Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

FLA Compact-2 Helix V 2207 DS16

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  6 bar
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Broj pumpi
  2
 • Min. temperatura fluida Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  40 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  9.00 kW
 • Nominalna struja IN
  16.70 A
 • Faktor snage cos φ
  0.87
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Vrsta uključivanja
  Direktno/Zvezda-trougao
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4404
 • Vratilo
  1.4057
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4307
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  -
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 3
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  FLA Compact-2 Helix V 2207 DS16
 • EAN broj
  4048482427812
 • Broj artikla
  2540142
 • Neto težina oko m
  441 kg
 • Bruto težina oko m
  509.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  2000 mm
 • Visina sa ambalažom
  1930 mm
 • Širina sa ambalažom
  1600 mm
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Sistem za povišenje pritiska kao potpuno automatska kompaktna instalacija sa dupleks pumpama (100% redundantnost) u svrhu gašenja požara u skladu sa DIN 14462, sastoji se od:

rezervoara (540 l) sa odobrenjem za pitku vodu za dovod vode. normalno usisne vertikalne višestepene centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika sa trofaznim motorom. zaptivanja vratila pomoću uloška - standardnog mehaničkog zaptivača (Helix pumpe). membranske posude (zapremina 8 l), integrisanog nepovratnog ventila, zapornih ventila na usisnoj i potisnoj strani (osigurani od neovlašćenog aktiviranja), presostata i manometra za automatsko upravljanje instalacijom. Serijski sa zašitiom pumpe pomoću oduzimanja minimalne količine uključivanjem bajpasa bez pomoćne energije.

Upravljački uređaj za protivpožarne sisteme FLA prema DIN 14462 postavljen u skladu sa TÜV zahtevima.

Upravljački uređaj je ugrađen u kućište od čeličnog lima, lakiran sa RAL 7035. Sa ugrađenom zaštitom motora samo za signaliziranje smetnji. Zaštita motora je aktivna prilikom probnog rada.

Prekidač za ručni/automatski rad. U automatskom režimu se prebacivanje pumpe vrši preko presostata, može da se proširi na do 8 kontakata (serijski povezanih), npr. eksterno isključivanje/uključivanje, prekidač krajnjeg položaja, itd. (više od 8 kontakata na upit). Svi signali presostata prekidača krajnjeg položaja se kontrolišu na provodljivost i kratki spoj.

Postrojenje sa programibilnim uklopnim satom za svakodnevni probni rad i vremenom nakandnog rada koje može da programira. Relej za zaštitu od rada na suvo, npr. za povezivanje plivajućih prekidača za slučaj nestanka vode iz WILO rezervoara FLA ili elektroda, itd. Stanje nestanka vode samo za signalizaciju smetnji. Zaštita od niskog nivoa vode je aktivna prilikom probnog rada.

Sa signalnim lampicama za spremnost za rad (zeleno), pumpa UKLJ. (zeleno), smetnja (crveno), rad pokrenut eksterno (belo), kao i beznaponske kontakte za spremnost za rad, pumpa UKLJ. i zbirni signal smetnje.

Postrojenje spremno za priključenje, ožičeno i povezano cevima na osnovni okvir.

Rezervoar može da se poveže direktno na usisnoj strani pumpi.

Dodatni tekst kod postrojenja sa maks. izlaznim pritiskom (pritisak dotoka + nulta visina dizanja) > 8,0 bara: Kupac treba odgovarajućim merama osigurati da ni na jednom zidnom hidrantu ne bude prekoračen pritisak protoka od 8 bara i pritisak pri mirovanju od 12 bara.

Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Napor maks. Hmax
  124.5
 • Broj pumpi
  2
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Pritisak dotoka
  6 bar
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  9.00 kW
 • Nominalna struja IN
  16.70 A
 • Faktor snage cos φ
  0.87
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Vrsta uključivanja
  Direktno/Zvezda-trougao
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4404
 • Vratilo
  1.4057
 • Zaptivač vratila
  Q1BE3GG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4307
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  -
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 3
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  FLA Compact-2 Helix V 2207 DS16
 • Neto težina oko m
  441 kg
 • Broj artikla
  2540142

Radne krive

FLA Compact-2 Helix V2204-2208

FLA Compact-2 Helix V2204-2208
FLA Compact-2 Helix V2204-2208

Šema električnog priključivanja

FLA system, Υ-Δ starting

FLA system, Υ-Δ starting

X0: Mrežni priključak

X1: Priključak pumpe

X2: Presostat/petlja graničnog tastera

X3: zaštita od nedostatka vode 1, 2 plivajući prekidač, senzor nivoa; 1, 2, 3 elektrode za nivo

X5: beznaponski kontakt 1, 2, 3 pumpa uklj. (nije u probnom radu)

X8: beznaponski kontakt 1, 2 spremnost za rad; 3, 4 pumpa uklj.; 5, 6, 7 zbirni signal smetnje; 8, 9 nadzor prelivanja u slučaju nužde (plivajući prekidač); 10, 11 nadzor prelivanja u slučaju nužde (signal)

X9: beznaponski kontakt 1, 2 nadzor napojne mreže

X10: Servisne stezalkje (pažnja: 230 VAC pri pokretanju pumpe)

FLA system, Υ-Δ starting

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  FLA Compact-2 Helix V 2207 DS16
 • EAN broj
  4048482427812
 • Broj artikla
  2540142
 • Bruto težina oko m
  509.0 kg
 • Neto težina oko m
  441 kg
 • Ukupna dužina L
  2460.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1790 mm
 • Boja
  zelena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  800.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Broj artikla 4143727
Izlaz 1607
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj strana 17

PDF (5 MB)

Preuzmi

FLA Compact-2Helix V2207 DS16

PDF (6 MB)

Preuzmi

FLA Compact-2HELIX V2207 DS16

PDF (10 MB)

Preuzmi

FLA Compact-2HELIX V2207 DS16

PDF (75 kB)

Preuzmi

FLA Compact-2HELIX V2207 DS16

PDF (67 kB)

Preuzmi

FLA Compact-2HELIX V2207 DS16

PDF (129 kB)

Preuzmi

PDF: FLA Compact-2 Helix V 2207 DS16

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje