Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Port 600

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Mogućnost prelaska vozilom - i za teški saobraćaj - zahvaljujući poklopcima šahta koji se montiraju direktno na šaht
 • Fleksibilno prilagođavanje u fazi instalacije zahvaljujući kontinualnom produžetku šahta do 2,75 m
 • Izuzetna pogonska bezbednost i zaštita od propuštanja zahvaljujući telu šahta iz jednog dela do 2,25 m
 • Dug radni vek zahvaljujući primeni materijala otpornih na koroziju
 • Jednostavno održavanje sa lako dostupnim armaturama preko spojnice iznad vode
 • Jednostavna instalacija preko lakog tela šahta od polietilena i integrisanih nastavaka za dovod
 • Telo šahta sigurno od uzgona bez dodatnih opterećenja zahvaljujući obrtnim rebrima šahta

Vrsta konstrukcije

Šaht za pumpe od plastike za postavljanje u tlo

Primena

Za pumpanje otpadne vode sa fekalijama ili prečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode.

Opseg isporuke

 • Šaht sa prethodno montiranim cevovodom
 • Spojnica iznad vode
 • Nepovratni ventil
 • Zasun
 • Lanac

Napomena: TMW pumpe za montažu na tlu bez spojnice iznad vode.

Napomena! Pumpa se ne nalazi u opsegu isporuke!

Način označavanja

Primer:

Wilo-Port 600.1-1500-03B

600

Nominalni prečnik šahta u mm

1

Broj pumpi

1500

Monolitna konstrukciona visina u mm

03

Izlaz na potisu, npr.. 03 = DN 32

B

Varijante cevovoda za Wilo pumpe B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40 D = TC 40, TS 40, STS 40 E = TMW 32

Materijali

 • Šaht: PE
 • Cevi: Nerđajući čelik (kod TMW 32: PVC)
 • Nosač: Nerđajući čelik
 • Zasun: Crveni liv
 • Kuglični nepovratni ventil: Sivi liv sa praškastom zaštitnom prevlakom otpornom na koroziju
 • Spojnica iznad vode: Sivi liv sa praškastom zaštitnom prevlakom otpornom na koroziju
 • Lanac: Nerđajući čelik

Opis/konstrukcija

Plastični šaht, spreman za montažu sa kompletnim cevovodom u monolitnoj vrsti konstrukcije sa maks. visinom šahta od 2250 mm bez zaptivnih površina, opciono sa teleskopskim nastavkom za maks. produženje do 2750 mm. Sertifikacija u skladu sa (DIN) EN 12050-1 sa geometrijom šahta bez taloga i ušicama za dizalicu za jednostavno premeštanje i transport. Zaštićen od uzgona podzemne vode do gornje ivice tla, bez dodatnog betonskog opterećenja na objektu. Kuglični nepovratni ventil sa mogućnošću skidanja montiran direktno na potisnom nastavku pumpe. Spojnica iznad vode za brzu i jednostavnu montažu pumpe i uređaj za opcioni priključak za ispiranje i prekidač vakuma. Zasuni za naglavke sa opcionim produžetkom za rukovanje. Uklj. lanac kao elementom za podizanje pumpe. Poklopac šahta u skladu sa propisom EN 124 u klasama A 15 i B 125 sa mogućnošću instalacije direktno na šahtu, bez ploče za raspodelu opterećenja, opciono dostupna klasa D 400 (sa pločom za raspodelu opterećenja na objektu).

Napomena: Kod opreme sa pumpama TMW 32: Pumpe za montažu na tlu bez spojnice iznad vode.

Tehnički podaci:

 • Monolitne visine šahta: 1500, 1800, 2250 mm
 • Maksimalna visina šahta sa produžetkom: 2750 mm
 • Nominalni prečnik šahta: 600 mm
 • Priključni nastavci (zatvoreni): 2x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Izlaz na potisu sa spoljnim navojem: R 1¼, R 1½
 • Priključak za ispiranje/prekidač vakuma: Rp 1

Serija

Port 600

Proizvod

PDF: Port 600

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje