Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

SiBoost Smart 4 HELIX V606

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  6 bar
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Broj pumpi
  4
 • Min. temperatura fluida Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  50 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  1.10 kW
 • Nominalna struja IN
  2.50 A
 • Faktor snage cos φ
  0.80
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Vrsta uključivanja
  Direktno onlajn (DOL)
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4307
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  R 2½
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 2½
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiBoost Smart 4 HELIX V606
 • EAN broj
  4048482223926
 • Broj artikla
  2536022
 • Neto težina oko m
  237 kg
 • Bruto težina oko m
  262.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  1750 mm
 • Visina sa ambalažom
  1260 mm
 • Širina sa ambalažom
  1000 mm
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Kompaktan sistem za povišenje pritiska u skladu sa standardima DIN 1988 i DIN EN 806, za direktan ili indirektan priključak. Sastoji se od normalno usisnih, paralelno povezanih vertikalnih centrifugalnih višestepenih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa suvim rotorom. Spremno za priključenje sa cevovodom od nerđajućeg čelika montirano na osnovnom okviru, uklj. upravljački i regulacioni uređaj sa svim potrebnim uređajima za merenje i podešavanje.

Za potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.

Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima.

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem za sve zahteve prema DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS odobrenje pumpi, za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidima (verzija EPDM)
 • Visokoefikasna hidraulika pumpe serije Helix V u kombinaciji sa standardnim motorom IE3, snage 0,75 kW i većim (opciono za manje snage motora)
 • Mehanički zaptivač pumpi koji ne zavisi od smera okretanja, u verziji sa patronama za jednostavno održavanje.
 • Fleksibilni dizajn laterne omogućava direktan pristup ka mehaničkom zaptivaču
 • Spojnica za demontažu omogućava zamenu mehaničkog zaptivača bez demontaže motora (od 7,5 kW)
 • Hidraulika celokupnog postrojenja sa optimizovanim gubitkom pritiska
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Upravljački i regulacioni uređaj Comfort SC, vrhunski kvalitet regulacije sa LCD displejom za prikaz simbola, jednostavna navigacija sa preglednim menijem i tehnologijom crvenog tastera za podešavanje parametara
 • Fabrička kontrola i podešavanje za optimalni radni opseg (uklj. dozvolu za puštanje u rad u vezi sa EN10204 - 3.1)

Oprema/funkcija

 • Centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije Helix V
 • Osnovni okvir od elektrolitički pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda 8 l, PN 16 uklj. protočni ventil u skladu sa DIN 4807, potisna strana
 • Senzor pritiska (4-20 mA), potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektronskog

uređaja Smart Controller (SC) u kućištu od čeličnog lima, vrsta zaštite IP54 sastoji se od internog upravljačkog strujnog napajanja, mikroprocesora sa softv. PLC, analognih i digitalnih ulaza i izlaza.

Za lakše održavanje preporučuje se da radno područje bude u krugu od 1m oko postrojenja.

Rukovanje/ prikaz

 • LCD displej (sa pozadinskim osvetljenjem) za prikaz podataka o radu, parametara regulatora, radnih stanja pumpi, dojave greške i memorije istorije događaja.
 • Navigacija kroz meni pomoću simbola i brojeva menija.
 • LED displeji za prikaz stanja postrojenja (rad/greška)
 • Fabrički podešeni parametri za jednostavno puštanje u rad
 • Podešavanje radnih parametara i potvrđivanje dojave greške pomoću tehnologije crvenog tastera.
 • Priključivi glavni prekidač
 • Rad sa/ bez rezervne pumpe, čiji se režim može izabrati pomoću službe za korisnike
 • Brojač radnih sati po pumpi i za celokupno postrojenje
 • Brojač radnog ciklusa po pumpi i za celokupno postrojenje
 • Memorija grešaka za poslednjih 16 smetnji

Regulacija

 • Potpuno automatska regulacija za 1 do 4 neregulisanih pumpi pomoću upoređivanja zadatih / stvarnih vrednosti
 • Prebacivanje zadate vrednosti 2. zadate vrednosti može da se aktivira preko kontakta
 • Eksterno daljinsko pomeranje zadate vrednosti pomoću signala 4…20 mA
 • Automatsko uključivanje, u zavisnosti od opterećenja, 1 do n pumpi vršnog opterećenja (n) zavisno od regulacione veličine pritisak - konstantan, p-c
 • Sklopka za uključivanje pumpi, kod verzije SD uključujući termičke prekidače i vremenske releje za uključnu kombinaciju zvezda-trougao
 • Mogućnost izbora 2 seta parametara, Easy-Menü (jednostavan meni) (Sollwert & Regelart) (zadata vrednost i vrsta regulacije) ili Expert-Menü (napredni meni) (Betriebs- und Reglerparameter) (pogonski parametri i parametri regulacije)
 • Režim rada pumpi može slobodno da se izabere (ručno, isključeno, automatski)
 • Automatska, podesiva zamena pumpi
  • Standardna postavka: Impuls – kod svakog novog zahteva se menja pumpa osnovnog opterećenja, bez obzira na radne sate
  • Alternativno: Zamena pumpe prema radnim satima, ciklična zamena pumpe osnovnog opterećenja prema podesivim radnim satima
 • Automatski, podesivi probni rad pumpe (uzbuda pumpe)
  • Može da se aktivira/deaktivira
  • Vreme između dva probna rada može se po želji programirati
 • Intervali blokade mogu se programirati po želji

Nadzor

 • Izdavanje stvarne vrednosti postrojenja preko analognog signala 0-10 volti za eksterne mogućnosti prikaza i merenja, 10 volti odgovaraju krajnjoj vrednosti senzora
 • 4 – 20 mA signal senzora (test provodljivosti putanje senzora) za stvarnu vrednost regulacione veličine
 • Osigurač motora pumpe u verziji DOL: pomoću zaštitnog prekidača motora, u verziji SD: Električni osigurač u kombinaciji sa termičkim prekidačem
 • Automatsko prebacivanje radne pumpe na rezervnu pumpu, prilikom greške
 • Nadzor maks. i min. vrednosti postrojenja sa podesivim kašnjenjem i granicama
 • Test nultog protoka za isključivanje postrojenja kada nema oduzimanja vode (podesivi parametri)
 • Funkcija punjenja cevi za punjenje i pražnjenje cevi (za prvo punjenje mreže potrošača)
 • Zaštita od niskog nivoa vode preko kontakta npr. za plivajući prekidač ili presostat

Interfejsi

 • Beznaponski kontakti za zbirni signal rada i zbirni signal smetnje SBM/SSM
 • Logička inverzija za SBM i SSM
 • Kontakti za eksterno uklj./isklj., nestanak vode i 2. zadatu vrednost
 • Eksterno uključivanje/isključivanje preko kontakta za deaktiviranje automatskog režima postrojenja

Opciona dodatna oprema (fabrička ugradnja ili naknadna ugradnja nakon tehničkog razjašnjenja)

 • Prekidač „Ručno-0-Automatika“: Predizbor načina rada svake pumpe i ručni rad pri smetnji na regulatoru „Ručno“ (rad u nuždi/probni rad na mreži, postoji motorna zaštita ), "O" (pumpa je isključena - nije moguće uključivanje preko upravljačke jedinice) i "Auto" (pumpa je deblokirana za automatski režim preko upravljačke jedinice)
 • Relej za upoređenje vrednosti za termistorski senzor za motornu zaštitu (PTC)
 • Dojava pojedinačnog načina rada i signal greške, dojava nedostatka vode
 • Pretvarač signala od 0/ 2-10V na 0/ 4-20mA
 • Uređaj za meki start za pumpe vršnog opterećenja
 • Povezivanje na GLT sisteme upravljanja u zgradama u skladu sa propisom VDI 3814

Preporučena dodatna oprema (posebno naručiti)

 • Opcioni montažni set za osiguranje od nedostatka vode WMS
 • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
 • Rezervoar za raspodelu sistema
 • Membranska ekspanziona posuda
 • Navojni zatvarači kod sistema sa sabirnim cevovodom sa navojem

Sistemi sabirnice (opciono)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Ispunjeni standardi

 • Tehničke regulative za instalaciju pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membranske posude/ membranske ekspanzione posude DIN 4807
 • Opremanje elektroenergetskih sistema elektronskim pogonskim sredstvima EN 50178
 • Električna oprema za mašine EN 60204-1
 • Bezbednost električnih uređaja za kućnu upotrebu i slične namene EN 60335-1
 • Kombinacije niskonaponskih upravljačkih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone EN 61000-6-2
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambeni objekat, poslovne i proizvodne objekte, kao i mala preduzeća EN 61000-6-3
Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Broj pumpi
  4
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Pritisak dotoka
  6 bar
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  1.10 kW
 • Nominalna struja IN
  2.50 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  2900 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Zaptivač vratila
  Q1BE3GG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.4307
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  R 2½
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  R 2½
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiBoost Smart 4 HELIX V606
 • Neto težina oko m
  237 kg
 • Broj artikla
  2536022

Dimenzije i crteži sa dimenzijama

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

Dimenzije H1055 mm
Dimenzije H1140 mm
Dimenzije H2878
Dimenzije L1300 mm
Dimenzije P722 mm
Dimenzije p1589 mm
Dimenzije P3420 mm
Dimenzije H390
Dimenzije HP880 mm
Dimenzije HS950 mm
Dimenzije LS400 mm
Dimenzije P330 mm
Cevni priključak sa potisne strane DNdR 2½
Cevni priključak sa potisne strane DNdPN16
Cevni priključak sa usisne strane DNsR 2½
Cevni priključak sa usisne strane DNsPN10
Dimenzije L1450 mm
Dimenzije L1300 mm
Dimenzije TS150 mm

Prikazani su primeri postrojenja.

Dodatna oprema (posebno naručiti): Opcioni montažni set za osiguranje od nedostatka vode WMS

Površina postavljanja: ravna i vodoravna

suvo, dobro provetreno i sigurno od smrzavanja

Za lakše održavanje preporučuje se radni prostor od 1 m okolo postrojenja.

SiBoost Smart Helix V 4 Helix V 604

SiBoost Smart Helix V 4 Helix V 604

Dimenzije H1055 mm
Dimenzije H1140 mm
Dimenzije H2878
Dimenzije L1300 mm
Dimenzije P722 mm
Dimenzije p1589 mm
Dimenzije P3420 mm
Dimenzije H390
Dimenzije HP880 mm
Dimenzije HS950 mm
Dimenzije LS400 mm
Dimenzije P330 mm
Cevni priključak sa potisne strane DNdR 2½
Cevni priključak sa potisne strane DNdPN16
Cevni priključak sa usisne strane DNsR 2½
Cevni priključak sa usisne strane DNsPN10
Dimenzije L1450 mm
Dimenzije L1300 mm
Dimenzije TS150 mm

Prikazani su primeri postrojenja.

Dodatna oprema (posebno naručiti): Opcioni montažni set za osiguranje od nedostatka vode WMS

Površina postavljanja: ravna i vodoravna

suvo, dobro provetreno i sigurno od smrzavanja

Za lakše održavanje preporučuje se radni prostor od 1 m okolo postrojenja.

SiBoost Smart Helix V
SiBoost Smart Helix V 4 Helix V 604

Radne krive

SiBoost Smart4 Helix V 603-616

SiBoost Smart4 Helix V 603-616

---- uključujući rezervnu pumpu

SiBoost Smart4 Helix V 603-616

Šema električnog priključivanja

Smart Controller SC, direktno startovanje

Smart Controller SC, direktno startovanje

x0: Mrežni priključak x1: Napajanje, pumpe 1-3, pumpa 1; 4-6, pumpa 2 x2: Priključak WSK 1-2, pumpa 1; 3-4, pumpa 2, itd. x3: Beznaponski kontakti (signali) 1-3, SSM (zbirni signal smetnje); 4-6, SBM (zbirni signal rada) x 4: Priključci za senzor 1, senzor (In); 2, senzor (+) 3-4, eksterno uključivanje/isključivanje; 5-6, TLS (zaštita od rada na suvo); 7-8, zadata vrednost 2 x5: Analogni izlazi 1-2, stvarni pritisak (0...10 V)

Smart Controller SC, direktno startovanje

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiBoost Smart 4 HELIX V606
 • EAN broj
  4048482223926
 • Broj artikla
  2536022
 • Bruto težina oko m
  262.0 kg
 • Neto težina oko m
  237 kg
 • Ukupna dužina L
  1450.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1055 mm
 • Boja
  zelena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  722.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Broj artikla 4143727
Izlaz 1607
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj strana 17

PDF (5 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535457
Izlaz 1808
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1343

PDF (39 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535460
Izlaz 1809
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1795

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550649
Izlaz 1905
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 16

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550530
Izlaz 1811
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 8

PDF (2 MB)

Preuzmi

SiBoost Smart 4Helix V606

PDF (6 MB)

Preuzmi

SiBoost Smart 4HELIX V606

PDF (9 MB)

Preuzmi

SiBoost Smart 4HELIX V606

PDF (109 kB)

Preuzmi

SiBoost Smart 4HELIX V606

PDF (105 kB)

Preuzmi

SiBoost Smart 4HELIX V606

PDF (40 kB)

Preuzmi

PDF: SiBoost Smart 4 HELIX V606

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje