Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Control EC-L

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Pogonski bezbedno upravljanje i kontrola jedne ili dve pumpe zahvaljujući raznovrsnim funkcijama nadzora i alarma
 • Fleksibilno merenje nivoa napunjenosti sa senzorom nivoa, uronjivim zvonom ili plivajućim prekidačima
 • Povećanje bezbednosti postrojenja prilikom upravljanja pumpama u područjima ugroženim eksplozijom kroz proširenje funkcija nadzora u eksplozivnom režimu (na strani hardvera i softvera)
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući alfanumeričkom meniju zasnovanom na simbolima i tehnologiji crvenog tastera
 • Radna stanja mogu da uvek se pozovu uz više komfora kroz integrisanje sistema za daljinski nadzor preko Modbus-a ili opciono preko GSM-a
 • Fleksibilna instalacija. Univerzalni mrežni priključak za monofaznu i trofaznu struju, sa širokim opsegom radnih temperatura od -30 °C do +60 °C
 • Univerzalna primena za vodosnabdevanje i odvođenje otpadne vode - i u područjima ugroženim eksplozijom
 • Proširena kontrola postrojenja zahvaljujući dojavi pojedinačnog načina rada i signalu greške, opciono i u slučaju nestanka struje
 • Dodatna pogonska bezbednost zahvaljujući zasebnoj registraciji nivoa za preliv i zaštitu od rada na suvo

Oprema/funkcija

Funkcije

 • Dva različita režima rada za široku oblast primene:
  • Režim rada „Pražnjenje“ Za pražnjenje šahtova za otpadne vode
  • Režim rada „Punjenje”: Za punjenje rezervoara za vodu i cisterni
 • Podesiva zaštita od preopterećenja
 • Termički nadzor motora
 • Kick-funkcija pumpe
 • Podesivo vreme naknadnog rada
 • Automatska zamena pumpi (kod upravljačkog uređaja za 2 ili 3 pumpe)
 • Optimizacija vremena rada (u slučaju upravljačkog uređaja za 2 ili 3 pumpe)
 • Rezervna pumpa (u slučaju upravljačkog uređaja za 2 ili 3 pumpe)
 • Automatsko prebacivanje zbog greške (kod upravljačkog uređaja za 2 ili 3 pumpe)
 • Nadzor smera obrtanja
 • Alarm visokog nivoa vode sa prisilnim uključivanjem priključene pumpe/priključenih pumpi
 • Zaštita od rada na suvo
 • Memorija grešaka za poslednjih 10 signala o grešci, uključujući vrstu smetnje

Oprema

 • Prikaz stanja rada i podataka o radu, kao i smetnji preko LC displeja i svetlosnih dioda
 • Vođenje kroz meni pomoću simbola
 • Podešavanje radnih parametara i rukovanje preko kontrolnog dugmeta
 • Glavni prekidač (zavisno od verzije)
 • Daljinski pristup preko ModBus-a
 • Integrisana alarmna zujalica
 • Režim rada „Ex“ za učitavanje podešavanja za Ex-primene

Način označavanja

Primer:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Upravljački uređaj

EC

Serija Easy Control

L

„Lift“ verzija za odvođenje vode

1

Broj pumpi koje se mogu priključiti

12A

Maks. nominalna struja po pumpi

T34

Mrežni priključak: M = 1~220-230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz 34 = napon spoljnog voda, npr. 380–400 V

DOL

Vrsta pokretanja: Direktno startovanje

WM

Vrsta montaže: zidna instalacija

EMS

Bez glavnog prekidača

IPS

Unutrašnji senzor pritiska za direktan priključak uronjivog zvona

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~220-230 V, 50/60 Hz oder 3~380-400 V, 50/60 Hz
 • Maks. nominalna snaga (P2) po pumpi 4 kW
 • Maks. nominalna struja IN po pumpi 12 A
 • Način uključivanja priključenih pumpi: Direktno
 • Upravljački napon: 24 VDC
 • Temperatura okoline / radna temperatura: -30…+50 °C
 • Temperatura skladištenja: -30…+60 °C
 • Maks. relativna vlažnost vazduha: 90 %, bez kondenzacije
 • Materijal kućišta: polikarbonat, otporan na UV zrake
 • Klasa zaštite: IP54
 • Električna sigurnost: Stepen zagađenja II

Opis/konstrukcija

Mikroprocesorom kontrolisan upravljački uređaj za upravljanje zavisno od nivoa sa jednom, dve ili tri uronjive pumpe preko analognih ili digitalnih davača signala. Unos pojedinačnih parametara vrši se preko menija sa navođenjem pomoću simbola i kontrolnog dugmeta.

Ulazi

 • 1x analogni precizioni ulaz 4 – 20 mA za upravljanje nivoom sa senzorom nivoa za upravljanje 1 ...3 pumpe
 • 2x (za 1 pumpu) ili 3x (za 2 pumpe) digitalna ulaza za upravljanje nivoom sa plivajućim prekidačem
 • 1x digitalni ulaz za nedostatak vode sa plivajućim prekidačem (zašita od rada na suvo)
 • 1x digitalni ulaz za signal preliva sa plivajućim prekidačem (zašita od preliva)
 • 1x ulaz za upravljanje nivoom sa jednim uronjivim zvonom (samo verzija „IPS“)
 • 1x ... 3x ulaz* za termički nadzor namotaja sa bimetalnim temperaturnim senzorom. PTC senzori se ne mogu priključiti!
 • 1x ... 3x ulaz* za priključak senzora vlage (npr.: propuštanje u motornom prostoru ili kontrola zaptivne komore)
 • 1x digitalni ulaz (External On/Off) za daljinsko uključivanje i isključivanje automatskog režima

Izlazi

 • 1x beznaponski kontakt za zbirni signal rada (SBM)
 • 1x beznaponski kontakt za zbirnu dojavu smetnje (SSM)
 • 1x beznaponski kontakt za pojedinačni signal rada (ESM) po pumpi
 • 1x beznaponski kontakt za pojedinačni signal greške (ESM) po pumpi
 • 1x analogni izlaz 0 – 10 V za slanje stvarne vrednosti nivoa

* u zavisnosti od maks. broja pumpi koje se mogu priključiti!

Serija

Control EC-L

Proizvod

PDF: Control EC-L

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje