Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Economy CO-Helix V…/CE 1002/CE

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  6 bar
 • Maks. radni pritisak p
  16 bar
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 2½
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  R 2½
 • Broj pumpi
  2
 • Broj rezervnih pumpi
  1
 • Broj pumpi u pogonu
  1
 • Min. temperatura fluida Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  50 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancija napona
  ±10 %
 • Nominalna snaga motora P2
  0.75 kW
 • Nominalna struja IN
  1.70 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Klasa zaštite
  IP55
 • Stepen iskorišćenja motora ηm 50 % ηM 50%
  76
 • Stepen iskorišćenja motora ηm 75 % ηM 75%
  79.7
 • Stepen iskorišćenja motora ηm 100 % ηM 100%
  80.7
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Mehanički zaptivač
  Q1BE3GG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4307
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Economy CO-Helix V…/CE 1002/CE
 • EAN broj
  4048482166346
 • Broj artikla
  4154084
 • Neto težina oko m
  123 kg
 • Bruto težina oko m
  135.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  800 mm
 • Visina sa ambalažom
  1510 mm
 • Širina sa ambalažom
  1050 mm
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Kompaktan sistem za povišenje pritiska u skladu sa standardima DIN 1988 i DIN EN 806, za direktan ili indirektan priključak. Sastoji se od normalno usisnih, paralelno povezanih vertikalnih centrifugalnih višestepenih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa suvim rotorom. Spremno za priključenje sa cevovodom od nerđajućeg čelika montirano na osnovnom okviru, uklj. upravljački i regulacioni uređaj sa svim potrebnim uređajima za merenje i podešavanje.

Za potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama. robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.

Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima.

Posebnosti/ prednosti proizvoda

 • Robusni sistem za sve zahteve prema DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS odobrenje pumpi, za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidima (verzija EPDM)
 • Visoko efikasna hidraulika pumpi serije Helix V u kombinaciji sa standardnim motorima IE3 IEC
 • Mehanički zaptivač pumpi koji ne zavisi od smera okretanja, u verziji sa patronama za jednostavno održavanje.
 • Fleksibilni dizajn laterne omogućava direktan pristup ka mehaničkom zaptivaču
 • Spojnica za demontažu omogućava zamenu mehaničkog zaptivača bez demontaže motora (od 7,5 kW)
 • Hidraulika celokupnog postrojenja sa optimizovanim gubitkom pritiska
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Potpuno elektronski regulator Economy (CE) sa mikroprocesorom i LED lampicama za prikaz stanja postrojenja, analognih i digitalnih ulaza i izlaza
 • Fabrička kontrola i podešavanje za optimalni radni opseg (uklj. dozvolu za puštanje u rad u vezi sa EN10204 - 3.1)

Oprema / funkcija

 • Centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije Helix V
 • Osnovni okvir od elektrolitički pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija koji su podesivi po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda 8 l, PN 16 uklj. protočnu armaturu u skladu sa DIN 4807, potisna strana
 • Senzor pritiska (4-20 mA), potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektronskog

Regulatora Economy (CE) u kućištu od polikarbonata u svetlo sivoj boji (direktan start) ili u kućištu od čeličnog lima premazanog lakom za strukturu RAL 7035 (start zvezda-trougao), klasa zaštite IP54, koji se sastoji od internog napajanja upravljačkog uređaja naponom, mikroprocesora, analognih i digitalnih ulaza i izlaza

Rukovanje/ prikaz

 • Potpuno elektronski regulator Economy (CE) koji se sastoji od internog napajanja naponom sa mikroprocesorom i LED lampicama za prikaz stanja postrojenja, analognih i digitalnih ulaza i izlaza
 • Podešavanje radnih parametara preko potenciometra
 • Podešavanje režima rada pumpe i potvrđivanje dojave greške pomoću prekidača R-0-A.
 • LED displej (3x7 segmenata, alfanumerički) za prikaz zadataog pritiska, parametara regulatora i dojava grešaka
 • LED lampice za prikaz stanja postrojenja (mrežni napon/rad/greška/nedostatak vode)
 • Priključivi glavni prekidač

Regulacija

 • Potpuno automatska regulacija za pumpu sa stalnim brojem obrtaja pomoću zadatih / stvarnih vrednosti
 • 4 – 20 mA signal senzora (sa testom provodljivosti) za stvarnu vrednost regulacione veličine
 • Režim rada pumpi može slobodno da se izabere (ručno, isključeno, automatski)
 • Automatski probni rad pumpe (uzbuda pumpe):
  • Može da se aktivira pomoću DIP prekidača
  • Vreme između dva probna rada pumpe šest časova
 • Ispad zbog nultog protoka preko pritiska i vremena
 • Prekidač R-0-A (ručni režim-nula-automatski režim): Predizbor režima rada pumpe i ručni rad pri smetnji na regulatoru „Ručno“ (rad u nuždi/probni rad na mreži, postoji motorna zaštita, automatsko vraćanje na početno stanje), "0" (pumpa je isključena - nije moguće uključivanje preko upravljačke jedinice) i "Auto" (pumpa je deblokirana za automatski rad preko upravljačke jedinice)

Kontrola

 • Test provodljivosti putanje senzora
 • Kontrola ispada faze
 • Kontrola struje motora preko pretvarača kod uređaja sa direktnim startom
 • Osiguravanje mrežnog dovoda pumpe kod uređaja sa direktnim startom preko strujnog prekidača, kod uređaja sa startom zvezda-trougao preko električnog osigurača i kombinacije sklopke/releja motorne zaštite
 • Nadzor maks. i min. vrednosti postrojenja sa podesivim kašnjenjem i granicama
 • Zaštita od niskog nivoa vode preko kontakta npr. za plivajući prekidač ili presostat
 • Ulaz za termički zaštitni kontakt namotaja (WSK) ili kontakt dojave greške (SSM) pumpe kod postrojenja za pokretanje zvezda-trougao
 • Nadzor pucanja cevi

Interfejsi

 • Beznaponski kontakt za zbrnu dojavu smetnje (SSM)
 • Eksterno uklj./isklj preko kontakta za deaktiviranje automatskog režima rada postrojenja (funkcija može da se aktivira preko DIP prekidača)

Opciona dodatna oprema (fabrička ugradnja ili naknadna ugradnja nakon tehničkog razjašnjenja)

 • Prekidač za ručno-0-Automatika: Predizbor načina rada svake pumpe i ručni rad pri smetnji na regulatoru „Ručno“ (rad u nuždi/probni rad na mreži, postoji motorna zaštita ), "O" (pumpa je isključena - nije moguće uključivanje preko upravljačke jedinice) i "Auto" (pumpa je deblokirana za automatski rad preko upravljačke jedinice)
 • Relej za upoređenje vrednosti za termistorski senzor motorne zaštite
 • Dojava pojedinačnog načina rada i signal greške, dojava nedostatka vode
 • Pretvarač signala od 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Uređaj za meki start za pumpe vršnog opterećenja
 • Povezivanje na GLT sisteme upravljanja u zgradama u skladu sa propisom VDI 3814

Preporučena dodatna oprema (posebno naručiti)

 • Opcioni montažni set za osiguranje od nedostatka vode WMS
 • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
 • Rezervoar za raspodelu sistema
 • Membranska posuda
 • Navojni zatvarači kod sistema sa sabirnim cevovodom sa navojem

Ispunjeni standardi

 • Tehničke regulative za instalaciju pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membranske posude/ membranske ekspanzione posude DIN 4807
 • Opremanje elektroenergetskih sistema elektronskim pogonskim sredstvima EN 50178
 • Električna oprema za mašine EN 60204-1
 • Bezbednost električnih uređaja za kućnu upotrebu i slične namene EN 60335-1
 • Kombinacije niskonaponskih upravljačkih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone EN 61000-6-2
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambeni objekat, poslovne i proizvodne objekte, kao i mala preduzeća EN 61000-6-3
Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Broj pumpi
  2
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Pritisak dotoka
  6 bar
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  0.75 kW
 • Nominalna struja IN
  1.70 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Zaptivač vratila
  Q1BE3GG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4307
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  R 2½
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 2½
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Economy CO-Helix V…/CE 1002/CE
 • Neto težina oko m
  123 kg
 • Broj artikla
  4154084

Radne krive

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1002-1015/Ce

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1002-1015/Ce
Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1002-1015/Ce

Šema električnog priključivanja

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Economy CO-Helix V…/CE 1002/CE
 • EAN broj
  4048482166346
 • Broj artikla
  4154084
 • Bruto težina oko m
  135.0 kg
 • Neto težina oko m
  123 kg
 • Ukupna dužina L
  600.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1360 mm
 • Boja
  zelena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  730.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

PDF: Economy CO-Helix V…/CE 1002/CE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje