uređaja

 

WM = zidna montaža IP54

 

BM = model za montažu na pod IP 54

 

Ugradnja u razvodni orman na zahtev

Tehnički podaci

 • Verzije uređaja
  • Zidna montaža (WM) do P2 = 4 kW
  • Model za montažu na pod (BM) od P2 = 5,5 kW
  • Verzija za montažu u komandni ormar na zahtev
 • Klasa zaštite IP54
 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • za pumpe sa nominalnom snagom motora od P2 = 1,1 do 45 kW (veće snage i drugi naponi na zahtev)
 • Područje regulacije broja obrtaja od 100 % do 30 % nominalnog obrtaja motora
 • Faktor snage cos φ od > 0,90
 • Stepen iskorišćenja pri Pmax od > 0,93 i u dozvoljenom području delimičnog opterećenja od > 0,85
 • Izlazni napon od 3 x 130 V – 400 V
 • Izlazna frekvencija od (10 Hz) 12 Hz – 50/60 Hz
 • Maks. dozvoljena temperature okoline 0 C do +40°C

Serija

CC-HVAC sistem

Proizvod

PDF: CC-HVAC system

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje