Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

SiFire EN 50/200-204-18.5/18.5/1.1 EEJ

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  6 bar
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Min. temperatura fluida T
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida T
  50 °C
 • Temperatura okoline min. T
  4 °C
 • Maks. temperatura okoline T
  40 °C
Podaci o motoru
 • Nominalna snaga motora P2
  18.50 kW
 • Faktor snage cos φ
  0.88
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materijal zaptivača
  EPDM
Informacije za slanje porudžbine
 • Neto težina oko m
  832 kg
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire EN 50/200-204-18.5/18.5/1.1 EEJ
 • Broj artikla
  4183950

Ispisni tekst

Sistem za povišenje pritiska kao potpuno automatski kompaktni sistem u svrhe gašenja požara u skladu sa DIN 12845.

Sastoji se od 2 pumpe (glavna/rezervna) sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, elektromotorom i višestepenom vertikalnom električnom džokej pumpom, membranskom posudom (zapremina: 20 l), kao i sa komandnim ormarom po pumpi, koji je pričvršćen na čvrstoj nosećoj konstrukciji.

Dva modela SC-Fire E za elektromotor, oba opremljena Smart Controller-om, plus model SC-Fire J za džokej pumpu, čvrsta konstrukcija od specijalnih profilnih delova sa prorezima za viljuškar i kuke, tako da se može obezbediti siguran transport. Držač podesiv po visini za izlazni razdelnik i specijalni okvir fundamenta značajno smanjuju prenos vibracija i povećavaju pouzdanost i radni vek.

Cirkulacija sa dvostrukim presostatom, manometrom, nepovratnim ventilom, ventilom (osiguranim od neovlašćenog uključivanja) za glavnu i rezervnu pumpu za automatsko startovanje. Kablovi su sakriveni u konstrukciji i zaštićeni su od vibracija i rezova. Serijski opremljen sa membranom koja je montirana direktno na kućištu glavne/rezervne pumpe, radi sprečavanja pregrejavanja pri nultom protoku.

Dva upravljačka uređaja SC-Fire E i SC-Fire J za sisteme za gašenje požara u skladu sa EN 12845.

Upravljački uređaji su ugrađeni u kućište od čeličnog lima, klasa zaštite IP54.

navigacija kroz meniIzuzetno visoki kvalitet upravljačke jedinice i izuzetno jednostavan rad, zahvaljujući upravljačkom uređaju SC Fire, sa LC displejom zasnovanom na simbolima, jednostavno navođenje korisnika kroz menije, taster i obrtni prekidač za brzo podešavanje parametara. Upravljačka i regulaciona jedinica širokog opsega za nadzor rada postrojenja.

Postrojenje spremno za priključenje, ožičeno i povezano cevima na osnovni okvir.

Pritisak dovoda:

Prilikom planiranja konfiguracije sistema obavezno treba obratiti pažnju na pritisak dotoka (vidi tehničke podatke). Maksimalni dozvoljeni pritisak dotoka je razlika od maksimalnog radnog pritiska sistema, odgovarajuće umanjen za napor pumpe pri Q = 0 koji treba da se uzme u obzir. Prema EN 12845, maksimalan pritisak vode kod sprinkler sistema sme da iznosi najviše 12 bara. Kod sprinkler sistema sa jakim skokom, kod kojih razlika visine između najvišeg i najnižeg sprinklera iznosi preko 45 m, pritisak vode na izlazu pumpe ili u cevovodima može da bude jači od 12 bara ukoliko su sve komponente sistema dimenzionisane za ovaj nivo pritiska.

Instalacija pumpe za povišenje pritiska prema uslovima usisa.

Za glavnu/rezervnu pumpu je potrebno montirati dovodni rezervoar sa priključkom na potisnoj cevi iznad pumpe.

Protok

Konfiguracija sistema do 750 m³/h (208 l/s) po glavnoj/rezervnoj pumpi.

Upravljački uređaji za sisteme za snabdevanje vodom za gašenje požara

Wilo-Control SC-Fire E (glavna ili rezervna pumpa sa elektromotorom)

Hardver:

potpuno elektronska centralna upravljačka jedinica ugrađena u lakirano čelično kućište, klasa zaštite IP54, upravljačka jedinica i displej se nalaze na prednjim vratima

Karakteristike i funkcije:

Dizajn upravljačkog uređaja zavisi od snage priključene pumpe (startovanje preko DOL ili preklapanja zvezda-trougao). Uređaj sadrži sledeće komponente:

 • Glavni prekidač: za uključivanje i isključivanje upravljačkog uređaja. (prilikom neovlašćene upotrene u slučaju požara)
 • Displej: displej ugrađen u vrata upravljačkog uređaja, za rukovanje i prikaz. Prikaz podataka o radu i stanja rada pumpe, kao i upravljačke i regulacione jedinice pomoću kombinacije simbola i numeričkih kodova Izbor menija i unos parametara se vrše preko Crvenog dugmeta.
 • Mikroprocesor sa Soft-SPS: Mikroprocesor SPS (softv.SPS), realizovan preko programiranja, mrežnog dela i E/A ožičenja. Konfiguracija programiranja zavisi od postrojenja i sprinkler sistema
 • Indikatori: indikatorske lampice Longlife prikazuju spremnost i rad pumpe, aktiviranje presostata plivajućeg prekidača, pogrešno startovanje, zbirnu grešku,runo startovanje i ručno zaustavljanje
 • Tasteri: tasteri za ručno startovanje i ručno zaustavljanje, testiranje lampica i potvrđivanje alarma i signala upozorenja
 • Osigurač: Zaštitni osigurači koji tolerišu startnu struju za najmanje 20 s
 • Pokretanje motora: zaštitna sklopka za direktno uključivanje, do 22 kW, startovanje preko zvezde-truogla pri većoj snazi
 • Zaštita motora: Samo za signalizaciju
 • Nadzor vodosnabdevanja: preko plivajućeg prekidača da bi nivo vode uvek bio na najmanje 2/3 dovodnog rezevoara
 • Nadzor snage: električno napajanje pumpe i snaga pumpe
 • Sažeti izveštaj o signalima: greške svih vrsta su prikazane preko zajedničkog indikatora greške
 • Pojedinačni izveštaj o signalima: važan signal o grešci "Pogrešno startovanje" je prikazan preko individualnog indikatora greške
 • Signal o grešci i potvrđivanje greške: svi signali o grešci su prikazani preko LED lampica na displeju u vidu koda greške i isti treba da budu potvrđeni.

Softver:

 • fabrički programiran za potpuno automatski rad
 • Informacije o naponu, jačini struje i snazi pumpe
 • Navigacija kroz meni sa prikazom simbola

u skladu sa sledećim normama:

 • Stacionarni protivpožarni sistemi - automatski sprinkler sistemi (EN 12845), deo o pumpama sa elektromotorom
 • Električna oprema za mašine (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone (EN 61000-6-2)
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambene i poslovne objekte, kao i za mala preduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

Upravljanje pumpama sa elektromotorom, senzorima za upravljanje pumpama, kao i nivoom informacija može da se vrši upravljačkim uređajima Wilo SC-Fire E. Upravljanje SC jedinicom se vrši preko mikroprocesora sa softv. SPS. Jedinica služi za upravljanje i regulisanje potrebnih funkcija sistema za povišenje pritiska za snabdevanje vodom za gašenje požara u skladu sa EN 12845, u svrhu testiranja i prilikom rada sprinkler sistema.

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe.

Pritisak u sistemu popušta ako se zahteva velika količina vode na osnovu otvora ili više cirkulacija ili na osnovu oštećenog sprinklera. Shodno tome, SC-Fire Controller vrši startovanje glavne pumpe. Ako električna glavna pumpa ne startuje u sistemima sa više pumpi (npr. zbog problema u napajanju strujom), padom pritiska će se aktivirati presostat rezervne pumpe i pumpa će startovati, U nekim slučajevima mogu da se koriste i dve ili više električnih pumpi. Pritisak održavanja (pritisak u mirovanju) u sistemu se povećava u postrojenju čim se zatvori cirkulacija sprinklera ili zasun, preko kojeg se vrši napajanje glava sprinklera. Onda je potrebno pritisnuti tastere za zaustavljanje na SCSC-Fire Controller-u da bi se zaustavile glavna i rezervna pumpa.

Ostale informacije:

Značajna prednost Smart Controller-a SC-Fire je jednostavno rukovanje proverene tehnologije crvenog tastera. Jezgro SC Controller-a je upravljačka jedinica softv. SPS sa programibilnom memorijom, koja je zasnovana isključivo na opširnom bogatom iskustvu kompanije Wilo. Kompletno programiranje se vrši interno.Time mogu ovi upravljački uređaji nove generacije da se koriste fleksibilno i u skladu sa prilagodljivim zahtevima na svim tržištima.

Wilo-Control SC-Fire J (džokej pumpa sa elektromotorom)

Hardver:

potpuno elektromehanička upravljačka jedinica ugrađena u lakirano čelično kućište, klasa zaštite IP54, upravljačke jedinice i tasteri se nalaze na prednjim vratima

Karakteristike i funkcije:

Dizajn upravljačkog uređaja zavisi od snage priključene pumpe. Uređaj sadrži sledeće komponente:

 • Glavni prekidač: za uključivanje i isključivanje upravljačkog uređaja
 • Indikatori: indikatorske lampice koje prikazuju spremnost pumpe, rad pumpe i zbirnu grešku
 • Prekidač: Okretni prekidač za podešavanje ručnog režima rada, odn. automatskog režima rada
 • Pokretanje motora: Direktna sklopka
 • Zaštita motora: Prekidač za zaštitu od kratkih spojeva i preopterećenja
 • Pojedinačni izveštaj o signalima: Signal o grešci na motoru (kratki spoj, preopterećenje)
 • Signal o grešci i potvrđivanje greške: Signal o grešci na motoru je prikazan preko odgovarajućih LED lampica. Potvrđivanje se vrši prilikom ponovnog aktiviranja zaštitnog prekidača motora

u skladu sa sledećim normama:

 • Stacionarni protivpožarni sistemi - automatski sprinkler sistemi (EN 12845), deo o džokej pumpama
 • Električna oprema za mašine (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone (EN 61000-6-2)
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambene i poslovne objekte, kao i za mala preduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

Upravljanje džokej pumpama sa elektromotorom i senzorima može da se vrši jedinicom Wilo-Control SC-Fire J, u skladu sa EN 12845, i to u svrhe testiranja, kao i prilikom rada sprinkler sistema.

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe.

Prvo se pokreće džokej pumpa koja služi za povišenje pritiska i osigurava napunjenost sistema vodom, kao i da je sistem pod pritiskom. Ona se aktivira prilikom pada pritiska u sistemu. Regulacija za startovanje i zasutavljanje se vrši pomoću propisno kalibrisanog presostata.

Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Napor maks. H
  56.34
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Pritisak dotoka
  6 bar
Podaci o motoru
 • Nominalna snaga motora P2
  18.50 kW
 • Faktor snage cos φ
  0.88
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Zaptivač vratila
  BVEGG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire EN 50/200-204-18.5/18.5/1.1 EEJ
 • Neto težina oko m
  832 kg
 • Broj artikla
  4183950

Radne krive

SiFire EN 50/200

SiFire EN 50/200
SiFire EN 50/200

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire EN 50/200-204-18.5/18.5/1.1 EEJ
 • EAN broj
  4048482372730
 • Broj artikla
  4183950
 • Bruto težina oko m
  862.0 kg
 • Neto težina oko m
  832 kg
 • Ukupna dužina L
  1230.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1540 mm
 • Boja
  zelena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1747.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-MVIL

Broj artikla 4086201
Izlaz 1502
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 148

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-SiFire EN

Broj strana 35

PDF (7 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Broj artikla 2541367
Izlaz 1510
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 33

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Fire Electric

Broj artikla 2539954, 2541365, 2541366
Izlaz 1510
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 31

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Broj strana 10

PDF (732 kB)

Preuzmi

PDF: SiFire EN 50/200-204-18.5/18.5/1.1 EEJ

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje