Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

CCe-HVAC system

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Jednostavno rukovanje: Navigacija kroz meni jednostavna za korišćenje, sa višejezičnim tekstom odn. navigacionim simbolima.
 • Komforni sistem: Memorisanje i prikaz pogonskih podatka, prikaz i memorisanje poruka o greškama.
 • Pouzdani sistem: Nadzor prekida žice linija davača, zaštite motora, signalizacije statusa za pogone.
 • Napredni parametri podešavanja: 3 podesive zadate vrednosti, PID regulator.
 • Opcioni moduli za priključak na Bus sisteme: Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet i drugi. Moguć prenos podataka preko GPRS modema

Vrsta konstrukcije

Regulacioni sistem Comfort za aktiviranje pumpi u konstrukciji sa suvim ili vlažnim rotorom i integrisanim frekventnim regulatorom, odn. kontinualno elektronski regulisanim pumpama.

Primena

Za kontinualno prilagođavanje snage prema promenljivim stanjima rada pojedinačnih i dupleks pumpi ili instalacija sa više pumpi serija Wilo Stratos/-D/-Z, Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E, IL-E…BF (maks. 6 pumpi). Regulacija se vrši u zavisnosti od diferencijalnog pritiska Δp, temperature polaznog/povrtanog voda (±T) ili diferencijalne temperature (ΔT) uključujući slobodno podešavanje radne tačke pomoću prethodne korekture snage pumpe pod potpunim opterećenjem.

Oprema/funkcija

Način funkcionisanja

Regulacioni sistemi Wilo-Comfort omogućava kontinualno elektronsko prilagođavanje snage pumpi promenljivim radnim stanjima hidrauličnog sistema u zavisnosti od regulisanih veličina: pritisak (p), protok (Q), temperatura (T).

Karakterstike opreme

 • PID regulator
 • Integrisan sat realnog vremena sa promenom na letnje / zimsko vreme
 • Integrisano brojilo pojedinačnih / ukupnih radnih časova
 • Optimizacija vremena rada na instalacijama sa više pumpi
 • Zaštita motora zbog priključak WSK i SSM
 • Displej u boji osetljiv na dodir, sa pozadinskim osvetljenjem
 • Prikaz statusa za pogone (npr. pumpe i frekventni regulator)
 • Navigacija kroz meni jednostavna za korišćenje, sa višejezičnim tekstom odn. navigacionim simbolima
 • Memorisanje i prikaz detaljnih pogonskih podataka
 • Definisani prikaz poruka o greškama i njihovo odlaganje u memoriju istorije
 • Kontrola prekida žice na trasama senzora

Način označavanja

Primer

CCe-HVAC 4x5,5 FC

CCe

Comfort Controller elektronika za aktivaciju elektronskih pumpi ili frekventnih regulatora

HVAC

Primena za grejanje, klimatizaciju i hlađenje

4

Broj pumpi koje treba da se regulišu (1- maks. 6 pumpi)

5,5

Snaga vratila pumpi koje treba da se regulišu

FC

Verzija koja uključuje frekventni regulator u upravljačkom uređaju kao i sinusni filter

Tehnički podaci

 • Klasa zaštite IP54
 • Mrežni priključak 3~400 V, 50/60 Hz ili 1~230 V, 50/60 Hz
 • za pumpe sa nominalnom snagom motora od P2 = 0,37 do 22 kW (veće snage i drugi naponi na zahtev)
 • Regulacija broja obrtaja između minimalnog i maksimalnog broja obrtaja pumpe
 • Izlazni signali 0/2 – 10 V0/4 – 20 mA
 • Maks. dozvoljena temperature okoline 0/2 – 10 V, 0/4 – 20 mA

Serija

CCe-HVAC sistem

Proizvod

PDF: CCe-HVAC system

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje