Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Comfort CO-6 Helix V 404/K/CC

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  10 bar
 • Maks. radni pritisak p
  16 bar
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 2½
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  R 2½
 • Broj pumpi
  6
 • Broj stepena
  4
 • Broj rezervnih pumpi
  1
 • Broj pumpi u pogonu
  5
 • Broj pumpi Q
  35.0 m³/h
 • Min. temperatura fluida Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  50 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancija napona
  ±10 %
 • Nominalna snaga motora P2
  0.55 kW
 • Nominalna struja IN
  1.32 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Klasa zaštite
  IP55
 • Stepen iskorišćenja motora ηm 50 % ηM 50%
  72.8
 • Stepen iskorišćenja motora ηm 75 % ηM 75%
  76.7
 • Stepen iskorišćenja motora ηm 100 % ηM 100%
  77.2
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Mehanički zaptivač
  Q1BE3GG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4571
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Comfort CO-6 Helix V 404/K/CC
 • EAN broj
  4048482253800
 • Broj artikla
  2536446
 • Neto težina oko m
  275 kg
 • Bruto težina oko m
  300.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  1800 mm
 • Visina sa ambalažom
  1875 mm
 • Širina sa ambalažom
  1100 mm
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Transportne grede
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Kompaktan sistem za povišenje pritiska u skladu sa standardima DIN 1988 i DIN EN 806, za direktan ili indirektan priključak. Sastoji se od normalno usisnih, paralelno povezanih vertikalnih centrifugalnih višestepenih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa suvim rotorom. Spremno za priključenje sa cevovodom od nerđajućeg čelika montirano na osnovnom okviru, uklj. upravljački i regulacioni uređaj sa svim potrebnim uređajima za merenje i podešavanje.

Za potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.

Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima.

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem za sve zahteve prema DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS odobrenje pumpi, za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidima (verzija EPDM)
 • Visokoefikasna hidraulika pumpe serije Helix V u kombinaciji sa standardnim motorom IE3, snage 0,75 kW i većim (opciono za manje snage motora)
 • Mehanički zaptivač pumpi koji ne zavisi od smera okretanja, u verziji sa patronama za jednostavno održavanje.
 • Fleksibilni dizajn laterne omogućava direktan pristup ka mehaničkom zaptivaču
 • Spojnica za demontažu omogućava zamenu mehaničkog zaptivača bez demontaže motora (od 7,5 kW)
 • Hidraulika celokupnog postrojenja sa optimizovanim gubitkom pritiska
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Upravljački/regulacioni uređaj Comfort CC sa proširenim funkcijama, mikroračunarskim upravljanjem sa programibilnom memorijom, kao i sa displejom osetljivim na dodir sa mogućnošću grafičkog prikaza
 • Fabrička kontrola i podešavanje za optimalni radni opseg (uklj. dozvolu za puštanje u rad u vezi sa EN10204 - 3.1)

Oprema/funkcija

 • Centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije Helix V
 • Osnovni okvir od elektrolitički pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija koji su podesivi po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda 8 l, PN 16 uklj. protočni ventil u skladu sa DIN 4807, potisna strana
 • Senzor pritiska (4-20 mA), potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektronskog

uređaja Comfort Controller (CC) u kućištu od čeličnog lima premazano lakom za strukturu RAL 7035, klasa zaštite IP54, koji se sastoji od internog napajanja upravljačkog uređaja naponom, procesora, analognih i digitalnih ulaza i izlaza

Rukovanje/ prikaz

 • Displej osetljiv na dodir sa mogućnošću potpunog grafičkog prikaza i 3-bojnim pozadinskim osvetljenjem za dojavu radnih stanja Rad/Greška/potvrđena greška i za navigaciju kroz meni sa simbolima i tekstom na šest jezika (koji mogu da se izaberu od najviše 27 raspoloživih jezika sa evropskim i azijskim znakovima).
 • Navigacija kroz meni sa tekstom i prikazom simbola.
 • 3 korisnička nivoa, prikaz, odn. podešavanje jezika menija, lozinki, operativnih parametara, parametara regulatora
 • Fabrički podešeni parametri za jednostavno puštanje u rad
 • Mogućnost standardnog podešavanja tri zadate vrednosti, zadata vrednost 2 i 3 mogu da se aktiviraju preko kontakta ili vremena, eksterna podrazumevana zadata vrednost preko signala 0/4-20 mA
 • Prikaz statusa pumpe i vrednosti pritiska
 • Priključivi glavni prekidač
 • Rad sa/ bez rezervne pumpe, po izboru
 • Brojač radnih sati po pumpi
 • Brojač radnih sati za celo postrojenje
 • Brojač radnog ciklusa po pumpi
 • Brojač radnog ciklusa za celo postrojenje
 • Registar grešaka za poslednjih 35 grešaka sa pečatom vremena o satu sa stvarnim vremenom

Regulacija

 • Potpuno automatska regulacija za 1 do 6 neregulisanih pumpi pomoću upoređivanja zadatih / stvarnih vrednosti
 • Dnevni uklopni sat, npr. za 2., odn. 3. zadatu vrednost
 • Automatsko uključivanje, u zavisnosti od opterećenja, 1 do n pumpi vršnog opterećenja (n) zavisno od regulacione veličine pritisak - konstantan, p-c
 • Režim rada pumpi može slobodno da se izabere (ručno, isključeno, automatski)
 • Prekidač „Ručno-0-Automatika“: Predizbor načina rada svake pumpe i ručni rad pri smetnji na regulatoru „Ručno“ (rad u nuždi/probni rad na mreži, postoji motorna zaštita ), "O" (pumpa je isključena - nije moguće uključivanje preko upravljačke jedinice) i "Auto" (pumpa je deblokirana za automatski režim preko upravljačke jedinice)
 • Automatska, podesiva zamena pumpi
 • Zamena pumpi optimizacijom vremena rada preko radnih sati.
  • Alternativno: Ciklična zamena pumpi prema podesivom vremenu, bez obzira na radne sate
  • Alternativno preko impulsa: kod svakog novog zahteva se menja pumpa osnovnog opterećenja, bez obzira na radne sate
  • Alternativno preko predizbora pumpe: Pritom može da se definiše jedna pumpa kao pumpa osnovnog opterećenja. Sve pumpe vršnog opterećenja se menjaju prema optimizaciji vremena rada
 • Automatski, podesivi probni rad pumpe (uzbuda pumpe)
  • Može da se aktivira/deaktivira
  • Vreme između dva probna rada može se po želji programirati
 • Intervali blokade mogu se programirati po želji

Nadzor

 • Izdavanje stvarne vrednosti postrojenja preko analognog signala 0-10 volti za eksterne mogućnosti prikaza i merenja, 10 volti odgovaraju krajnjoj vrednosti senzora
 • Test provodljivosti putanje senzora
 • Kombinacija zaštitnog prekidača motora/zaštite motora (termički relej zaštite od preopterećenja od 5,5 kW)
 • Automatsko prebacivanje radne pumpe na rezervnu pumpu, prilikom greške
 • Nadzor maks. i min. vrednosti postrojenja sa podesivim kašnjenjem i granicama
 • Nadzor maks. i min. vrednosti sistema sa podesivim vremenskim preklapanjem
 • Test nultog protoka za isključivanje postrojenja kada nema oduzimanja vode (podesivi parametri)
 • Funkcija punjenja cevi za punjenje i pražnjenje cevi (za prvo punjenje mreže potrošača)
 • Zaštita od niskog nivoa vode preko kontakta npr. za plivajući prekidač ili presostat

Interfejsi

 • Beznaponski kontakti za zbirni signal rada i zbirni signal smetnje SBM/SSM
 • Logička inverzija za SBM i SSM
 • Kontakti za eksterna postrojenja- prebacivanje UKLJ./ ISKLJ. i zaštita od niskog nivoa vode
 • Eksterno uključivanje/isključivanje preko kontakta za deaktiviranje automatskog režima postrojenja
 • Ulazi za termički zaštitni kontakt namotaja (WSK)-priključak

Opciona dodatna oprema (fabrička ugradnja ili naknadna ugradnja nakon tehničkog razjašnjenja)

 • Pretvarač signala od 0/ 2-10V na 0/ 4-20mA
 • Relej za upoređenje vrednosti za termistorski senzor za motornu zaštitu (PTC)
 • Dojava pojedinačnog načina rada i greške
 • Upravljački modul DDC (eksterna zamena pumpi, eksterni probni rad pumpe, eksterna potvrda, eksterno uključivanje/isključivanje pumpi vršnog opterećenja)
 • Rezervni mrežni deo
 • Redudantni senzor
 • Povezivanje na GLT sisteme upravljanja u zgradama u skladu sa propisom VDI 3814

Preporučena dodatna oprema (posebno naručiti)

 • Opcioni montažni set za osiguranje od nedostatka vode WMS
 • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
 • Rezervoar za raspodelu sistema
 • Membranska ekspanziona posuda
 • Navojni zatvarači kod sistema sa sabirnim cevovodom sa navojem

Sistemi sabirnice (opciono)

 • BACnet, Profibus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU. Ethernet, veb server (Ethernet), GSM modem
 • Mogućnost prenosa podataka preko GPRS modema

Dalje opcije na zahtev!

Ispunjeni standardi

 • Tehničke regulative za instalaciju pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membranske posude/ membranske ekspanzione posude DIN 4807
 • Opremanje elektroenergetskih sistema elektronskim pogonskim sredstvima EN 50178
 • Električna oprema za mašine EN 60204-1
 • Bezbednost električnih uređaja za kućnu upotrebu i slične namene EN 60335-1
 • Kombinacije niskonaponskih upravljačkih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone EN 61000-6-2
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambeni objekat, poslovne i proizvodne objekte, kao i mala preduzeća EN 61000-6-3
Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Broj pumpi
  6
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Pritisak dotoka
  10 bar
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  0.55 kW
 • Nominalna struja IN
  1.32 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Zaptivač vratila
  Q1BE3GG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4571
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  R 2½
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 2½
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Comfort CO-6 Helix V 404/K/CC
 • Neto težina oko m
  275 kg
 • Broj artikla
  2536446

Radne krive

Comfort CO(R)-6 Helix V 403-418/CC

Comfort CO(R)-6 Helix V 403-418/CC

---- uključujući rezervnu pumpu

Comfort CO(R)-6 Helix V 403-418/CC

Šema električnog priključivanja

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Comfort CO-6 Helix V 404/K/CC
 • EAN broj
  4048482253800
 • Broj artikla
  2536446
 • Bruto težina oko m
  300.0 kg
 • Neto težina oko m
  275 kg
 • Ukupna dužina L
  1800.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1670 mm
 • Boja
  zelena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Transportne grede
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  780.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Broj artikla 4143727
Izlaz 1607
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj strana 17

PDF (5 MB)

Preuzmi

Wilo-CC sistem

Broj artikla 2063144
Izlaz 0306
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (23 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2063145
Izlaz 1007
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (47 MB)

Preuzmi

Wilo-CC sistem

Broj artikla 2063144
Izlaz 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 46

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izlaz 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1197

PDF (144 MB)

Preuzmi

CO-6Helix V404/K/CC-01

PDF (9 MB)

Preuzmi

CO-6HELIX V404/K/CC-01

PDF (13 MB)

Preuzmi

CO-6HELIX V404/K/CC-01

PDF (155 kB)

Preuzmi

CO-6HELIX V404/K/CC-01

PDF (115 kB)

Preuzmi

CO-6HELIX V404/K/CC-01

PDF (44 kB)

Preuzmi

PDF: Comfort CO-6 Helix V 404/K/CC

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje