Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

SiFire EN 100/200-183-31.5 D

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  6 bar
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Min. temperatura fluida T
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida T
  50 °C
 • Temperatura okoline min. T
  10 °C
 • Maks. temperatura okoline T
  40 °C
Podaci o motoru
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
Informacije za slanje porudžbine
 • Neto težina oko m
  800 kg
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire EN 100/200-183-31.5 D
 • Broj artikla
  4183837

Ispisni tekst

Sistem za povišenje pritiska kao potpuno automatski kompaktni sistem u svrhe gašenja požara prema nach DIN 12845.

Sastoji se od jedne pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, dizel motorom i membranskom posudom (zapremina: 20 l), kao i sa komandnim ormarom po pumpi, koji je pričvršćen na čvrstoj nosećoj konstrukciji.

Model SC-Fire D za dizel motor opremljen Smart Controller-om, čvrsta konstrukcija od specijalnih profilnih delova sa prorezima za viljuškar i kuke, tako da se može obezbediti siguran transport. Držač podesiv po visini za izlazni razdelnik i specijalni okvir fundamenta za dizel motor značajno smanjuju prenos vibracija i povećavaju pouzdanost i radni vek.

Cirkulacija sa dvostrukim presostatom, manometrom, nepovratnim ventilom, ventilom (osiguranim od neovlašćenog uključivanja) za glavnu pumpu i rezervnu pumpu za automatsko startovanje Kablovi su sakriveni u konstrukciji i zaštićeni su od vibracija i rezova. Serijski opremljen sa membranom koja je montirana direktno na kućištu glavne pumpe, radi sprečavanja pregrejavanja pri nultom protoku.

Rezervoar za gorivo sa senzorom za nivo napunjenosti i dovoljne zapremine za šest časova autonomnog rada, kao i 2 akumulatora na okviru fundamenta i punjači akumulatora na komandnom ormaru SC-Fire.

Nezavisni antivibracioni okvir fundamenta za pumpu dizel motora.

Upravljački uređaj SC-Fire D za protivpožarne instalacije u skladu sa EN 12845.

Upravljački uređaj je ugrađen u kućište od čeličnog lima, klasa zaštite IP54.

Izuzetno visoki kvalitet upravljačke jedinice i izuzetno jednostavan rad, zahvaljujući upravljačkom uređaju SC Fire, sa LC displejom zasnovanom na simbolima, jednostavna korisnička navigacija sa jednostavnom konfiguracijom menija, presostat i okretni prekidač za brzo podešavanje parametara. Upravljačka i regulaciona jedinica širokog opsega za nadzor rada postrojenja.

Postrojenje spremno za priključenje, ožičeno i povezano cevima na osnovni okvir.

Pritisak dovoda:

Prilikom planiranja konfiguracije sistema obavezno treba obratiti pažnju na pritisak dotoka (vidi tehničke podatke). Maksimalni dozvoljeni pritisak dotoka je razlika od maksimalnog radnog pritiska sistema, odgovarajuće umanjen za napor pumpe pri Q = 0 koji treba da se uzme u obzir. Prema EN 12845, maksimalan pritisak vode kod sprinkler sistema sme da iznosi najviše 12 bara. Kod sprinkler sistema sa jakim skokom, kod kojih razlika visine između najvišeg i najnižeg sprinklera iznosi preko 45 m, pritisak vode na izlazu pumpe ili u cevovodima može da bude jači od 12 bara ukoliko su sve komponente sistema dimenzionisane za ovaj nivo pritiska.

Instalacija pumpe za povišenje pritiska prema uslovima usisa.

Za glavnu pumpu je potrebno montirati dovodni rezervoar sa priključkom na potisnoj cevi iznad pumpe.

Protok

Konfiguracija sistema do 750 m³/h (208 l/s) po glavnoj pumpi.

Upravljački/komandni uređaji za sisteme za snabdevanje vodom za gašenje požara

Wilo-Control SC-Fire D (glavna pumpa sa dizel motorom)

Hardver:

poptuno elektronska centralna upravljačka jedinica ugrađena u lakirano čelično kućište, klasa zaštite IP54, upravljačka jedinica i displej se nalaze na prednjim vratima

Karakteristike i funkcije:

Dizajn upravljačkog uređaja zavisi od snage priključene pumpe. Uređaj sadrži sledeće komponente:

 • Glavni prekidač: za uključivanje i isključivanje upravljačkog uređaja. (prilikom neovlašćene upotrene u slučaju požara)
 • Displej: displej ugrađen u vrata upravljačkog uređaja, za rukovanje i prikaz. Prikaz podataka o radu i stanja rada pumpe, kao i upravljačke i regulacione jedinice pomoću kombinacije simbola i numeričkih kodova Izbor menija i unos parametara se vrše preko Crvenog dugmeta.
 • Mikroprocesor sa Soft-SPS: Mikroprocesor SPS (softv.SPS), realizovan preko programiranja, mrežnog dela i E/A ožičenja. Konfiguracija programiranja zavisi od postrojenja i sprinkler sistema
 • Indikatori: indikatorske lampice Longlife prikazuju sledeće: spremnost pumpe, rad pumpe, aktiviranje presostata, aktiviranje plivajućeg prekidača, deaktiviranje automatskog režima rada, deaktiviranje grejanja motora, temperaturni alarm, alarm za pritisak ulja, pogrešno startovanje, alarm za remen, nizak nivo goriva, zbirnu grešku, ručno zaustavljanje
 • Tasteri: tasteri za ručno zaustavljanje, startni akumulator A, startni akumulator B, testiranje lampica i potvrđivanje alarma i signala upozorenja
 • Osigurač: zaštitni osigurači za grejenje i punjače akumulatora u komandnom ormaru
 • Pokretanje motora: Automatski postupak startovanja sa 6 pokušaja startovanja preko dva naizmenična akumulatora ili direktno preko tastera za startovanje na prednjem štitniku
 • Zaštita motora: Nadzor tipičnih radnih parametara dizel motora (temperature, pritiska ulja, itd.) bez zaustavljanja
 • Nadzor vodosnabdevanja: preko plivajućeg prekidača da bi nivo vode uvek bio na najmanje 2/3 dovodnog rezevoara
 • Nadzor napajanja strujom: Signal o grešci punjača akumulatora prilikom ispada napajanja strujom
 • Sažeti izveštaj o signalima: greške svih vrsta su prikazane preko zajedničkog indikatora greške
 • Pojedinačni izveštaj o signalima: Važne pojedinačne greške su prikazane preko indikatora za pojedinačne greške
 • Signal o grešci i potvrđivanje greške: svi signali o grešci su prikazani preko LED lampica na displeju u vidu koda greške i isti treba da budu potvrđeni.

Softver:

 • fabrički programiran za potpuno automatski rad
 • Informacije o broju obrtaja motora, napona i struje punjenja.
 • Navigacija kroz meni sa prikazom simbola

u skladu sa sledećim normama:

 • Stacionarni protivpožarni sistemi - automatski sprinkler sistemi (EN 12845), deo o pumpama sa dizel motorom
 • Električna oprema za mašine (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone (EN 61000-6-2)
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambene i poslovne objekte, kao i za mala preduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

Upravljanje pumpama sa dizel motorom, senzorima za upravljanje pumpama, kao i nivoom informacija može da se vrši upravljačkim uređajima Wilo SC-Fire D. Upravljanje SC jedinicom se vrši preko mikroprocesora sa softv. SPS. Jedinica služi za upravljanje i regulisanje potrebnih funkcija sistema za povišenje pritiska za snabdevanje vodom za gašenje požara u skladu sa EN 12845, u svrhu testiranja i prilikom rada sprinkler sistema.

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe.

Pritisak u sistemu popušta ako se zahteva velika količina vode na osnovu otvora ili više cirkulacija ili na osnovu oštećenog sprinklera. Shodno tome, SC-Fire Controller vrši startovanje pumpe sa dizel motorom. Pritisak održavanja (pritisak u mirovanju) u sistemu se povećava u postrojenju čim se zatvori cirkulacija sprinklera ili zasun, preko kojeg se vrši napajanje glava sprinklera. Onda je potrebno pritisnuti tastere za zaustavljanje na SCSC-Fire Controller-u da bi se zaustavila pumpa.

Ostale informacije:

Značajna prednost Smart Controller-a SC-Fire je jednostavno rukovanje proverene tehnologije crvenog tastera. Jezgro SC Controller-a je upravljačka jedinica softv. SPS sa programibilnom memorijom, koja je zasnovana isključivo na opširnom bogatom iskustvu kompanije Wilo. Kompletno programiranje se vrši interno.Time mogu ovi upravljački uređaji nove generacije da se koriste fleksibilno i u skladu sa prilagodljivim zahtevima na svim tržištima.

Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Napor maks. H
  32.31
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Pritisak dotoka
  6 bar
Podaci o motoru
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Zaptivač vratila
  BVEGG
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire EN 100/200-183-31.5 D
 • Neto težina oko m
  800 kg
 • Broj artikla
  4183837

Radne krive

SiFire EN 100/200

SiFire EN 100/200
SiFire EN 100/200

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire EN 100/200-183-31.5 D
 • EAN broj
  4048482373867
 • Broj artikla
  4183837
 • Bruto težina oko m
  850.0 kg
 • Neto težina oko m
  800 kg
 • Ukupna dužina L
  1026.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  2113 mm
 • Boja
  zelena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  2098.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-MVIL

Broj artikla 4086201
Izlaz 1502
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 148

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-SiFire EN

Broj strana 35

PDF (7 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Broj artikla 2541367
Izlaz 1510
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 33

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Fire Electric

Broj artikla 2539954, 2541365, 2541366
Izlaz 1510
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 31

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Broj strana 10

PDF (732 kB)

Preuzmi

PDF: SiFire EN 100/200-183-31.5 D

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje