Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

SiClean Comfort

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Visoka efikasnost kroz kombinaciju fizičkih efekata: centrifugalna sila, magnetoforeza i Vortex efekat
 • Jednostavan za rukovanje zahvaljujući potpuno automatskom radu
 • Brza i jednostavna instalacija „Plug & Play“ verzijom
 • Visok komfor zahvaljujući potpuno automatskom i podesivom odlaganju nakupljenih čestica u kontejner za izdvajanje mulja
 • Visoka funkcionalnost zahvaljujući uklanjanju svih magnetnih i nemagnetnih čestica, slobodnog vazduha i mikro mehurića u medijumu, kao i podršci degazacionog procesa

Vrsta konstrukcije

Potpuno automatski, kompaktni separator čestica, isporučen kao “Plug & Play” verzija, jednostavan za instalaciju. Sistem se sastoji od mehaničkih i hidrauličnih komponenti: Pumpa, separator, uključujući komoru za prikupljanje čestica, automatski uređaj za ispiranje, odzračna jedinica, SC upravljački uređaj za upravljanje pumpom i uređajem za ispiranje. Sistem se postavlja na mesto montaže i učvršćuje za tlo. Usisni priključak, priključak za pritisak i mrežni priključak se izvode na objektu. Pražnjenje sistema se automatski odvija zahvaljujući podešenim parametrima u upravljačkom uređaju.

Primena

Wilo-SiClean Comfort uklanja čestice iz sistema grejanja korišćenjem prirodnih fizičkih pojava. Za ugradnju u komercijalne objekte (administrativne zgrade, hotele, bolnice, robne kuće, škole, ...) i sisteme za grejanje i klimatizaciju za daljinska grejanja.

Oprema/funkcija

 • Tip pumpe: Wilo-VeroLine-IPL 32…(SiClean Comfort 12/15/20), Wilo-VeroLine-IPL 40…(SiClean Comfort 25/30/40), Wilo-VeroLine-IPL 50…(SiClean Comfort 50), Wilo-VeroLine-IPL 65…(SiClean Comfort 65)
 • Hidrauličke komponente od nerđajućeg čelika otporne na koroziju
 • Na ulazu i izlazu separatora čestica su priključena creva sa ojačanim platnom. Creva priključena na povratni vod u bajpasu za manje, ekonomičnije priključke i manje gubitke pritiska
 • Fabrički montirana odzračna jedinica za izdvajanje mikro mehurića automatskim odzračivanjem
 • Uređaj za ispiranje uključujući elektronski ventil za pražnjenje i dodatni sigurnosni ventil sa detektorom curenja, za sprečavanje curenja medijuma
 • Automatsko pražnjenje komore za sakupljanje čestica
 • SC upravljački uređaj za automatski rad pumpe i uređaja za ispiranje sa podesivim parametrima i priključcima za Modbus i BACnet
 • Separator za uklanjanje magnetnih i nemagnetnih čestica pomoću magneta

Opseg isporuke

 • Separator čestica Wilo-SiClean Comfort
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-SiClean Comfort (uključujući opis SC upravljačkog uređaja)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu pumpe Wilo-VeroLine-IPL…

Način označavanja

Example:

Wilo-SiClean Comfort 12

SiClean Comfort

Standard version, automatically operated, with inline pump with glanded technology

12

Nominal diameter of the separator inlet

Serija

SiClean Comfort

Proizvod

PDF: SiClean Comfort

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje