Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

IR-Stick

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

Wilo IR-štapić zajedno sa alatkom PC Software Wilo Service Tool pruža:

 • Pregledan prikaz i direktan, brz i intuitivni pristup svim podacima pumpe i parametrima
 • Grafički prikaz najvažnijih podešavanja pumpe na jedan pogled
 • Memorisanje svih podataka pumpe za dokumentaciju, dalju obradu i arhiviranje u Excel-u
 • Iz Excel-a se obuhvaćeni podaci pumpe mogu odštampati u željenom prikazu
 • Za analizu vremenskih tokova u vezi sa podacima pumpe, podaci pumpe za duži vremenski period mogu se beležiti u Excel datoteku.

Bežična IR-komunikacija omogućava:

 • Podešavanje i posmatranje nedostupno instalirane pumpe
 • Specijalna podešavanja/vrste regulacije kod posebnih zahteva
 • Zaštita od neovlašćenog direktnog pristupa pumpi

Vrsta konstrukcije

Zahtevi za računar

Za rad IR-štapića potreban je standardan Windows PC/notebook računar, koji treba da ispuni određene zahteve:

 • Interfejsi: USB 1.1 priključak (USB 2.x / 3.x kompatibilan)
 • Operativni sistem: Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
 • Displej: Mon. XGA (1024 x 768 piksela)

Važeći firmver za IR-štapić zajedno sa važećim upravljačkim softverom može se preuzeti sa lokacije www.wilo.de/zubehoer (www.wilo.com/accessories).

Primena

USB-štapić za bežičnu razmenu podataka za sve Wilo pumpe sa infracrvenim interfejsom, može se koristiti na svakom laptopu sa USB interfejsom. IR-štapić, u kombinaciji sa isporučenim Wilo softverom (CD-ROM) omogućava očitavanje i memorisanje slogova podataka za pumpe, kao i slanje unapred definisanih podešavanja za pumpe.

Oprema/funkcija

Funkcija i rukovanje

IR-štapić se kao memorijski USB-štapić priključuje na USB priključak na PC računaru / laptopu. U cilju lakšeg podešavanja prema IR interfejsu, na pumpi može da se koristi priloženi produžetak USB kabla. Infracrveni transponder se nalazi na spoljašnjoj čeonoj strani štapića suprotno od USB utikača, infracrveni transponder štapića bi trebalo da pokazuje prema prozoru infracrvenog interfejsa na pumpi. Rukovanje se vrši preko alatke Windows PC Software Wilo Service Tool

Uspostavljanje veze

Razmena informacija između IR-štapića i pumpi vrši se bežičnim putem preko infracrvenog interfejsa sa 33 kHz ili 455 kHz. Spori prenos sa 33 kHz garantuje kompatibilnost sa svim postojećim elektronski regulisanim pumpama preko infracrvenog interfejsa. Prilikom uspostavljanja veze, nakon izbora željene pumpe uspostavlja se logička veza sa tom pumpom. Do prekida veze komunikacija se vrši samo još sa tom pumpom, iako su u dometu prisutne i druge pumpe.

Podrška pri analizi grešaka

U slučaju kvara pumpe, svi prethodno važeći radni podaci se memorišu u pumpi. Radi dijagnostike oni se mogu očitati i analizirati pomoću Wilo servisne alatke na računaru.

Statističke funkcije

U mnogim pumpama memorišu se statistički podaci. Ovi podaci se mogu očitati i grafički proceniti pomoću Wilo servisne alatke. Ta procena pruža dragocene informacije o uslovima rada i podešavanjima, koje se mogu upotrebiti za optimizaciju pumpe i podešavanja.

Tehnički podaci

Serija

IR-Stick

Proizvod

PDF: IR-Stick

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje