Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

EMUport CORE 50.2-20A

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Maksimalni radni pritisak PN
  6 bar
 • Min. temperatura fluida Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  40 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
 • Uklopna zapremina V
  900.0 l
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna struja IN
  10.80 A
 • Nominalni broj obrtaja
  3
 • Nominalni broj obrtaja n
  1400 1/min
 • Broj polova
  4
 • Vrsta uključivanja
  Zvezda-trougao (SD)
 • Maks. broj uključivanja t
  30 1/h
 • Klasa izolacije
  H
 • Klasa zaštite
  IP68
Materijali
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  EN-GJL-250
 • Materijal motora
  EN-GJL-250
Montažne dimenzije
 • Režim rada (u izronjenom stanju)
  S1
 • Cevni priključak sa usisne strane
  -
 • Cevni priključak sa potisne strane
  DN 100
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  EMUport CORE 50.2-20A
 • EAN broj
  4048482702827
 • Broj artikla
  6080619
 • Neto težina oko m
  700 kg
 • Bruto težina oko m
  760.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  1900 mm
 • Visina sa ambalažom
  2015 mm
 • Širina sa ambalažom
  1900 mm
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Europaleta
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Uređaj za odvođenje otpadne vode, spreman za priključenje i potpuno uronjiv, sa integrisanim sistemom za odvajanje čvrstih materija u skladu sa DIN EN 12050-1. Verzija u vidu sistema za odvajanje čvrstih materija omogućava da se grube čvrste materije odvoje pre dovoda u pumpu i da ne dolaze u kontakt sa njom, usled čega se postiže maksimalna sigurnost u radu. Jednodelni sabirni rezervoar koji ne propušta gasove i vodu, bez konstruktivnih zavarenih spojeva, kao i dva posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koji se mogu zatvoriti i održavati sa spoljne strane. Pojedinačna blokada omogućava radove održavanja tokom rada. Pumpanje se vrši pomoću dve jednake uronjive pumpe za otpadnu vodu postavljene u suvom prostoru, koje rade u naizmeničnom režimu. Zahvaljujući postavljanju pumpi na suvo i opremljenosti kao redundantni sistem sa dupleks pumpom obezbeđuje se maksimum jednostavnosti prilikom održavanja i pogonska bezbednost. Sabirni rezervoar ima zaobljenu geometriju, dno rezervoara je ukošeno, a najniža tačka se nalazi odmah ispod pumpi. Time se sprečava taloženje i sušenje čvrstih materija na kritičnim mestima. Konektori za brzo povezivanje i odvajanje na pumpama i revizioni otvor olakšavaju radove na održavanju. Posebna barijera rezervoara za odvajanje čvrstih materija omogućava održavanje u toku rada instalacije. Registracija nivoa se vrši preko sonde za nivo.

Opseg isporuke

 • Sistem za odvajanje čvrstih materija sa dve uronjive pumpe za montažu na suvom
 • 2x zasun za rezervoar za odvajanje čvrstih materija
 • 2x nepovratni ventil sa potisne strane u ugaonoj konstrukciji
 • 2x zasun sa potisne strane
 • Zajedničko vođenje segmenata potisnog izlaza
 • 1x senzor nivoa
 • 1x podni utvrđivač kao poprečni nosač
 • Crevo za ventilaciju i odušivanje od 2,5 m
 • 1x komplet za održavanje sa slepom prirubnicom

Preporučena dodatna oprema

 • Upravljački uređaj Wilo-Control SC-L-…-FTS
 • Dovodni klizač
Radni podaci
 • Fluid
  Water
Dozvoljeno područje primene
 • Maksimalni radni pritisak PN
  6 bar
Podaci o proizvodu
 • Bruto zapremina rezervoara V
  1200.0 l
 • Uklopna zapremina V
  900.0 l
 • Režim rada (u izronjenom stanju)
  S1
 • Visina H
  1865 mm
 • Dužina L
  1830 mm
 • Širina W
  1760 mm
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancija napona
  ±10 %
 • Nominalna snaga motora P2
  5.00 kW
 • Nominalni broj obrtaja n
  1400 1/min
 • Nominalna struja IN
  10.80 A
 • Klasa izolacije
  H
 • Klasa zaštite motora
  IP68
 • Vrsta uključivanja
  Zvezda-trougao (SD)
 • Maks. broj uključivanja t
  30 1/h
 • Motorna zaštita
  WSK
Kabl
 • Glavni prekidač
  не
Materijali
 • Materijal rezervoara
  PE
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  EN-GJL-250
 • Materijal motora
  EN-GJL-250
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane
  DN 200
 • Cevni priključak sa potisne strane
  Ø 100
 • Priključak za odzračivanje
  Ø 75
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  EMUport CORE 50.2-20A
 • Neto težina oko m
  700 kg
 • Broj artikla
  6080619

Dimenzije i crteži sa dimenzijama

Wilo-EMUport CORE 45.2/50.2...A

Wilo-EMUport CORE 45.2/50.2...A
Wilo-EMUport CORE 45.2/50.2...A

Radne krive

Wilo-EMUport CORE 50.2

Wilo-EMUport CORE 50.2

Prema EN 12056-4,6.1, brzina protoka (u potisnom vodu) mora da se održi između 0,7 i 2,3 m/s. Navedene vrednosti Qmin se odnose na unutrašnji prečnik čeličnih cevi sa normalnim zidom.

Wilo-EMUport CORE 50.2

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  EMUport CORE 50.2-20A
 • EAN broj
  4048482702827
 • Broj artikla
  6080619
 • Bruto težina oko m
  760.0 kg
 • Neto težina oko m
  700 kg
 • Ukupna dužina L
  1830.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1865 mm
 • Boja
  zelena/crna
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Europaleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1760.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 2546468
Izlaz 2017-03
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 76

PDF (8 MB)

Preuzmi

EMUport CORE 50.2-20A

PDF (5 MB)

Preuzmi

EMUport CORE 50.2-20A

PDF (6 MB)

Preuzmi

EMUport CORE 50.2-20A

PDF (67 kB)

Preuzmi

EMUport CORE 50.2-20A

PDF (61 kB)

Preuzmi

EMUport CORE 50.2-20A

PDF (81 kB)

Preuzmi

PDF: EMUport CORE 50.2-20A

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje